Import: Všeobecné

Do Upgates je aktuálne možné hromadne importovať pomocou XML alebo CSV súborov produkty, zákazníkov, kategórie a objednávky.

Import má široké možnosti nastavenia. Napr. je možné určiť, ktoré údaje sa budú len zakladať, len aktualizovať alebo oboje. K dispozícii máte podrobné štatistiky o stave importu, počte spracovaných a nespracovaných položiek a mnoho ďalšieho.

Pokiaľ vám nevyhovuje import XML a CSV a máte k dispozícii programátora, môžete využiť napojenie na naše API. Viac tu.

Časové intervaly

 • Jednorazovo - Jednorazový import údajov sa vykoná len raz a spustí sa do 5 minút od jeho založenia. Importuje sa súbor z vášho počítača. Importujú sa všetky údaje všetkých položiek. Možno importovať položky pri produktoch, zákazníkoch, kategóriách a objednávkach. Vykonáva sa zadarmo.
 • Pravidelne raz denne - vykonáva sa raz za 24 hodín o 4:00 hod. Importuje sa dátový súbor z URL adresy. Importujú sa všetky údaje položky. Možnosť importovať položky pri produktoch, zákazníkoch a kategóriách.
 • Pravidelne raz za hodinu - tzv. Malý import. Import údajov bude prebiehať pravidelne v časovom intervale raz za hodinu. Presný čas ďalšieho importu sa zobrazí v administrácii. Importuje sa dátový súbor z URL adresy. Importované sú len vybrané údaje podľa dokumentácie CSV a XML produktov.

Pravidelný import produktov je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka. V 30 dennej testovacej verzii sú všetky importy zadarmo až do prechodu na platenú verziu.

Importy sa spúšťajú postupne podľa času vytvorenia daného importu v administrácii e-shopu. Nie je možné spustiť viacero importov súčasne v jednom cykle.

Pre zaistenie konzistentnosti údajov sa najskôr spúšťa import kategórií, potom až import produktov. Časy spustenia konkrétnych importov sú uvedené v administrácii e-shopu (záleží od typu importu).

Dátové súbory

Na to, aby ste mohli začať hromadne importovať údaje, je potrebné si najskôr zaistiť podporovaný dátový súbor vo formáte, ktorý dokáže Upgates spracovať. Maximálna veľkosť importovaného súboru je 100 MB. Nižšie uvádzame, aké máte možnosti: 

Vlastný (CSV súbor)

V prípade, že máte k dispozícii CSV súbor s údajmi, je situácia najjednoduchšia. Ide o formát, ktorý je možné upravovať v MS Excel alebo podobných tabuľkových editoroch. 

Postup úpravy CSV súboru je taký, že si ho vyexportujete napr. v zozname produktov (sekcia Produkty / Zoznam produktov - viac tu), upravíte v programe MS Excel alebo LibreOffice a následne naimportujete späť. Je potrebné pri tom dodržať správne kódovanie (viac tu).

Upgates navyše umožňuje CSV súbor transformovať pomocou modulu CSV konfigurácia (viac tu) do požadovaného formátu. Toto jednoduché užívateľsky prívetivé rozhranie dokáže spárovať jednotlivé stĺpce CSV s konkrétnymi poľami v administrácii e-shopu. Pomocou konfigurátora je možné vykonávať import produktov, zákazníkov a kategórií.

Systémové

Výhodou systémových súborov je, že obsahujú všetky údaje, aké je možné do Upgates nahrať.

Nevýhodou je, že súbory je potrebné naprogramovať do požadovaného formátu podľa dokumentácie Upgates. S tým sú spojené vstupné náklady a môže to byť časovo náročnejšie.

 1. Upgates - CSV - Import produktov, zákazníkov, kategórií, objednávok (obmedzene). Viac v Dokumentácia CSV
 2. Upgates - XML - Import produktov, zákazníkov, kategórií. Viac v Dokumentácia XML

Ďalej je možné využiť napojenie na naše API. Viac v Dokumentácia API.

Viac o dátových súboroch CSV nájdete v nápovede tu.

Porovnávače

Výhodou je, že väčšina e-shopov a dodávateľov ich má k dispozícii. Obsahujú tie najdôležitejšie údaje pre základný prenos údajov o produktoch. Nevýhodou je, že neobsahujú všetky dostupné údaje a ďalej pomocou nich nenahráte kategórie, zákazníkov, objednávky atď.

