Přidání doplňku

Postup integrace vašeho vlastního doplňku a jeho nabídnutí zákazníkům na Upgates je následující:

V první fázi procesu je klíčové stanovit, jak hodláte technicky realizovat propojení. Vyplňte nám v souvislosti s tím rychlý formulář, ve kterém popíšete jak by mělo vaše propojení technicky fungovat. 

Vyplnit formulář

Související odkazy:

Druhým krokem je spojení se specialistou z Upgates prostřednictvím videohovoru, během něhož budete mít příležitost sdílet svou představu o fungování přídavného modulu. Je třeba, aby se i z vaší strany hovoru zúčastnil technik, který bude propojení realizovat.

Je důležité, abyste v tomto bodě již měli promyšlenou základní funkčnost doplňku, kterou nám budete prezentovat.

Za tým Upgates pak pečlivě posoudíme vaši koncepci a předložíme návrhy na možné úpravy, které by mohly pomoci optimalizovat přenos dat a zátěž na naše servery. Naše spolupráce je založena na porozumění a otevřené komunikaci, takže společně najdeme nejefektivnější řešení pro vaše potřeby. 

Naplánovat hovor

Do poznámky registrace napište, že chcete jednat o technickém provedení doplňku. 

Po tom, co si společně vyměníme představy o tom, jak by mělo propojení v rámci fungovat, je důležité, abyste si u nás vytvořili běžnou zkušební verzi e-shopu. Tato verze vám nabídne přístup k API a všem potřebným funkcionalitám, které budete potřebovat pro vaši práci.

Přesto, pokud byste náhodou narazili na nějaká omezení, neváhejte se obrátit na naši technickou podporu. Jsme připraveni aktivovat požadovanou funkcionalitu pro vás i bez nutnosti platby. Dále, pokud byste potřebovali více času pro testování, můžete požádat o prodloužení zkušební verze na vámi požadovanou dobu.

Jakékoliv technické otázky či pochybnosti, které by mohly vzniknout, můžete sdělit přímo našemu přiřazenému technikovi prostřednictvím formuláře technické podpory. Jsme zde, abychom vám pomohli a zajistili, že integraci dovedete do úspěšného konce, kdy ji společně představíme zákazníkům.

Založit e-shop

Jakmile bude vaše propojení plně funkční, vyplňte následující formulář. Tento dokument je určen pro poskytnutí informací o konečné podobě a funkčnosti vašeho doplňku. Díky tomu budeme moci lépe pochopit, jak jste propojení nakonec realizovali, a také jakým způsobem doplněk pracuje.

Vyplnit formulář

Náš technik pečlivě projde odpovědi, které jste vyplnili, a ověří, zda používáte data v souladu s naší dohodou a vstupní konzultací. 

Pokud narazíme na jakékoliv nedostatky, chyby nebo potřebu oprav, dáme vám vědět prostřednictvím formuláře technické podpory v administraci vašeho zkušebního eshopu. Naším cílem je zajistit, že váš doplněk funguje bezchybně a efektivně, a že splňuje všechny požadavky, které jsme společně stanovili.

Délka trvání revize závisí počtu připomínek a rychlosti reakcí.

Jakmile potvrdíme vaši realizaci, zpřístupníme odpovídající endpoiny a nachystáme vám testovací verzi doplňku. Tato verze bude dostupná v administraci v sekci Doplňky pouze pro vás, zákazníci ji stále nebudou moci aktivovat.

Současně vytvoříme na webu Upgates stránku s informacemi o vašem doplňku v sekci "Chystáme". Tímto krokem zajistíme, že budou zákazníci informováni o tom, že se na novém doplňku aktivně pracuje a je ve fázi vývoje.

O dokončení souvisejících činností a zveřejnění endpointů vás budeme informovat skrze formulář technické podpory

Pomocí dostupných endpointů máte prostor k vyladění procesu aktivace, užívání a deaktivace doplňku. Během této fáze můžete opět komunikovat případné dotazy a problémy prostřednictvím formuláře technické podpory v administraci vašeho zkušebního eshopu.

Po dokončení prací informujte naši technickou podporu skrz formulář technické podpory.

Jakmile nám potvrdíte, že je propojení dokončeno, pokusíme se otestovat doplněk na jednom z našich cvičných projektů. Díky tomu budeme schopni ověřit, zda integrace funguje optimálně a v souladu s předešlou dohodou a vámi zaslaným formulářem.

Provedeme kontrolu záznamů v logu, což nám pomůže zjistit, zda se integrace chová tak, jak by měla. Pokud narazíme na jakékoliv nedostatky, chyby nebo potřebu oprav, dáme vám vědět prostřednictvím formuláře technické podpory v administraci vašeho e-shopu.

K tomu budeme z vaší strany potřebovat pro naše testery návod/postup, kterým povedete klienta krok po kroku k nastavení doplňku.Pokud je z vaší strany k založení účtu novým klientem požadována smlouva nebo jakýmkoliv jiným způsobem schvalujete registrované uživatele, budeme potřebovat z vaší strany testovací účet ve vaší aplikaci /službě, který již tímto procesem prošel a my jej mohli používat k testování.

Naším cílem je zajistit, že váš doplněk funguje bezchybně a efektivně, a že splňuje všechny požadavky, které jsme společně stanovili.

Délka trvání této fáze závisí na počtu nalezených nedostatků a rychlosti jejich řešení. 

Společně domluvíme spuštění doplňku včetně jeho marketingové podpory, kterou od nás získáte automaticky zdarma. Ta zahrnuje:

  • Propagaci na sociálních sítích - Facebook, Instagram
  • Umístění do sekce novinek (hlavní stránka každé administrace)
  • Upozornění v newsletteru, který jde na všechny naše zákazníky

Pokud máte zájem, můžeme vám nabídnout zaštítění webináře týkajícího se prezentace vaší služby, článků na blog a podobně.

Tyto aktivity můžete konzultovat s našim marketingovým oddělením na emailu marketing@upgates.cz.

Napsat e-mail

Během celého procesu integrace budeme udržovat úzký kontakt a dělat vše, co je v našich silách, abychom vám vyšli vstříc. Rozumíme, že každý projekt má svá specifika a výzvy, a jsme připraveni na ně adekvátně reagovat. Naše spolupráce a komunikace budou klíčové pro úspěšné dokončení tohoto projektu a vytvoření efektivního a funkčního řešení.

Odpovědi na nejčastější otázky

Nemáme žádné speciální vývojové prostředí pro partnery. K otestování svých doplňků stačí založení stejná testovací verze e-shopu Ugates, kterou používají naši zákazníci. Následně doporučujeme poslat požadavek naší podpoře s žádostí o prodloužení zkušební doby, abyste stihli doplněk připravit. Pokud byste narazili na nějaké omezení testovací verze, vždy se nám stačí ozvat a v e-shopu vám obrazem požadované funkce aktivujeme.

Naše API zatím není všemocné. Můžete nám napsat podnět skrz požadavek na technickou podporu. Vyhodnotíme technickou náročnost implementace a dáme vám zpátky vědět, zda je to proveditelné. Dlouhodobě pracujeme na úpravách, které nám umožní do API přidat zakládání produtků, které není v současné době dostupné. 

Aktuálně bohužel neexistuje roadmapa vývoje našeho API. Na jeho vylepšování však kontinuálně pracujeme. O veškerých novinkách, které jsou pro naše partnery zajímavé, vás budeme informovat v newsletteru určeném pro agentury a partnery. Do toho jste zařazeni automaticky po registraci na Marketplace.

Individuální exporty na vyžádání z časových důvodů neprovádíme. Abychom mohli nabízet vaše služby bez provize za zprostředkování poptávky, nemůžeme věnovat vlastní vývojové kapacity součinnosti při integraci doplňků. Je třeba pracovat s Upgates formátem, který obsahuje všechna dostupná data a následně si ho na své straně můžete upravit podle potřeb. 

Vlastní HTML kódy můžete vložit pomocí API do hlavičky pomocí konverzních kódů a následně tento obsah prostřednictvím JS napozicovat na libovolné umístění.

Do administrace Upgates vkládáte vždy pouze iframe. Je tedy třeba, abyste tedy skutečný obsah rozběhli u sebe na serveru. Následně pro něj vytvoříte iframe, který vložíte do administrace Upgates. V naší administraci ve stránce Doplňky / Váš doplněk se tak bude zobrazovat obsah umístěný fyzicky u vás

Obsah je možné umístit pouze do stránky administrace Doplňky / Váš doplněk. Není možné umístit obsah do jiné části administrace ať už k seznamu objednávek, do detailu objednávky či produktům. Podněty na umístění do jiných částí administrace však sbíráme a do budoucna plánujeme rozšíření možností v tomto směru. 

Není možné vkládat vlastní eventy, sbíráme však podněty a v dlouhodobém horizontu plánujeme v tomto směru rozšíření. Vyřešit tuto situaci můžete jedním ze způsobů:

  1. Hromadné úpravy v seznamu položek.
  2. V seznamu vyvoláváte akce jedné položky.
  3. V detailu položky vyvoláváte její akce. 

V API dokumentaci se uvádí URL adresa https://shop-name.upgates.com/. Toto ovšem, prosím, neberte v potaz. Všechny endpointy budou na vaší doméně a tedy https://www.vasedomena.cz/vášInstalačníAPIEndoint.

Je možné, že jsme společnými silami už doplněk s jednoduchou aktivací vytvořili. V takovém případě získáte označení ověřeného doplňku automaticky. Považujeme za zbytečné ho předělávat, když funguje a nevyžaduje žádnou aktivní údržbu ani jedné ze stran. Pokud byste jej však chtěli dále rozvíjet, upravovat nebo v souvislosti s ním u nás vznikala nějaká zátěž, domluvíme se individuálně na převedení doplňku pod vaši správu.

Objednání i samotné placení doplňků je přímo mezi jeho poskytovatelem a zákazníkem. Upgates si nebere žádné provize za prezentaci a prodej doplňků. Našim cílem je nabídnout zákazníkům, co nejširší portfolio přídavných služeb za co nejnižší ceny, které budou dostupné každému.