V prípade, že chcete zákazníkovi zamedziť objednanie tovaru z jeho emailu, môžete to docieliť blokovaním priamo v karte úprav daného užívateľa v

Zákazníci / Zoznam zákazníkov / Zákazník / Rozšírené

Zablokovanie zákazníka v zozname zákazníkov administrácie e-shopu UPgates

V sekcii rozšírenej môžete zákazníkovi tiež zakázať hodnotiť produkty alebo mu prípadne priradiť skupinu kontaktov.

V prípade, že sa jedná o registrovaného zákazníka alebo firmu, možno užívateľovi deaktivovať prihlasovanie k jeho účtu a to v

Zákazníci / Zoznam zákazníkov / Zákazník / Prihlasovacie údaje

Deaktivácia prihlasovacích údajov registrovaného zákazníka e-shopu

Diskusia