Heureka

Profil doplnku

Export produktov

Prepojenie na Heureku aktivujete v administrácii e-shopu v sekcii Doplnky / Heureka.

Princíp exportu produktov do porovnávačov nájdete tu.

Optimalizácia feedu

Porovnávače obvykle vyžadujú, aby údaje, ktoré im posielate, boli optimalizované, alebo upravené podľa ich požiadaviek. Napr. špeciálny názov pre Heureku - PRODUCTNAME, označenie kategórie podľa kategorizácie - CATEGORYTEXT atď. Tieto optimalizácie sa nastavujú pomocou preddefinovaných vlastných polí.

Princípy optimalizácie pre porovnávače nájdete tu.

Všetky dostupné možnosti optimalizácie pre Heureku nájdete v sekcii Nastavenia / Vlastné pole / konkrétny modul (Produkty, Doprava apod.). Tu si môžete aktivovať pole podľa svojej potreby. Ide o preddefinované polia, ktorých názov začína na "Heureka - ".

Vybrané optimalizácie

Niektoré preddefinované polia pre Heureku nájdete už založené v detaile produktov. Sú to tie najdôležitejšie, ktoré využíva väčšina e-shopov.

Heureka - CATEGORYTEXT

Špeciálny alternatívny názov kategórie pre Heureku. Definuje tag <CATEGORYTEXT> v XML exporte.

Pokiaľ nie je vyplnený, vkladá sa všeobecný názov kategórie v e-shope. Heureka definuje vlastný strom kategórií pre lepšie zaradenie vašich produktov. Vlastné pole Heureka - CATEGORYTEXT má k dispozícii našepkávač, ktorý vám pomôže s výberom kategorizácie na heureke.

CATEGORYTEXT je možné definovať ako pre Produkt, tak pre Kategóriu. Definovanie v Produkte prepisuje definovanie v Kategórii. CATEGORYTEXT definovaný v Kategórii sa automaticky prenesie do všetkých produktov, ktoré majú v danej kategórii hlavné zaradenie.

Pokiaľ máte jazykové mutácie CZ a SK a nezobrazuje sa vám CATEGORYTEXT pre SK Heureku, potom máte nastavené príslušné vlastné pole ako Spoločné pre všetky jazyky. Je potrebné toto nastavenie odškrtnúť v detaile nastavenia tohto poľa.

Obdobne pokiaľ máte len SK jazyk a zobrazuje sa vám len zoznam CZ kategórií, je potrebné vlastné pole opäť nastaviť ako "rozdelené" pre jazykové mutácie.

Viac informácií viď špecifikácie Heureka.cz

Heureka - DELIVERY_DATE

Dodacia doba produktu v dňoch pre porovnávač Heureka. Nastavuje sa pomocou hodnoty z poľa Maximálna doba do expedície v detaile konkrétnej dopravy. Hodnotu (rozpätie) vyplňujete podľa dokumentácie špecifikácie DELIVERY_DATE Heureka.cz.

Typ dostupnosti je potrebné v administrácii e-shopu nastaviť na Nie je skladom, Vlastné alebo si založiť novú dostupnosť typu Skladom. Pri systémovej dostupnosti typu Skladom sa vždy odosiela nula, čo nemožno prepísať hodnotou z poľa Maximálna doba do expedície.

Príklad: Pre dostupnosť do 3 dní - uvediete do Maximálnej doby do expedície (viac tu) hodnotu 3. V Heureke sa potom zobrazí pri produkte informácia do 3 dní. Túto hodnotu je možné prípadne prepísať pomocou preddefinovaného poľa Heureka - DELIVERY_DATE. Viac tu.

Vo východiskovom stave je pre dostupnosť typu Skladom hodnota DELIVERY_DATE vyplnená automaticky ako 0 - Skladom.

Heureka prijíma údaje len tých produktov, ktoré sú skladom. Pri pokuse o zaslanie produktov, ktoré nie sú skladom, môže dôjsť k zablokovaniu zo strany Heureky.

