Ako vykonať SEO audit e-shopu

V súčasnej vysokej konkurencii, ktorej musia majitelia e-shopov čeliť, je veľmi dôležité zaistiť, aby sa váš e-shop zobrazoval na popredných pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania, čím sa zvyšuje jeho viditeľnosť pre online publikum a generuje sa viac organickej návštevnosti. Na to slúži SEO – optimalizácia pre vyhľadávače, ktorá sa postará o to, aby ho vyhľadávače považovali za dostatočne relevantnú odpoveď na vyhľadávacie otázky užívateľov. Predtým, ako sa ale pustíte do optimalizácie svojho e-shopu, mali by ste najskôr zistiť, ako na tom váš e-shop aktuálne je, a to pomocou SEO auditu. 

Čo je to SEO audit a prečo sa bez neho váš e-shop nezaobíde?

SEO audit je komplexná analýza webu, ktorá hodnotí jeho technické a obsahové aspekty z hľadiska SEO. Cieľom auditu je identifikovať oblasti, ktoré je nutné zlepšiť, aby sa dosiahli lepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania. SEO je totiž pomerne komplexný a zložitý proces, a pokiaľ nebudete vedieť, ako na tom aktuálne ste, ľahko sa môže stať, že sa pokúsite optimalizovať oblasti, ktoré to toľko nepotrebujú a naopak zabudnete tie, kde sú kritické problémy. Identifikácia a vyriešenie problémov so SEO tak môže viesť k vyššiemu umiestneniu vo výsledkoch vyhľadávania, čím sa zvýši viditeľnosť a generuje sa viac organickej návštevnosti, čo znamená viac potenciálnych zákazníkov, ktorí navštívia váš e-shop a môžu niečo kúpiť.

Ako vykonať SEO audit e-shopu?

Existuje niekoľko krokov, ktoré je pri vykonávaní SEO auditu e-shopu nutné urobiť:

 • Zhromaždiť údaje: Zhromaždenie údajov je prvým krokom pri optimalizácii vášho e-shopu a jeho výkonu vo vyhľadávačoch. Tento proces zahŕňa zber a analýzu rôznych informácií, vrátane kľúčových slov, pozícií vo výsledkoch vyhľadávania, profile spätných odkazov a technických aspektov vášho webu. Analyzovanie týchto údajov vám pomôže lepšie porozumieť, akých výsledkov váš e-shop dosahuje vo vyhľadávačoch a kde môžete vykonať zmeny alebo optimalizácie pre zlepšenie viditeľnosti a dosiahnutie lepších výsledkov vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Analyzujte údaje: Akonáhle zhromaždíte údaje, je nutné ich analyzovať a identifikovať oblasti, ktoré je nutné zlepšiť. To zahŕňa analýzu kľúčových slov, profilu spätných odkazov a technických aspektov webu.
 • Implementujte zistené poznatky: Opravte všetky zistené problémy webu a zamerajte pozornosť na oblasti, kde môžete dosiahnuť zlepšenie. 

Nástroje pre SEO audit e-shopu:

Aby ste mohli SEO audit e-shopu vykonať, budete potrebovať vhodné nástroje, ktoré vám prácu značne zjednodušia. Medzi najobľúbenejšie patria:

 • Google Search Console: Ponúka prehľad o výkone vášho webu vo vyhľadávači Google.
 • Ahrefs: Poskytuje informácie o profile spätných odkazov vášho webu a o kľúčových slovách, na ktoré sa váš web zobrazuje.
 • SEMrush: Ponúka širokú škálu nástrojov pre SEO, vrátane analýzy kľúčových slov, analýzy konkurencie a auditu webu.
 • Screaming Frog SEO Spider: Pomáha identifikovať technické problémy na vašom webe.

Na aké oblasti sa počas SEO auditu zamerať?

