Jazyky

Systém vám umožňuje už v skúšobnej dobe a následne v ostrej prevádzke nastaviť neobmedzený počet jazykových mutácií. Každá sa bude zobrazovať na unikátnej URL adrese.

V administrácii dôjde k zobrazeniu nových formulárových polí tak, aby ste mohli vyplniť ich preklad pre každú vytvorenú jazykovú mutáciu. Pre maximálnu jednoduchosť a prehľadnosť preklad vykonáte na rovnakej stránke administrácie - nie je potrebné jazyky prepínať.

Zobrazenie jazykovej mutácie

Na e-shope

Výber jazykovej mutácie na e-shope môže mať rôzne podoby. Ich konkrétnu formu môžete nastaviť v module Dizajnér. Nastavíte si rozloženie Hlavička / Jazyky podľa nápovede tu.

Zobrazenie môže mať podobu vlajočiek alebo skratiek jazyka (CZ, EN), s rolovacou ponukou alebo priamo viditeľné odkazy v hlavičke e-shopu.

Jazykové mutace eshopu

V administrácii

Po pridaní jazykovej mutácie sa zobrazia nové formulárové polia. Na jednej stránke (napr. detaile produktu) tak je možné upravovať všetky preklady naraz. 

Pridanie jazykovej mutácie

Aby ste mohli ponúknuť svoje produkty vo viacerých jazykoch, je potrebné najskôr založiť jazykovú mutáciu.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Jazyky.
 2. Kliknite na tlačidlo "Nový".
 3. Pole Aktívne ponechajte odškrtnuté do doby, kým budete mať administráciu kompletne preloženú.
 4. Vyberte Typ jazykovej mutácie.
  • Jazyk - Pridanie bežnej jazykovej mutácie na e-shop.
  • Hlavná  - Jazyková mutácia sa nastaví ako hlavná na hlavnej doméne.
  • Mena - Jazyková mutácia slúžiaca len pre zobrazenie inej meny na e-shope. V hlavičke e-shopu sa namiesto vlajočky objaví skratka meny. Viac tu
  • Satelit - Jazyková mutácie slúžiaca pre zobrazenie satelitného e-shopu. V hlavičke e-shopu sa mutácia nepridá do zoznamu vlajočiek. Viac tu
 5. Nastavte Východiskovú krajinu (viac tu), pod ktorou bude jazyková mutácia primárne vedená. Slúži hlavne pre nastavenie dopravy v košíku (viac tu) a tiež môže ovplyvniť DPH u cien (viac tu).
 6. Vyplňte ostatné požadované údaje.
  • Dbajte zvýšenú pozornosť pri vypĺňaní poľa "Kopírovať preklady z". To je potrebné vyplniť pokiaľ chcete niekde využiť už hotové preklady (viac tu).
  • K jazyku si môžete nahrať vlastný obrázok a skratku (dostupné od Dizajnéra verzie 3.7, viac tu). Vlastná skratka pre jazyk sa vzťahuje na jeho zobrazovanie napr. v zozname jazykov. Neslúži ale k zmene URL adresy jazykovej mutácie. Tú nie je možné dodatočne zmeniť, používa sa pre ňu prednastavený kód jazyka.
 7. Uložte.

Dokiaľ nebudete mať jazykovú mutáciu preloženú, nezatrhávajte možnosť aktívna. Mutácia bude na e-shope skrytá (nezobrazia sa ani vlajočky pre jej prepnutie), ale v administrácii ju budete môcť prekladať.

Zmena hlavného jazyka

Systém umožňuje zmeniť hlavný jazyk, ak je založených viac jazykových mutácií. Túto zmenu robte iba v nutnom prípade, pretože môže narušiť existujúce dáta e-shopu.

Ceny sa do ostatných jazykov vždy dedia z hlavnej jazykovej mutácie, pokiaľ nie sú zadané ručne pre každý jazyk. Po zmene hlavného jazyka je do neho preto potrebné doplniť všetky ceny, pretože nedôjde k automatickému preneseniu cien z pôvodného hlavného jazyka.

Adresa jazykovej mutácie

Jazykové mutácie na hlavnej doméne

Všetky jazykové mutácie sú zadarmo v cene prenájmu. URL adresa jazykovej mutácie sa tvorí podľa nasledujúceho príkladu.

www.mujeshop.cz (hlavná česká jazyková mutácia)

www.mujeshop.cz/sk (slovenská jazyková mutácia)

www.mujeshop.cz/en (anglická jazyková mutácia)

Skratku jazykovej mutácie v URL adrese nie je možné zmeniť. Napr. skratku pre slovenský jazyk /sk nie je možné zmeniť inú hodnotu.