 1. Zbozi.cz - Len import produktov.
 2. Heureka - Len import produktov.
 3. Google Nákupy - Len import produktov.

Informačné systémy

Ide o komplexné riešenie obsahujúce napojenie systému Upgates na konkrétnu službu tretích strán.

 1. Pohoda - Import produktov a kategórií.
 2. Money S3 - Import produktov.
 3. Ďalšie prepojenia na informačné systémy podľa ponuky našich hotových Prepojení. Podrobné informácie o možnostiach importu nájdete v detaile jednotlivých služieb. Viac tu.

Ostatné

 1. Mergado - Import produktov. Viac tu.
 2. VCard - Import zákazníkov.
 3. Shoptet XML - Import produktov, kategórií, zákazníkov. Viac tu.
 4. Rocketoo XML - Import produktov, kategórií, zákazníkov. Viac tu.
 5. Webareal XML - Import produktov, kategórií, zákazníkov. Viac tu.
 6. Eshop-rychle XML - Import produktov, kategórií, zákazníkov. Viac tu.
 7. ByznysWeb XML - Import produktov, kategórií, zákazníkov. Viac tu.

Nemáte podporovaný dátový súbor?

Špeciálne služby pre spracovanie údajov

V ponuke Doplnky / Zoznam doplnkov nájdete sekciu Spracovanie dát, kde uvádzame vybrané špeciálne služby zaoberajúce sa úpravami dodávateľských súborov do podporovaného formátu. Tento formát môžete potom bez ďalších úprav importovať do svojho e-shopu. Podrobnosti nájdete v detaile jednotlivých služieb. Viac tu.

Spolupráca s agentúrou na Marketplace 

Na našom ponukovom portáli Marketplace môžete získať služby externých partnerov a odborníkov na úpravy dátových súborov. Tí ponúkajú buď jednorazové individuálne preformátovanie súboru alebo vám umožnia dlhodobé pravidelné importy za mesačný poplatok. Viac tu.

Máte vlastného programátora? 

Pokiaľ máte k dispozícii vlastného alebo externého programátora, môžete využiť jeho služby k transformácii dodávateľského súboru do podporovaného formátu. 

Kontaktujte technickú podporu

Pokiaľ vo vyššie spomenutých situáciách nastane technický problém, kvôli ktorému by sa vám napojenie feedu dodávateľa nepodarilo uskutočniť, kontaktujte technickú podporu Upgates. Viac tu.

Vytvorenie importu

Import sa vytvára v sprievodcovi importom, ktorý vás v niekoľkých krokoch prevedie nastavením dátového súboru do Upgates.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu:
  • Pre import objednávok Objednávky / Import.
  • Pre import produktov Produkty / Import.
  • Pre import kategórií Kategórie / Import.
  • Pre import zákazníkov Zákazníci / Import.
 2. Pre našu nápovedu sme si vybrali import produktov. Kliknite na tlačidlo "+ Nový".
 3. Otvorí sa stránka sprievodcu importom

Sprievodca importom sa skladá z nasledujúcich krokov:

1. Aké údaje máte k dispozícii?

Vyberte, aký dátový súbor máte k dispozícii. Napr. feed Heureka. Viac o dátových súboroch v nápovede tu.

Posledná z ponuky možností je Iné. Vyberte ju, pokiaľ nemáte k dispozícii žiadny podporovaný formát. Sprievodca vám ponúkne možnosti, ako ďalej postupovať. Všetko podľa nápovede tu.

2. Ako chcete údaje importovať?

Výber vykonávate na základe predchádzajúceho kroku.

 • Sprievodca ponúka možnosť importovať údaje len vtedy, keď sa vytvára nová položka.
 • Ďalšou možnosťou je aktualizovať údaje len do existujúcich položiek. Údaje sa len aktualizujú. Nové položky sa nezakladajú.
 • Poslednou možnosťou je kombinácia oboch predošlých. Tzn. ako zakladať tak aktualizovať položky.

3. Ako často údaje importovať?

Výber vykonávate na základe predchádzajúceho kroku.