Existujú tri skupiny faktorov, ktoré by sme mali počas SEO auditu dôkladne analyzovať. Technické SEO faktory, obsahové faktory a nakoniec off-page faktory. Poďme sa na jednotlivé skupiny pozrieť podrobnejšie:

Technické SEO faktory

 • Indexovateľnosť: Uistite sa, že váš web je indexovateľný vyhľadávacími nástrojmi. Indexovateľnosť webu je základným krokom pre zaistenie jeho viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania. Je dôležité zaistiť, aby vyhľadávacie nástroje, ako je Google, mohli prechádzať a indexovať obsah vašich stránok. To znamená, že by vaše stránky mali byť prístupné pre vyhľadávacích robotov a mali by byť navrhnuté tak, aby bolo jednoduché pre nich prechádzať a interpretovať obsah. To zahŕňa správne nastavenie súboru robots.txt, ktorý hovorí vyhľadávacím robotom, ktoré stránky majú prechádzať a ktoré nie, a tiež použitie správnych meta značiek, akou je napríklad meta robots, ktorá dáva pokyny robotom, ako majú vaše stránky indexovať. 
 • Mobilná optimalizácia: Váš e-shop by mal byť responzívny a optimalizovaný pre mobilné zariadenia. Vzhľadom na rastúci počet užívateľov, ktorí nakupujú prostredníctvom svojich mobilných zariadení, je nevyhnutné, aby váš e-shop poskytoval na mobile plynulý a príjemný zážitok. To znamená, že by mal byť responzívny, tzn. že sa automaticky prispôsobí rôznym veľkostiam obrazoviek a zariadeniam, a to bez ohľadu na to, či ide o smartphone, tablet alebo laptop. Dôraz by mal byť kladený nielen na vizuálny aspekt, ale tiež na užívateľskú prívetivosť, napríklad jednoduchú navigáciu a jednoduchý proces nákupu. Mobilná optimalizácia je v súčasnosti dôležitým prvkom, na ktorého základe Google hodnotí kvalitu stránok.
 • Rýchlosť načítania: Uistite sa, že sa váš e-shop načítava rýchlo. Rýchlosť načítania webu je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim užívateľský zážitok a úspech e-shopu. Pomalé načítavanie stránok môže viesť k frustrácii užívateľov a k zvýšenej miere odchodu zo stránky. Preto je dôležité, aby váš e-shop mal čo najrýchlejšie načítanie. Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť rýchlosť načítavania, ako je optimalizácia obrázkov, minimalizácia kódov, použitie cache a správne nastavenie servera. Vykonávanie pravidelných testov rýchlosti načítavania a identifikácie oblastí, ktoré môžu byť optimalizované, je kľúčové pre udržanie rýchlosti načítavania na čo najnižšej úrovni.
 • Štruktúra webu: Váš e-shop by mal mať jasnú a logickú štruktúru.
  Jasná a logická štruktúra webu je kľúčová pre jednoduchú navigáciu pre užívateľa aj vyhľadávacích robotov. Váš e-shop by mal mať hierarchickú štruktúru, ktorá im uľahčí prechádzanie a vyhľadávanie produktov. To zahŕňa kategorizáciu produktov do logických skupín a vytvorenie jednoznačných navigačných prvkov, ako sú menu a odkazy. Kvalitná štruktúra webu tiež pomáha vyhľadávacím robotom porozumieť obsahu vášho e-shopu a indexovať ho správne vo výsledkoch vyhľadávania. 
 • Sitemap: Sitemap je zoznam všetkých stránok na vašom webe, ktorý pomáha vyhľadávacím robotom efektívne prechádzať a indexovať obsah. Sitemap umožňuje vyhľadávacím robotom lepšie porozumieť štruktúre vášho webu a zistiť, ktoré stránky majú byť indexované. To môže viesť k rýchlejšej indexácii nových stránok a zlepšiť viditeľnosť vášho e-shopu vo výsledkoch vyhľadávania. Dôležité je pravidelne aktualizovať sitemapy, hlavne pokiaľ pridávate nové produkty alebo upravujete štruktúru webu. Tým zaistíte, že vyhľadávacie roboty budú vždy informované o aktuálnom stave vášho e-shopu a budú môcť indexovať relevantný obsah.
 • Štruktúrované údaje: Skontrolujte a implementujte štruktúrované údaje, aby váš e-shop získal vo výsledkoch vyhľadávania bohaté úryvky. Implementácia štruktúrovaných údajov je dôležitá pre zlepšenie viditeľnosti e-shopu vo výsledkoch vyhľadávania. Štruktúrované údaje pomáhajú vyhľadávacím robotom lepšie porozumieť obsahu vášho webu a zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania tzv. „bohaté úryvky“ (rich snippets), ktoré dramaticky zvyšujú mieru prekliku. Vytvorenie štruktúrovaných údajov znamená označenie dôležitých informácií, ako sú recenzie produktov, hodnotenia, ceny a dostupnosť, pomocou špeciálnych značiek Schema.org. Tieto údaje potom môžu byť zobrazené vo výsledkoch vyhľadávania vo forme bohatých úryvkov, ktoré poskytujú užívateľom prehľadné informácie o vašich produktoch alebo službách. Tým sa zlepšuje pravdepodobnosť, že užívatelia kliknú na váš e-shop.

Obsahové SEO faktory:

 • Výskum kľúčových slov: Prieskum kľúčových slov je základným krokom každého SEO auditu. Pomáha identifikovať slová a frázy, ktoré potenciálni zákazníci používajú pri hľadaní produktov alebo služieb, ktoré ponúkate. Existuje niekoľko nástrojov, ako je Google Keyword Planner, SEMrush alebo Ahrefs, ktoré vám môžu pomôcť tento prieskum vykonať. Kľúčovým cieľom je nájsť kľúčové slová s dostatočným objemom vyhľadávania, ale zároveň s nízkou konkurenciou. Okrem toho je dôležité zohľadniť tiež relevanciu kľúčových slov pre vašu cieľovú skupinu a obsah vášho e-shopu. Po identifikácii kľúčových slov môžete vytvoriť kvalitný a užitočný obsah, ktorý je optimalizovaný pre tieto kľúčové slová, čo pomôže zlepšiť pozíciu vášho e-shopu vo výsledkoch vyhľadávania a prilákať relevantných návštevníkov na váš web.
 • Kontrola obsahu produktov: Skontrolujte, či majú produkty vo vašom e-shope obsiahle a unikátne popisky. Každý produkt vo vašom e-shope by mal disponovať unikátnym popisom, ktorý dôkladne a podrobne popisuje jeho vlastnosti, funkcie a prínosy pre zákazníka. Unikátny popis pomáha nielen zlepšiť pozíciu produktu vo výsledkoch vyhľadávania, ale tiež poskytuje užívateľom potrebné informácie pre rozhodnutie o nákupe. Dôkladný popis môže potenciálnym zákazníkom lepšie priblížiť produkt a zvýšiť pravdepodobnosť jeho zakúpenia. Zahrnutie kľúčových slov do popisov je samozrejme tiež dôležité pre SEO. Rozhodne sa vyhnite popisom, ktoré vám dodá napríklad výrobca produktu. Rovnaké budú pravdepodobne použité na desiatkach iných shopov, čím vzniká duplicita, ktorú vyhľadávače penalizujú.
 • Optimalizácia metaúdajov: Skontrolujte, či všetky stránky vášho e-shopu majú unikátny meta popis a titulok. Optimalizácia metaúdajov, akými sú meta titulky a meta popisy, je dôležitá súčasť SEO stratégie pre váš e-shop. Meta titulky by mali obsahovať relevantné kľúčové slová, ktoré presne popisujú obsah danej stránky. Tým zaistíte, že vyhľadávacie nástroje správne interpretujú obsah stránky a zaradia ju do relevantných výsledkov vyhľadávania. Meta popisy by mali byť lákavé a presvedčivé, aby užívateľa motivovali k prekliku na váš e-shop. Zobrazujú sa totiž vo výsledkoch vyhľadávania a zvyšujú pravdepodobnosť, že si užívatelia vyberú práve váš e-shop. Optimalizácia metaúdajov je tak dôležitým krokom pri zvyšovaní organickej prevádzky na vašom e-shope a zlepšovaní jeho viditeľnosti vo vyhľadávacích výsledkoch.
 • Optimalizácia obrázkov: Optimalizácia obrázkov na vašom e-shope je kľúčovým prvkom pre zlepšenie užívateľskej skúsenosti a optimalizácie výkonu vášho webu. Zmenšenie veľkosti obrázkov a ich optimalizácia pre rýchle načítavanie pomáha znížiť dobu načítavania stránky, čo je zásadný faktor pre udržanie pozornosti návštevníkov a zlepšenie konverzií. Ďalej je dôležité skontrolovať, či máte správne nastavené alt tagy k obrázkom a v prípade, že niekde chýbajú, ich doplniť, čo pomáha vyhľadávačom lepšie porozumieť obsahu obrázkov a zlepšuje tak SEO vášho e-shopu.

Off-page SEO faktory:

Off-page SEO faktory hrajú kľúčovú úlohu v tom, ako dobre sa váš web umiestni vo výsledkoch vyhľadávania. Jedným z najdôležitejších off-page faktorov je získavanie spätných odkazov z relevantných a dôveryhodných webov. Tieto spätné odkazy sú akýmsi „odporúčaním“ vášho webu v očiach vyhľadávačov. Čím viac kvalitných odkazov smeruje na váš web, tým vyššia je pravdepodobnosť, že vyhľadávače budú vnímať váš obsah ako autoritatívny a hodnotný pre užívateľa. Pritom je však dôležité, aby tieto odkazy boli získané organicky, tj. pochádzali zo stránok, ktoré sa samé rozhodli váš obsah zdieľať, a nie z manipulatívnych či neetických praktík. Taký prístup k získavaniu spätných odkazov môže pomôcť zvýšiť váš organický dosah a posilniť vašu pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania.

 • Vyhodnotenie autority: Čím viac renomovaných a relevantných webových stránok odkazuje na váš obsah, tým vyššia je pravdepodobne autorita vášho webu.
 • Kontrola dôveryhodnosti: Pokiaľ na váš obsah odkazujú autoritatívne a dôveryhodné webové stránky, zvyšuje to dôveryhodnosť vášho vlastného webu, čo môže pozitívne ovplyvniť vaše úsilie o SEO.
 • Toxické alebo spamové spätné odkazy: Ide o odkazy z nekvalitných, irelevantných alebo spamom naplnených webových stránok, ktoré môžu poškodiť vaše úsilie o SEO a viesť k sankciám zo strany vyhľadávačov.
 • Udržiavanie zdravého profilu spätných odkazov: Cieľom auditu off-Page SEO je zaistiť, aby váš profil spätných odkazov zostal zdravý. To znamená pravidelne vyhodnocovať spätné odkazy, vyradzovať škodlivé a aktívne vyhľadávať kvalitné a relevantné spätné odkazy, ktoré posilnia vašu SEO a online reputáciu.
 • Priebežná stratégia spätných odkazov: Priebežné sledovanie a správa profilu spätných odkazov je zásadná pre udržanie a zlepšenie autority vašich webových stránok a výkonnosti SEO.

Niekoľko viet na záver:

SEO audit je nenahraditeľným nástrojom pri budovaní silnej online prítomnosti pre váš e-shop. Pravidelné vykonávanie týchto auditov a následné odstránenie zistených problémov sú kľúčové pre zlepšenie vašich pozícií vo výsledkoch vyhľadávania, čo prináša zvýšený tok organickej návštevnosti na váš web. Vďaka kvalitnému SEO auditu dokážete identifikovať oblasti, v ktorých je možné zlepšiť technické aj obsahové aspekty vášho webu, čo vedie k efektívnejšiemu prilákaniu cieľového publika. To v konečnom dôsledku prispieva k vyššiemu konverznému pomeru a zlepšeniu výkonnosti vášho e-shopu. Výsledky SEO auditov sú tak dôležitým vodidlom pri optimalizácii vašej online stratégie a dosahovaní obchodných cieľov prostredníctvom digitálneho marketingu.

Článok pripravila digitálna agentúra SEO Consult, ktorá realizuje SEO, PPC reklamu, e-mailing, správu sociálnych sietí, správu produktových vyhľadávačov a obsahový marketing.

Ďalší článok
Ako nastaviť Google Search Console a čo tu hľadať?