Jazyková mutácia na vlastnej doméne a multishop

Jazykovú mutáciu je možné prevádzkovať tiež na vlastnej doméne. Teda na inej doméne ako je hlavná. URL adresa jazykovej mutácie má podobu podľa nasledujúcej schémy. Viac tu.

www.mujeshop.cz (česká jazyková mutácia)

www.mojeshop.sk (slovenská jazyková mutácia)

www.mystore.com (anglická jazyková mutácia)

Pomocou jazykových mutácií je možné prevádzkovať na jednej administrácii viac satelitov (multishop). URL adresa jazykovej mutácie, vrátane domény, je odlišná a môže mať aj rozdielnu grafiku. Viac tu.

Upozornenie! Variant prenájmu Bronze má počet jazykových mutácií obmedzený na jeden. Pokiaľ potrebujete viacjazyčný e-shop, prejdite do Môj účet / Peňaženka a finalizácia a zmeňte v oddiele Finalizácia Variant prenájmu.  

Jazyková mutácia pre dva štáty

Každý jazyk je možné v systéme pri zakladaní jazykovej mutácie použiť len raz.

Nasledujúci postup však popisuje možné alternatívne nastavenie, vďaka ktorému môžete mať v systéme na výber vlajočky napr. DE (Nemecko - nemčina), AT (Rakúsko - nemčina). 

 1. V menu administrácie vytvorte jazykovú mutáciu podľa návodu tu.
 2. Prvú krajinu nastavíte nemčinu, východiskový štát Nemecko.
 3. Nakopírujete súbor s nemeckými prekladmi. Pri nemčine Upgates neposkytuje preklady, takže je potrebné si ich zaistiť vo vlastnej réžii alebo ich zakúpiť (viac tu).
 4. Pri nastavení druhého štátu sa už nemčina neponúkne, je potrebné zvoliť ľubovoľný iný jazyk (napr. ruština), krajinu nastaviť ako Rakúsko a do neho nakopírovať nemecké preklady (viac tu).
 5. Následne zmeníte obrázok vlajočky v detaile jazykovej mutácie v časti Rozšírené / Vlastný obrázok (v našom prípade Rusko) za Rakúsko.
  Táto možnosť je funkčná až od šablón Dizajnéra verzie 3.6. Verziu svojich šablón zistíte podľa nápovede tu.

Preklady

Upgates je preložený do jazykov čeština, slovenčina a angličtina. Viac o prekladoch vrátane možnosti ich exportu atď. nájdete v nápovede tu.

Meny v jazykovej mutácii

Jedna mena môže byť nastavená v neobmedzenom počte jazykových mutácií. Napr. euro pridáte do slovenčiny a nemčiny.

 Hlavná jazyková mutácia bude mať vždy priradenú východiskovú menu.

Postup v administrácii

 1. Vytvorte jazykovú mutáciu alebo upravte mutáciu východiskovú a potom pokračujte v postupe nižšie. Viac tu.
 2. Vytvorte menu alebo upravte menu východiskovú a potom pokračujte v postupe nižšie. Viac tu.
 3. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Jazyky.
 4. Rozkliknite jazyk, pri ktorom chcete nastaviť menu.
 5. V poli Mena vyberte menu, ktorú ste si vytvorili v Nastavenia / Základné / Meny. 
 6. Uložte.

Viacero mien v jednom jazyku

Upgates umožňuje nastaviť viacero mien v jednom jazyku pomocou založenia špeciálnej jazykovej mutácie. Štandardne je možné nastaviť v jednej jazykovej mutácii len jednu menu. Pokiaľ ale chcete mať v jednej mutácii viacero mien, riešenie je také, že si vytvoríte pre druhú menu novú jazykovú mutáciu typu mena.

Namiesto vlajky jazyka sa zákazníkom na e-shope zobrazí skratka meny.

Nevýhodou tohto spôsobu nastavenia ďalšej meny v jednom jazyku je, že všetok obsah budete musieť plniť duplicitne tiež v jazykovej mutácii, ktorá je vytvorená len pre zobrazenie meny. Je potrebné si teda dobre premyslieť, či vám tento úkon navyše bude stáť pri plnení administrácie za to.

