Funkcia: skrytie jednotlivých prvkov v rôznych zariadeniach