Import dát

Do UPgates je možné importovať buď XML alebo CSV v predpísaných fomat pre systém UPgates. Importovať je možné produkty, kontakty, kategórie, objednávky. Ak máte k dispozícii dáta v iné ako predpísané štruktúre, treba takáto dáta najskôr prispôsobiť do požadovanej štruktúry podľa všeobecného predpisu. Ak si s týmto neviete rady, kontaktujte technickú podporu. Po tomto prispôsobenie sme schopní naimportovať takmer akýkoľvek formát XML alebo CSV, jedná sa o platenú službu, ktorá sa individuálne kalkuluje podľa rozsahu prác.

Import si môžete vytvoriť v administrácii pomocou sprievodcu v Nastavenie / Import / Export / Sprievodca, alebo ručne na nastavenie / Import / Export / Import. Import má široké možnosti nastavenia, napr. je možné určiť ktoré dáta sa budú zakladať alebo aktualizovať. Nastavenie je možné upravovať po jeho vytvorení. K dispozícii sú aj podrobné štatistiky o stave importu, počtu spracovaných a nespracovaných položiek a mnoho ďalších. Viac informácií nájdete v sprievodcovi Import dát do eshopu

Import je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka importov. Vo 30 dňové testovací verzi sú všetky importy zadarmo až do prechodu na ostrú verziu.

Ak vám nevyhovuje import XML a CSV, môžete využiť API.

Produkty

Kontakty

  • Jednorazové importy (CSV, UPgates, VCard ) - vykonáva sa jednorázovo ihneď, importuje nahraný súbor XML, CSV alebo VCard súboru z vášho počítača
  • Plné importy (CSV, UPgates, VCard) - vykonáva sa 1x 24 hodín, importuje súbor XML, CSV alebo VCard z URL adresy

Kategória

  • Jednorazové importy (CSV, UPgates ) - vykonáva sa jednorázovo ihneď, importuje nahraný súbor XML, CSV z vášho počítača
  • plné importy (CSV, UPgates) - vykonáva sa 1x 24 hodín, importuje nahraný súbor XML, CSV z URL adresy

Objednávky

  • Jednorazový import (UPgates) - importuje iba CSV súbor z vášho počítača, len aktualizácie objednávok, aktualizovať je možné len stav, príznak zaplatené, kód sledovania objednávky, príznak zaplatené. Pokiaľ chcete objenávky vytvárať, alebo aktualizovať aj iné dáta ako táto, použite API na objednávky