 • Jednorazovo - Pokiaľ máte dátový súbor pre jednorazový import, napr. umiestnený v počítači. K importu údajov dôjde najneskôr do 10 minút od založenia jednorazového importu.
 • Pravidelne - Pokiaľ máte dátový súbor uložený na URL adrese alebo FTP e-shope, môže si ho import sťahovať automaticky pravidelne v určitý časový okamih. V tom prípade sa môžete rozhodnúť, či chcete import vykonávať
  • Raz za 24 hodín - je možné importovať všetky dostupné údaje.
  • Raz za hodinu - je možné importovať vybrané údaje pri produkte. Ide o tzv. Malý import. Aké údaje umožňuje načítať Malý import v dokumentácii produktov CSV alebo XML

Viac o časových intervaloch importu v nápovede tu.

4. Vyberte súbor / Vyplňte adresu

Výber vykonávate na základe predchádzajúceho kroku.

 • Vložte dátový súbor umiestnený na disku vášho počítača (jednorazový import).
 • Alebo zadajte adresu, na ktorej je umiestnený dátový súbor (možnosť pravidelného importu).
  • Vyplňte URL adresu súboru umiestneného kdekoľvek na internete. URL adresu je možné zadať v bežnom formáte alebo formáte s parametrami, ktoré umožnia sa napr. prihlásiť k súboru:
   • Všeobecná schéma: schema://username:password@server/path?param=1
    schema: ftp, ftps, http, https,
    username: užívateľské meno,
    password: heslo,
    server: doména alebo IP adresa,
    path: cesta. Za otáznikom môžu byť dodatočné parametre.
  • Alebo vpíšte názov súboru umiestneného na FTP pre importy. Viac tu.

Kliknite na tlačidlo Vytvoriť import.

Ak ako zdroj údajov importu vložíte komprimovaný archív vo formáte ZIP, systém ho automaticky rozbalí. Systém sa potom pokúsi importovať prvý súbor z tohto archívu, ktorý spĺňa všeobecné požiadavky na import.

Zoznam vytvorených importov

V tabuľke vytvorených importov sa zobrazujú prebiehajúce, aktívne alebo už uzatvorené importy. Máte možnosť sa prekliknúť na ich štatistiky (viac tu) a tiež na spomínané nastavenie importu.

Zopakovanie dokončeného importu

Pri dokončených jednorazových importoch sa ponúkne možnosť zopakovania daného importu pomocou tlačidla Spustiť ihneď.

K dispozícii sú dve možnosti opakovaného spustenia:

 • Zopakovať s rovnakým súborom: import sa aktivuje pre najbližší čas spustenia s pôvodným súborom, ktorý už bol spracovaný.
 • Zopakovať s novým súborom: otvorí sa dialógové okno pre výber nového importného súboru. Po jeho nahraní do systému sa import nastaví na najbližší čas spustenia.

Detailné nastavenie vytvoreného importu

Po vytvorení importu sa otvorí vyskakovacie okno s podrobným nastavením importu. Okno je možné zobraziť tiež pomocou ikonky v zozname vytvorených importov.

Vo východiskovom stave je nastavený podľa sprievodcu importom, ale odporúčame si každé jednotlivé nastavenie pozorne prejsť. Import prepisuje vaše údaje na ostrom e-shope, preto je potrebné predísť nezvratných chybám. Viac informácií o nastavení importu údajov nájdete v nápovede tu.

Zakladanie položiek

Upgates umožňuje pomocou importu zakladať nové položky. Túto možnosť si nastavujete už v Sprievodcovi vytvorením importu v kroku 2. Ako chcete údaje importovať. Vyberiete spôsoby umožňujúce Zakladanie nových položiek (viac tu). Následne si konfiguráciu detailne doladíte v nastavení vytvoreného importu - viď nižšie si vysvetlíme na importe produktov.

Postup v administrácii

 1. V ľavom stĺpci administrácie prejdite do modulu Produkty / Import. Prípadne si vyberte iný modul s možnosťou importu a postupujte obdobným spôsobom.
 2. Vyberte import zo zoznamu vytvorených importov alebo založte nový v sprievodcovi (viac tu). Na riadku kliknite na ikonku 
 3. Otvorí sa vyskakovacie okno.
 4. Nabehnite do oddielu Zakladanie položiek.
 5. Overte, že je v poli Zakladať nové položky vybraná možnosť Áno. 
 6. V ponuke polí vyplňte možnosti zakladania nových položiek podľa nápovede v tipoch
 7. Kliknite na Uložiť.

V prípade, že chcete pri položkách importovať len vybrané údaje, prejdite do nápovede o nastavení spracovania údajov v importe. Viac tu.

Aktualizácia položiek

Upgates umožňuje pomocou importu aktualizovať už založené položky. Túto možnosť si nastavujete už v Sprievodcovi vytvorením importu v kroku 2. Ako chcete údaje importovať. Vyberiete spôsoby umožňujúce Aktualizáciu existujúcich položiek (viac tu). Následne si konfiguráciu detailne doladíte v nastavení vytvoreného importu - viď nižšie si vysvetlíme na importe produktov.

Pri každom obrázku alebo súbore stiahnutom cez import sa eviduje URL adresa, z ktorej obrázok alebo súbor pochádza (z ktorej ju import stiahol). Pri importe obrázkov alebo súborov import nesťahuje obrázky alebo súbory, ich rovnaká URL adresa je už v databáze uložená. Pokiaľ chceme, aby sa obrázok aktualizoval importom, je potrebné mu zmeniť URL adresu. To je možné urobiť veľmi jednoducho napr. pridaním parametra s časovou značkou (timestamp) alebo aj iným parametrom, ktorý sa pri zmene obrázku tiež zmení. Taká URL adresa by vyzerala napr. https://domena-s-obrazkami.com/files/01.jpg?1662700226.

Postup v administrácii

 1. V ľavom stĺpci administrácie prejdite do modulu Produkty / Import. Prípadne si vyberte iný modul s možnosťou importu a postupujte obdobným spôsobom.
 2. Vyberte import zo zoznamu vytvorených importov alebo založte nový v sprievodcovi. Viac tu. Na riadku kliknite na ikonku 
 3. Otvorí sa vyskakovacie okno.
 4. Nabehnite do oddielu Aktualizácia položiek.
 5. Overte, že je v poli Aktualizovať existujúce položky vybraná možnosť Áno. 
 6. V ponuke polí vyplňte možnosti spracovania položiek podľa nápovede v tipoch 
 7. Kliknite na Uložiť.

Akým spôsobom sa produkty párujú tak, aby sa importom údaje správne aktualizovali nájdete v ďalšej nápovede.

V prípade, že chcete pri položkách aktualizovať len vybrané údaje, prejdite do nápovede o nastavení spracovania údajov v importe. Viac tu.

Chýbajúce položky v importe

Funkcia porovnáva produkty, ktoré majú nastavené vytvorenie týmto importom, ale teraz v ňom už neexistujú. Pri chýbajúcich položkách si môžete nastaviť vykonanie potrebných akcií (ignorovať, deaktivovať, archivovať atď.).

Označenie chýbajúcich položiek je možné automaticky používať len pri pravidelných importoch. V prípade jednorazových importov je potrebné daný import opakovane ručne spustiť.

Toto nastavenie v importe nie je možné kombinovať s automatickou dostupnosťou podľa stavov zásob. Viac tu.

Ukážka nastavenia v importe

V nastavení daného importu vyberte pri voľbe Označovať chýbajúce položky hodnotu Áno. Potom si nastavte, ako sa majú spracovávať všetky chýbajúce položky v tomto importe.

Ukážka nastavenia v produkte

Pri produkte je potrebné nastaviť import, ktorý má s produktom pracovať ako s chýbajúcim.

Nastavenie vykonáte v detaile produktu, oddiel Import / export. Tu v poli Produkt vytvorený importom vyberte potrebný import.

Možnosti spracovania chýbajúcich položiek sa líšia podľa typu importu:

 • XML importy umožňujú nastaviť vykonanie súvisiacich akcií pre chýbajúce produkty a chýbajúce varianty.
 • CSV importy umožňujú nastaviť vykonanie súvisiacich akcií len pre chýbajúce produkty.

V prípade jednorazového importu porovnanie importovaných údajov nie je možné, pretože k importu došlo len raz. Po nastavení tohto jednorazového importu je možné zmeniť v detaile konkrétnych produktov otváracie menu Vložené importom (v oddiele Rozšírené).

Párovanie položiek

Na základe kódu (pri produkte, variante, kategórii, objednávke a pri zákazníkovi na základe e-mailovej adresy) sa položky vo vašom dátovom súbore párujú s položkami uloženými v databáze e-shopu. Kód musí byť unikátny. Vďaka tomu je možné údaje v jednotlivých položkách aktualizovať importom.

Pokiaľ pri položke nie je vyplnený kód, import takú položku neaktualizuje.

Pokiaľ importujete dátové súbory od viacerých dodávateľov, môže nastať problém s duplicitou kódov. Rôzni dodávatelia totiž môžu mať zhodou okolností rovnakú logiku kódovania. V Upgates je možné tento problém vyriešiť nastavením prefixu pred kód, čím sa zaistí unikátnosť kódu. Viac viď nižšie. 

Ďalšie možnosti párovania

 1. V ľavom stĺpci administrácie prejdite do modulu Produkty / Import. Prípadne si vyberte iný modul s možnosťou importu a postupujte obdobným spôsobom.
 2. Vyberte import zo zoznamu vytvorených importov alebo založte nový v sprievodcovi (viac tu). Na riadku kliknite na ikonku 
 3. Otvorí sa vyskakovacie okno.
 4. Nabehnite do oddielu Ostatné.

Párovanie variantov produktov

Existujú dva prístupy ohľadom párovania variantov produktov. Viac tu.

Pokiaľ neexistuje kód

Pri importe feedu Heureka a Zbozi.cz je potrebné si vybrať inú párovaciu značku ako je bežný kód produktu, pretože tieto feedy ho jednoducho neobsahujú. Upgates toto už vo východiskovom stave má vyriešené, ale si môžete zvoliť aj iné alternatívne nastavenia z výberu Značka pre kód.

Heureka

V importe Heureky sa vytvárajú skupiny produktov, ktoré sa do Upgates importujú ako varianty podľa spoločného ITEMGROUP_ID. Hodnota ITEMGROUP_ID sa použije ako kód produktu, ktorý má varianty, bez ohľadu na odlišné nastavenia v importe. Dôvodom je párovanie súvisiacich produktov podľa Heureky. Tento spôsob spracovania nemožno zmeniť.

Pokiaľ produkt nemá varianty (nemá tag ITEMGROUP_ID), použije sa ako kód produktu hodnota z ITEM_ID. Prípadne EAN podľa nastavenia v importe.

Spracovanie importovaných údajov

Upgates umožňuje detailne nastaviť možnosti spracovania údajov, ktoré do systému importujete. Niektoré údaje chcete importovať len raz, keď sa položka zakladá, iné zase pravidelne aktualizovať.

Nápovedu si ukážeme na module Produkty.

Postup v administrácii

 1. V ľavom stĺpci administrácie prejdite do modulu Produkty / Import. Prípadne si vyberte iný modul s možnosťou importu a postupujte obdobným spôsobom.
 2. Vyberte import zo zoznamu vytvorených importov alebo založte nový v sprievodcovi (viac tu). Na riadku kliknite na ikonku 
 3. Otvorí sa vyskakovacie okno.
 4. Nabehnite do oddielu Nastavenia údajov.

Na obrázku nižšie sú znázornené možnosti rôznych nastavení.

 1. Názov produktu sa importuje pri zakladaní položky a v ďalších importoch sa tiež aktualizuje.
 2. EAN sa importuje len pri zakladaní položky a v ďalších importoch sa už neaktualizuje.
 3. Výrobca sa v importe úplne ignoruje.
 4. Cena sa pri zakladaní položky neimportuje. Akonáhle si ju vyplníte (ručne v administrácii), začne sa pomocou importu aktualizovať.

Úprava cien v importe

Potrebujete znížiť alebo zvýšiť importované ceny produktov o určité percento?

Príklad: Importujete ceny bez DPH a vy potrebuje ukladať do e-shopu ceny s DPH? Stačí si vložiť percentuálnu sadzbu DPH a o ňu sa ceny automaticky zvýšia.

Príklad: Ďalšou možnosťou využitia je, že v dátovom súbore od dodávateľa dostávate ceny bez započítania vašej marže. Stačí si vložiť percentuálnu výšku marže a o ňu sa ceny zvýšia.

 1. Postupujte podľa návodu vyššie, ale namiesto oddielu Nastavenia údajov nabehnite do oddielu Ostatné.
 2. Nastavte hodnotu poľa Marža v percentách (len číslo).
 3. Uložte úpravy. 

Štatistiky importu

Počas a po spracovaní importu máte k dispozícii detailné informácie o stave importu, tj. počty spracovaných a nespracovaných položiek, chyby, upozornenia atď.

Pokiaľ má import k dispozícii prázdny súbor (napr. sa vygeneruje súbor bez obsahu z externého systému), potom import prejde s nulovými štatistikami.

Stavy importu

Pri každom vytvorenom importe máte možnosť sledovať aktuálny stav priebehu daného cyklu importu. Aké sú možnosti stavov nájdete v tipe po nabehnutí na ikonku

 • Čaká - čaká na prvý import do času importu.
 • Beží - import sa spracováva.
 • OK - import bol spracovaný.
 • Varovanie - import bol spracovaný, ale počas spracovania sa vyskytli nejaké problémy (viac informácií nájdete v štatistikách).
 • Chyba - došlo k chybe v spracovaní.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte modul:
  • Pre import objednávok Objednávky / Import.
  • Pre import produktov Produkty / Import.
  • Pre import kategórií Kategórie / Import.
  • Pre import zákazníkov Zákazníci / Import.
 2. Kliknite na ikonku na riadku importu. Otvorí sa vyskakovacie okno s informáciami o najnovšom priebehu importu.
 3. V otváracom menu Dátum si môžete zvoliť pri pravidelných importoch niektorý z predošlých dátumov.
 4. Niektoré hodnoty v štatistike obsahujú dodatočné informácie (napr. Aktualizované položky). Pre ich zobrazenie kliknite na tlačidlo Viac.
 5. Dodatočné informácie sa zobrazia v novom vyskakovacom okne.

Informácie o importovanom produkte

Pri produkte, ktorý bol založený pomocou importu nájdete v jeho detaile podrobné informácie o tom, kedy a akým importom bol založený a aktualizovaný.

 • Prejdite do detailu konkrétneho produktu.
 • Uistite sa, že ste v záložke Popis.
 • Prejdite do oddielu Import / Export.
 • Zobrazí sa len, pokiaľ je produkt založený nejakým importom.

Vytvorenie nového riadku v popise položky

Pri dlhom popise (produktu, článku atď.) si je možné v nastavení importu zaškrtnúť možnosť Previesť nový riadok na <br>. Týmto krokom dôjde počas importu k úprave textu v dlhom popise položky a k pridaniu tagov <br>.

V niektorých prípadoch ale môže táto funkcia viesť k nechceným zmenám vo formátovaní popisu. Pokiaľ sa po dokončení importu nezobrazuje popis v správnom tvare, overte si údaje v importovanom súbore.

Ak má pôvodný text správne formátovanie, vypnite si funkciu Previesť nový riadok na <br>. Po opätovnom importe uvidíte dlhý popis v neupravenom tvare.

Zobrazenie importovaných dát

Pre kontrolu dát po importe si môžete v zozname položiek vyfiltrovať všetky položky založené konkrétnym importom. Na tento účel slúži rozšírený filter Import / Vytvorené. Viac tu.

Validácia XML importu pomocou XSD

Naše XML dokumentácie obsahujú vo svojej úvodnej časti Základné pravidlá na stiahnutie XSD súbor, pomocou ktorého si môžete otestovať štruktúru vášho importného XML. Je možné použiť ľubovoľný XML validátor, napr. online službu www.freeformatter.com. Počas kontroly pomocou tohto validátora postupujte nasledovne:

 1. Vložte kód XML súboru pre import, prípadne ho nahrajte zo svojho zariadenia.
 2. Vložte kód patričného XSD súboru, prípadne ho nahrajte zo svojho zariadenia.
 3. Po kliknutí na tlačidlo Validate XML dôjde k validácii.
 4. Dostanete správu o výsledku kontroly: buď potvrdenie o správnosti testovaného XML, alebo výpis konkrétnej chyby v zadanom XML - tú opravíte pomocou našej XML dokumentácie.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora