Ak sú vo vašej grafike vykonané nejaké individuálne úpravy, napr. Prebehli zmeny v editora kódu alebo vám grafiku vytvorili špecialisti z ponukového portálu Marketplace, zároveň sa vám týmto deaktivuje modul designer. Mohlo by sa totiž stať, že následnou úpravou by designer vykonané individuálne zmeny přemazal.

Individuálne úpravy možno teda začať vykonávať, až keď máte kompletne nastavenú grafiku v module designer. Dovtedy je zbytočné kontaktovať kodér alebo zákaznícku podporu UPgates s požiadavkami na individuálne úpravy.

Za individuálnu úpravu sa nepovažujú zmeny vykonané v súbore custom.less. Súbor nájdete v editora kódu a je určený pre vkladania vlastných štýlopise vo formáte css alebo less. V tomto prípade nie je potrebné odstavovať modul designer.

Diskusia