JavaScript

JavaScript je jeden z najpopulárnejších programovacích jazykov. Ide o objektovo orientovaný programovací jazyk, ktorý sa využíva pri tvorbe webových stránok i aplikácií.

Čo je JavaScript?

Ako už bolo povedané, JavaScript je programovací jazyk. Jeho veľkou výhodou je, že sa zapisuje priamo do HTML kódu. Funguje totiž iba v prehliadači. Práca s ním je tak pomerne jednoduchá. Niekedy je JavaScript mylne zlučovanie s programovacím jazykom Java, ktorý je v skutočnosti samostatným jazykom, ktorý má iba podobnú syntax.

JavaScript je dôležitý predovšetkým pri tvorbe webových stránok. Neoceniteľný je predovšetkým pri tvorbe moderne vyzerajúcich webov s interaktívnymi prvkami. JavaScript je stále hojne používaný aj cez to, že bol prvýkrát predstavec už v deväťdesiatych rokoch.

Možno ste už AJTAK niekedy počuli hovori to skriptoch. Ide práve o programy napísané v JavaScriptu do HTML.