Funkcia: nadviazanie emailu na zmenu stavu objednávky