Jazykové mutácie

Možnosť nastavenia ľubovoľného počtu jazykových mutácií. Každá sa bude zobrazovať na vlastné URL adrese.

Ak máte záujem prevádzkovať jazykovú mutáciu na inej doméne, ako je hlavná doména, prejdite na stránku domény.

Na jednej jazykovej mutácii je možné zobrazovať iba jednu menu.

Kopírovať obsah z ...

Pri zakladaní jazykovej mutácie do nej môžete prekopírovať všetok obsah z už existujúcej jazykovej mutácie.

Predvolený štát

Každá jazyková mutácia by mala mať definovaný štát a ten sa bude automaticky brať ako východiskový u neprihlásených zákazníkov. Slúži najmä na poskytovanie informácií o doprave. Napr. predvolený štát pre slovenčinu je Slovenská republika a v prípade zobrazenia cenníku dopravy sa neprihlásenému zákazníkovi zobrazí dopravy pre SR. Ďalšie využitie je v prípade informácií o doprave zadarmo (koľko má zákazník ešte prikúpiť).

Preklady

Po založení jazykové mutácie sa v administrácii objavia dodatočná pole pre preklad. Kým nebudete mať preklady finalizované, bude sa rozpracovaná jazyková mutácia zobrazovať iba v administrácii. Každé slovíčko, ktoré nájdete vo vašom e-shopu (nie je súčasťou nejakého obrázku), možno v administrácii preložiť. Väčšinou ich nájdete v textových poliach.