Vytvorenie súhlasu

Súhlasy možno založiť podľa potrieb e-shopu v Nastavenie / Systémové / Súhlasy

Vytvorenie súhlasu

Kliknutím na sa otvorí nové okno s nastavením nového súhlasu.

Typ

Checkbox - súhlas s možnosťou začiarknutie pre udelenie súhlasu.

Text - Iba informačný text bez checkboxu s možnosťou prekliku na informácie o súhlase.

Interný názov

Názov súhlasu pre rozlíšenie, využívaný v exportoch, pre prehľad. Pokiaľ nie je vyplnený text súhlasu zobrazuje sa užívateľovi na eshopu.

Text

Zobrazovaný text na e-shope pre zákazníkov, možnosť umiestnenia odkazu na samostatnú stránku s popisom daného súhlasu.

Pridanie súhlasu do formulára

V ľavom menu pod Obsah / Formuláre, je možné priradiť súhlasy k jednotlivým formulárom.

Pridanie súhlasu do objednávky

V zozname formulárov kliknutím na u Objednávkového formulára sa dostanete do editácie objednávkových súhlasov. Vo formulári kliknite na Pridať súhlas

Otvorí sa vám nové okno s ponukou súhlasov (súhlas je potrebné mať vytvorený z predošlého kroku).

Súhlas sa pridá do posledného kroku košíka.

Odosielanie konverzií

Nastavenie checkboxu pre odosielanie konverziou do porovnávačov.

1. Vytvorte si nový súhlas pre súhlas k odoslanie konverziou do porovnávačov a priraďte si ho do objednávkového formulára.

2. Pod Nastavenie / Prepojenie pri jednotlivých porovnávačov ako Heureka.cz, Zbozi.cz, Google Nákupy ai. Vyberte, kedy sa má daná konverzia odoslať.

Diskusia