Heureka - DELIVERY_ID

Pre správne prepisovanie dopravcu do feedu Heureky je nutné pri každej vašej doprave v administrácii definovať vlastné pole DELIVERY_ID. Hodnoty vyplníte podľa dokumentácie Heureky https://sluzby.heureka.cz/napoveda/xml-feed/#DELIVERY

Vlastné polia definujete priamo v konkrétnej doprave v Nastavenia / Objednávky / Doprava. Pokiaľ vlastné pole nemáte založené, pridajte si ho v Nastavenia / Vlastné pole / Produkty. Princíp pridania preddefinovaného vlastného poľa nájdete tu.

Vyplnením poľa Heureka - DELIVERY_ID sa do feedu automaticky pridá cena za danú dopravu (DELIVERY_PRICE / DELIVERY_PRICE_COD).

Typy dopravy by sa mali zobrazovať tiež v rozhraní Heureky. Pokiaľ vám tu nejaký typ chýba, zrejme nemá táto doprava vyplnenú hodnotu v poli Heureka - DELIVERY_ID.

Heureka - DESCRIPTION

Špeciálny alternatívny popis produktu pre Heureka.cz. Pokiaľ nie je vyplnený, vkladá sa dlhý text produktu. Pokiaľ ani ten nie je vyplnený, vkladá sa krátky text produktu. Pokiaľ nie je ten vyplnený, nevkladá sa nič. Snažte sa uvádzať čo najrelevantnejší popis, vo fulltextovom vyhľadávaní sa berie do úvahy. Mal by obsahovať popis a špecifikáciu výrobku bez reklamy na dopravu zadarmo, akciu a daný obchod.

Toto pole slúži hlavne pre tých, ktorí si píšu popisy vlastné v e-shope a nechcú ich posielať do Heureky odkiaľ si ich môže skopírovať ktokoľvek. Do heureky tak môžete poslať všeobecný popis a na e-shope si zachovať svoj unikátny popis.

Heureka - GIFT

Definuje tag <GIFT> v XML exporte pre definíciu darčekov. Viacero darčekov oddeľte čiarkou. Zadajte text, ktorý chcete aby Heureka zobrazila ako darček, textáciu "+darček" dopĺňa Heureka automaticky.

Ďalšie informácie viď špecifikácie Heureka.cz

Heureka - HEUREKA_CPC

Tagom nastavujete maximálnu cenu, ktorú ste ochotní za preklik ponúknuť. Desatinné miesta oddeľujte desatinnou čiarkou. Maximálna cena za klik je 100 Kč.

Heureka - ITEM_TYPE

Táto značka odlišuje bazárový tovar od nového. Pokiaľ chcete produkt označiť ako bazárový tovar, vyplňte do poľa Heureka - ITEM_TYPE hodnotu bazár. Pokiaľ je hodnota prázdna alebo značka úplne chýba, je produkt považovaný za nový tovar.

Tag ITEM_TYPE je povinný pre produkty:

 • použité či repasované;
 • s poškodeným, neoriginálnym či bulk balením (White box, OEM, blist, atď.);
 • vrátené v 14 dňovej lehote;
 • bez plnohodnotnej záručnej lehoty;
 • druhej akosti;
 • výstavné či predvádzacie kusy;
 • rozbalené (otvorené);
 • tovar vo zvláštnom režime DPH;

Upozornenie: Pokiaľ budete posielať tento druh tovaru bez uvedeného tagu ITEM_TYPE (tzn. ako nové), môže dôjsť k dočasnému zablokovaniu celého e-shopu.

Heureka - Parametre

Toto vlastné pole umožňuje definovať parametre navyše len pre feed Heureka. Parametre budú pri exporte feedu zlúčené s bežnými parametrami vytvorenými pre e-shop. V prípade zhodného parametra má prednosť hodnota z vlastného poľa. Jednu hodnotu parametra zadajte na každý riadok zvlášť vo formáte:

názov parametra:hodnota

Príklad:

Heureka - PRODUCTNAME

Špeciálny názov produktu pre Heureku, pokiaľ chcete uviesť iný ako na e-shope. Pokiaľ nie je vyplnený, vkladá sa všeobecný názov produktu z e-shopu. Nesmie obsahovať žiadne iné informácie, ako napr. + darček, alebo doprava zdarma. Tento názov bude slúžiť napr. pre vyhľadávanie alebo pre interné účely Heureky.

Heureka - PRODUCT

Špeciálny alternatívny názov produktu pre Heureku. Pokiaľ nie je vyplnený, vkladá sa všeobecný názov produktu z e-shopu. Obsahuje PRODUCTNAME upravený o rôzne prívlastky ako + záruka zdarma, + puzdro ai.

Tento názov bude zobrazený v porovnaní cien. Napr. „Digitálny fotoaparát Canon SX100 Power-shot + nabíjačka“. Pole vypĺňate v plnom znení vrátane názvu produktu.

Heureka - zobrazenie výrobcu v názve

Upgates automaticky generuje do názvu produktu výrobcu. Je vyžadovaný u niektorých kategórií Heureky.

Heureka - zobrazenie produktu

Slúži pre zobrazenie / skrytie produktu v XML feede pre export do Heureky. Východisková hodnota je Áno - všetky produkty sa do heureka.cz exportujú. Pre skrytie produktu z feedu bude checkbox "odznačený" (prázdny).

Heureka Marketplace - skrytie produktu

Ak je preddefinované pole Heureka - HEUREKA_CART odškrtnuté, nebude Heureka daný produkt zobrazovať vo svojom Heureka Marketplace. Ale v PPC režime bude stále aktívny a viditeľný. Vo feede sa u tohto produktu vygeneruje tag <HEUREKA_CART>0</HEUREKA_CART>.

Najčastejšie otázky - produktový feed

XML feed sa mi nevytvoril

 • XML feedy sa generujú 4x denne a môže trvať až 1 hodinu, je potrebné počkať na nové generovanie (časové intervaly sú približne: 4:00, 10:00, 16:00, 22:00).
 • Ak XML feed zaznamená, že sa naňho v poslednom mesiaci nikto nepýtal a nestiahol si ho. Systém takýto feed automaticky deaktivuje. Pri opätovnom prístupe na URL adresu systém zahlási chybu “503 Service Temporarily Unavailable” a zaradí XML feed do ďalšieho intervalu generovania.

Ako vyradiť konkrétnu kategóriu z exportu

 • V sekcii Produkty / Zoznam produktov si vyfiltrujte produkty podľa vybranej kategórie.
 • Následne všetky produkty v kategórii označte a prejdite do hromadných úprav.
 • V hromadných úpravách zvoľte Vlastné pole a deaktivujte zobrazenie pre Heureku.
  Heureka - zobrazenie produktu (prázdna hodnota = Neodosiela sa, Fajka = odosiela sa)

V XML feede nie sú všetky produkty

Zo všetkého najskôr skúste nájsť príkladové produkty, ktoré sa neposielajú a overte na nich, že:

 • je zobrazený na eshope,
 • je nastavený ako kúpiteľný a má vyplnenú cenu,
 • má správnu skladovú dostupnosť,
 • má správnu kategóriu,
 • nie je zakázaný pre zobrazenie na Heureke,

V XML feede nie sú zmeny, ktoré sa na produkte urobili

 • Ak ste vykonali nejaké zmeny na produkte, ktoré sa do XML feedu neprepísali, je možné, že ste dané zmeny urobili po časovom intervale, kedy sa XML feed generuje. Nové zmeny sa tak v XML feede objavia až po novom intervale generovania.

Meranie konverzií

Nastavenie vygeneruje plnú implementáciu konverzného kódu Heureka. V tomto kóde sa do služby prenáša číslo a zoznam produktov objednávky. Viac viď dokumentácia Heureky.

Nastavenie v administrácii

 1. Prejdite do modulu Doplnky / Heureka.
 2. Zobrazte oddiel Heureka.cz alebo Heureka.sk.
 3. Sekcia Konverzie.
  • Verejný API kľúč - Verejný API kľúč získate v rozhraní služby Heureka.
  • Odoslať - Odoslanie dotazníka do Heureky môžete podmieniť súhlasom zo strany zákazníka umiestneného v objednávkovom formulári v košíku na e-shope. Potvrdenie na základe GDPR.
 4. Uložte vykonané zmeny.

Overené zákazníkmi

Certifikát "Overené zákazníkmi" rieši otázku "kde si produkt kúpiť a nenachytať sa". Viac viď dokumentácia Heureky.

Nastavenie v administrácii

 1. Prejdite do modulu Doplnky / Heureka.
 2. Zobrazte oddiel Heureka.cz alebo Heureka.sk.
 3. Sekcia Overené zákazníkmi.
 4. Vyplňte Kľúč pre aktiváciu odosielania dotazníkových e-mailov z Heureky na hodnotenie nákupu.
 5. Vyplňte Kód bannera pre zobrazenie informačného loga, že ste Overený e-shop.
 6. Uložte vykonané zmeny.

Banner (logo) pre Heureka.cz a Heureka.sk

Pokiaľ využívate službu Overené zákazníkmi pre Heureka.cz i Heureka.sk zároveň, potom  je možné pre každú jazykovú mutáciu e-shopu vyplniť len jeden kód banneru.

Vyplnením rôznych kódov banneru pre rovnaký jazyk by dochádzalo ku kolízii týchto kódov. To spôsobuje problémy s ich zobrazovaním na stránkach e-shopu.

Nastavenie v administrácii

 1. Napr. e-shop má aktívne dve jazykové mutácie: cz a sk.
 2. Prejdite do sekcie Doplnky / Heureka.
 3. V oddiele Heureka.cz sa prepnite na záložku cz.
 4. V tejto záložke vložte do poľa Kód bannera (logo) kód pridelený od Heureka.cz.
 5. V oddiele Heureka.cz sa prepnite na záložku sk.
 6. Kliknutím na ceruzku pri poli Kód bannera (logo) sa sprístupní zdedený obsah z CZ jazyka. Obsah tohto poľa vymažte.
 7. V oddiele Heureka.sk sa prepnite na záložku cz.
 8. V tejto záložke necháte prázdne pole Kód bannera (logo).
 9. V oddiele Heureka.sk sa prepnite na záložku sk.
 10. V tejto záložke vložte do poľa Kód bannera (logo) kód pridelený od Heureka.sk.

(Ne)zobrazenie loga v mobile

Heureka logo má nastavenie priamo výrobcom, že sa nemá zobrazovať v mobiloch. Dôvod je zrejmý - aby nevadilo v prezeraní e-shopu na malých obrazovkách. Toto bohužiaľ nemožno zmeniť žiadnou vlastnou úpravou v grafike.

Dostupnostný feed

Podrobné informácie o dostupnosti tovaru v e-shope aj na jednotlivých kamenných pobočkách je možné odovzdávať prostredníctvom samostatného XML súboru. Tento súbor je automaticky generovaný z e-shopu. Dostupnostný XML súbor Heureka spracováva len v prípade zapnutého PPC režimu. Viac viď špecifikácie Heureka.

Podľa špecifikácií Heureky sú generované v dostupnostnom feede len produkty skladom s doručením do siedmich dní. Táto hodnota sa vypočíta ako doba doručenia nastavená v Heureke (viď nižšie) a hodnota Max. doba do expedície pri skladovej dostupnosti (viac tu).

Export dostupností

Dostupnostný feed pre Heureku aktivujete v administrácii v module Doplnky / Heureka, oddiel Dostupnostný feed.

Skopírujte URL adresu do rozhrania Heureky.

Feed sa aktualizuje každú celú hodinu.

Nastavenie dostupností

Akým spôsobom sa budú dostupnosti generovať vo vašom dostupnostnom feede záleží na špecifickom nastavení.

Príklad

Maximálny čas objednania - Nastavte 16:00.

Doba doručenia - Východiskový stav ponechajte 2 dni.

Maximálny čas objednania je nastavený na 16:00 hodín. Pokiaľ zákazník objedná o 15:00 hod, bude objednávka doručená za dva dni od dnes (pozajtra). Pokiaľ zákazník objedná o 17:00 hod, bude objednávka doručená za dva dni od zajtra (popozajtra).

Heureka Marketplace

Spojenie s trhoviskom Heureka nie je v Upgates priamo k dispozícii. Môžete ho uskutočniť prostredníctvom doplnkov alebo využitím služieb externých agentúr. Aktuálnu ponuku nájdete tu.

Marketplace si môžete aktivovať na Heureke, nebudú sa Vám však nahrávať objednávky automaticky späť do systému Upgates. Dostupnostný feed a XML produktov, ktoré sú nutné pre aktiváciu Heureka Marketplace nájdete v administrácii. 

Zľava pre novo registrované obchody

Viac informácií nájdete tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora