HTML

Hypertext Markup Language je značkovací jazyk používaný pri tvorbe webových stránok.

Čo je to HTML

HTML sa občas mylne označuje za programovací jazyk. V skutočnosti ale ide o značkovací jazyk. Jeho princípom je totiž popisovanie jednotlivých atribútov a tagov do jazyka zrozumiteľného pre internetový prehliadač. HTML je v tomto smere štandardom. Aby internetový prehliadač presne vedel, čo sa na stránke nachádza a s istotou vedel, ako má prvky zobraziť, používa HTML presne definované značky.

Napríklad týchto značiek <h1> </ h1> vložíme hlavný nadpis. Vďaka definovaným CSS štýlom potom, prehliadač presne vie, akou farbou, veľkosťou, štýlom a písmom text zobraziť. Rovnako tak treba značka <strong> </ strong> znamená vytučnění. Možno ste si už všimli rozdielu medzi úvodné a konečnou značkou. Na konci je totiž vybavená lomítkom. Prehliadač teda spozná, že prvok končí.

História HTML

Značkovací jazyk HTML začal vznikol v roku 1989 na akademickej pôde vo Švýcrském CERNu. Za jeho zroden stoja programátori Tim Berners-Lee a Robert Cailliau. Do tej doby sa na vytváranie dokumentov používali zložitejšie postupy. Berners-Lee sa ich teda pokúsil zjednodušiť a v roku 1990 navrhol jazyk HTML. Stal sa súčasťou vôbec prvého webového prehliadača WorldWideWeb.