Dobití peněženky v administraci e-shopu

Vygenerovanie proforma faktúry

Prejdite do Môj účet / Peňaženka / Finalizácia / Dobiť peňaženku / Výzva na zaslanie proforma faktúry

Proforma faktúru si tak môžete vygenerovať jednoducho sami. Zaslaná bude na email uvedený vo fakturačných údajoch.

Platba kartou

Prejdite do Môj účet / Peňaženka / Finalizácia / Dobiť peňaženku / Zaplatiť kartou

Platba cez platobnú bránu umožňuje platbu kartou VISA a MasterCard. Výhodou je realizácie platby do 10min. Zároveň je tento spôsob platby jednoduchšie, pretože nie je potreba vyplňovať variabilný symbol. Platba kartou je s projektom spárovaná automaticky.

Platba bankovým prevodom / QR platba

Prejdite do Môj účet / Peňaženka / Finalizácia / Dobiť peňaženku / Bankový prevod

Druhou možnosťou dobitia peňaženky je platba bankovým prevodom. Táto však trvá v rozmedzí 1-3 dní a pre správne škárovanie musí byť zadaný variabilný symbol.

Do peňaženky môžete dobiť ľubovolnú čiastku v nastavenej mene. Platba je nevratná, neposkytujeme náhrady za využitie len časti zaplatenej periódy. Z peňaženky je vždy na začiatku dňa odpočítaný prenájom projektu na 1 deň podľa aktuálneho nastavenia vo finalizácii. Minimálny zostatok v peňaženke nesmie klesnúť pod túto sumu. Ak sa tak stane, pozastaví sa administračné časť projektu a po 10 dňoch tiež webová časť. O nízkom stave peňaženky budete v predstihu informovaní.

Pozor, ceny služieb sú vždy uvádzané bez DPH 21%. Platby do peňaženky je ale nutné zasielať vrátane DPH 21%. V prípade, že budete využívať pravidelných mesačných úhrad, je vaša platba s DPH oranžovo zvýraznená. Hodnota DPH nebude do peňaženky započítaná.

Využiť môžete QR platbu, po zadaní čiastky na dobitie sa vám vygeneruje QR kód s príslušnými údajmi.

Diskusia