Postup v administrácii

 • Založíte si ľubovoľnú jazykovú mutáciu, o ktorej viete, že ju pravdepodobne nikdy v budúcnosti nebudete používať.
 • Nastavte jej typ mena. Vyplňte pole kopírovať preklady a obsah z (zvoľte jazyk, z ktorého sa má obsah skopírovať). V oboch jazykových mutáciách potom budete udržiavať totožný obsah.
 • Vo východiskovom stave sa po vybraní typu mena automaticky odškrtne pole indexácia (oddiel Rozšírené). Odporúčame toto zachovať kvôli zamedzeniu duplicitného obsahu menovej mutácie.
 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Jazyky.
 2. Kliknite na tlačidlo + Nový.
 3. Nechajte mutáciu deaktivovanú až do chvíle, kým budete mať vyplnené všetky potrebné preklady, aby sa mutácia nezobrazovala zákazníkom. Pokiaľ ešte nie ste na ostrej doméne, môžete mutáciu aktivovať a vidieť tak, ako sa nový obsah zobrazuje.
 4. Nastavte Typ "mena".
 5. V poli Jazyk vyberte akýkoľvek iný jazyk, o ktorom viete, že ho v budúcnosti pravdepodobne nikdy nepoužijete. Napr. chamorro je ideálny, pretože ide o ostrov v Tichom oceáne :-)
 6. V oddiele Rozšírené nastavte pole Skutočný jazyk. Toto pole hovorí, aký jazyk sa v danej mutácii skutočne zobrazuje. Napr. tu v skutočnosti nie je už spomenuté chamorro, ale čeština. Nastavenie je dôležité pre správne interné vyhľadávanie textov atď.
 7. Do novej mutácie môžete nakopírovať preklady z inej jazykovej mutácie a obsah z inej existujúcej jazykovej mutácie. Ušetrí to dosť práce. Tzn. pokiaľ bude mutácia menová rovnaká ako hlavná mutácia v jazyku čeština, prekopírujte do nej všetko čo v češtine už máte vyplnené.
 8. Uložte zmeny.
 9. V administrácii sa objaví nové zatržítko v možnostiach zobraziť v jazyku. Viď nápoveda tu. Nastavte tak zobrazenie napr. produktov, článkov, bannerov, headlines, rozdielneho loga atď.
 10. Akonáhle budete mať preklady a obsah mutácie nastavené, aktivujte mutáciu v Nastavenia / Základné / Jazyky. 

Východisková krajina jazykovej mutácie

Východisková krajina nastavená pre jazykovú mutáciu môže ovplyvniť okrem nastavenia dopravy v košíku (viac tu) aj DPH použité pri produktoch. Pri zobrazení jazykovej mutácie e-shopu sa porovnáva fakturačná krajina prevádzkovateľa e-shopu (viac tu) a východiskové krajiny pre danú jazykovú mutáciu.

Príklad:

Pokiaľ je fakturačná krajina prevádzkovateľa e-shopu z EÚ, ale východisková krajina jazykovej mutácie je mimo EÚ, potom sa použije štandardne 0% DPH.

Ak je potrebné zobraziť ceny s bežnou sadzbou DPH (napr. anglická jazyková mutácia vytvorená pre štáty EÚ), potom je nutné zmeniť východiskovú krajinu jazykovej mutácie na niektorý zo štátov EÚ.

Indexácia jazykovej mutácie

Nasledujúcim spôsobom môžete zakázať indexáciu jazykovej mutácie.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Jazyky.
 2. Kliknite na daný jazyk.
 3. Vo vyskakovacom okne odškrtnite pole indexovať.
 4. Uložte.

Deaktivácia jazykovej mutácie

Jazykovú mutáciu je možné dočasne deaktivovať, napríklad pre prípad, kedy potrebujete opraviť alebo doplniť preklady.

Jednotlivé formulárové polia vnútri administrácie zostávajú zobrazené. Vlajočka na e-shope sa skryje. Obsah naviazaný na deaktivovanú jazykovú mutáciu sa rovnako nezobrazí (ani po zadaní konkrétnej URL adresy).

Pozor, majte na pamäti, že stránky v deaktivovanej jazykovej mutácii sa prestanú indexovať. Po kliknutí na odkaz vedúci na deaktivovanú jazykovú mutáciu sa objaví Stránka nenájdená - chyba 404.  

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Jazyky.
 2. Kliknite na požadovaný jazyk.
 3. Vo vyskakovacom okne odškrtnite možnosť "Aktívny".
 4. Uložte.

Odstránenie jazykovej mutácie

Pokiaľ ste sa rozhodli trvale ukončiť predaj v jazykovej mutácii, je možné ju zo systému odstrániť nasledujúcim spôsobom.

Stránky sa časom postupne odindexujú aj z vyhľadávačov. Pokiaľ zadáte do prehliadača URL adresu takto odstránenej stránky (alebo kliknete na odkaz vedúci na ňu), objaví sa "Stránka nenájdená - chyba 404".

Postup v administrácii 

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Jazyky.
 2. Pri danom jazykovom variante kliknite na ikonku pre odstránenie.
 3. Potvrďte odstránenie.

UPOZORNENIE! Odstránenie jazykového variantu je trvalé. Všetky preklady a vložené údaje budú nenávratne zmazané.

Nastavenie satelitov (multishop)

Jazykovú mutáciu môžete povýšiť na relatívne samostatný e-shop. Viac tu.

Automatické presmerovanie podľa IP adresy

Automatické presmerovanie návštevníkov na správny jazyk podľa ich IP adresy nie je možné nastaviť v rámci administrácie. Môžete to urobiť prostredníctvom služieb externých agentúr. Aktuálnu ponuku nájdete tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora