Do UPgates je aktuálne možné hromadne importovať pomocou XML alebo CSV súborov produkty, kontakty (zákazníkov) a kategórie, objednávky. Viac informácií o možnostiach importu nájdete tu.

Import je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka importov. Vo 30 dňovú testovaciu verziu sú všetky importy zadarmo až do prechodu na ostrú verziu.

Dáta sa importujú v určitých časových intervaloch, konkrétne časy sa dozviete v kontextovom pomocníkovi alebo u daného importu.

Vytvorenie importu

Importy si môžete vytvoriť pomocou sprievodcu, alebo ručne na Nastavenie / Import / Export / Import po kliknutí na tlačidlo . K vytvoreniu importu budete potrebovať bud URL adresu na ktorej sa nachádza súbor s dátami, alebo súbor samotný, to záleží na tom, aký typ importu si vyberiete. Do URL adresy je možné zadávať buď HTTP (S) alebo FTP adresu vo štandardnom formáte.

Nastavenie importov

Po vytvorení importe odporúčame prejsť nastavenia importu, aby nedošlo vplyvom nesprávneho nastavenia na prepísanie dát na eshopu.

Nastavenie importu nájdete v zozname importov pod ikonkou . Možnosti nastavenia importu sa líši podľa typu importu, viac informácií nájdete v kontextovom pomocníkovi.

Štatistiky importu

Po spracovaní importu máte k dispozícii detailné informácie o stave importu, počtu spracovaných a nespracovaných položiek, chybách, správach atď.

Stavy importu:

  • - - import čaká na spracovanie
  • OK - import prebehol v poriadku a bez chýb
  • Varovanie - import prebehol, ale počas importu došlo k problémovým udalostiam, napr. Došlo miesto na disku, nestiahol sa obrázok atď .
  • beží - import sa práve spracováva
  • Chyba - import skončil chybou a pravdepodobne sa vôbec nevykonal, alebo sa vykonal iba čiastočne. V detailnom prehľade nájdete viac informácií, ak došlo k neznámej chybe, kontaktujte technickú podporu.

Import podľa UPgates predpisu

Výhodou je, že tento import obsahuje všetky údaje, aká možno do UPgates naimportovať.

Nevýhodou je, že XML súbor si musíte nechať naprogramovať, a s tým sú spojené prípadné náklady na obstaranie. CSV si môžete sami spracovať v programe Excel. Tabuľku následne uložíte do CSV formátu.

Produkty

Kategória

Zákazníci

Import od dodávateľov

Ak máte k dispozícii iný XML alebo CSV súbor, ako sú vyššie uvedené, napr. Dáta ste získali od dodávateľa alebo z externého programu, treba takáto dáta najskôr prispôsobiť na všeobecný formát UPgates . Prevod importu vykonávame ako platenú službu, preto v prípade vášho záujmu kontaktujte našu zákaznícku podporu s požiadavkou na kalkuláciu. Do prílohy nezabudnite pripojiť vzorové súbory XML alebo CSV pre preverenie.

Import XML tovarových porovnávačov

Ak máte k dispozícii XML súbor tovarových porovnávačov, napr. Zbozi.cz, Heureka.cz alebo Google nákupy. Aj tieto je možné do systému nahrať a založiť tak pomocou XML produkty.

Špeciálne napojenie

UPgates je napojený na systémy, z ktorých prebieha automatický import produktov. Tu nájdete ich prehľad.

Diskusia