Kategórie

Kategórie sa rozdeľujú na tie, ktoré obsah majú (typ Stránka alebo Stránka s produktmi) alebo nemajú (odkaz na iné stránky alebo kategórie). V podstate nám to hovorí, čo sa stane po kliknutí na danú kategóriu.

Typy kategórií

 • Stránka - Kategória má vlastný obsah. Je prispôsobená pre zobrazenie textového obsahu ako napr. kontakty, o nás atď.
 • Stránka s produktmi - Kategória má vlastný obsah a je určená pre stránky, na ktorých je zobrazený zoznam produktov a sprievodné moduly.
 • Stránka s výrobcami (Značky) - Po kliknutí sa zobrazí stránka obsahujúca zoznam podkategórií s preklikom na detail výrobcu (viac tu). Výrobca musí mať priradený aspoň jeden produkt, aby sa preklik a stránka vytvorili. Vo východiskovom stave sa táto kategória nachádza v hornom menu. V kategórii výrobcu nie je možné aplikovať ďalšie filtre. 
 • Stránka s kontaktmi - Stránka sa inak naformátuje ako bežná stránka. V hornej časti stránky sa zobrazí kontaktný formulár.
 • Odkaz na hlavnú stránku - Po kliknutí na kategóriu sa zobrazí hlavná stránka.
 • Odkaz na inú kategóriu - Po kliknutí na kategóriu sa zobrazí obsah inej vybranej kategórie.
 • Odkaz na aktuality - Po kliknutí na kategóriu sa zobrazí stránka so zoznamom aktualít (viac tu).
 • Odkaz na radcu - Po kliknutí na kategóriu sa zobrazí stránka so zoznamom článkov v radcovi (viac tu).
 • Odkaz na výhody obchodu - Po kliknutí na kategóriu sa zobrazí stránka so zoznamom výhod obchodu (viac tu).
 • Externý odkaz - Po kliknutí na kategóriu sa zobrazí zvolená URL adresa. Pokiaľ chcete, aby sa zákazníkovi stránka otvorila v novom okne, zaškrtnite políčko Zobraziť v novom okne.

Zobrazenie oddielov

Každý typ kategórie obsahuje špecifický výpočet oddielov, pod ktorými sa nachádzajú rôzne funkcie a nastavenia kategórie. Napr. typ Stránka obsahuje všetky oddiely až na oddiely týkajúce sa produktov. Na to je určený typ Stránka s produktmi (viď náhľad nižšie).

Stránka s produktmi

Po zvolení typu kategórie Stránka s produktmi máte možnosť určiť si, aký zoznam produktov sa na tejto stránke zobrazí.

1. Vlastný

Pridávate produkty podľa vlastného výberu. Viac tu.

2. Podľa štítku

Pridávate produkty, ktoré majú zaškrtnuté určitý štítok. Po vybraní tejto možnosti sa zobrazí ďalšie rolovacie menu s definovaním konkrétneho typu štítku.

3. Podľa výrobcu

Pridávate produkty, ktoré majú nastaveného určitého výrobcu. Po vybraní tejto možnosti sa zobrazí ďalšie rolovacie menu s definovaním konkrétneho výrobcu.

Produkty v kategóriách podľa štítku a podľa výrobcu nie sú v danej kategórii fyzicky priradené. Z tohto dôvodu na ne nie je možné uplatňovať napríklad zľavové kupóny (viac tu) alebo globálne zľavy (viac ďalej alebo v nápovede tu). 

Zľavy podľa kategórie

Na kategórie je možné nastaviť globálnu zľavu (viac tu). Touto funkciou môžete jednoducho zlacniť alebo zdražiť všetky produkty zaradené do tejto kategórie naraz (viac tu). Okrem globálnej zľavy môžete nastaviť na kategórii tiež zľavový kupón (viac tu). Bude možné ho aplikovať len na produkty, ktoré majú nastavené zaradenie do tejto kategórie ako hlavnej.

Kód kategórie

Pre zobrazenie kódu kategórie postupujte nasledovne. Pokiaľ máte nastavené generovanie kódu v číselnom rade Kategórie, do novo založenej kategórie sa automaticky pridá kód s ďalším poradovým číslom v rade. Viac tu

Na základe kódu kategórie prebieha import kategórií. Kód musí byť rovnaký v importovanom súbore aj v nastavení administrácie, aby vedel systém, kam má údaje priradiť. 

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Vyberte konkrétnu kategóriu, ktorej kód potrebujete zistiť.
 3. Zbehnite na stránke nižšie do sekcie Rozšírené.
 4. Tu je zobrazený Kód kategórie.
 5. Uložte.

Podkategória

Systém umožňuje podrobnejšie členenie kategórií pomocou podkategórií. Tým vznikne stromová štruktúra menu. 

Podkategórie sa zobrazujú na e-shope v obsahu stránky na pozícii, ktorá je určená v grafike stránky (viď ďalej Nastavenie dizajnu). Ako príklad môžeme uviesť kategóriu hodinky Pánske hodinky, ktoré sa ďalej delia na podkategórie analógové, digitálne a inteligentné. 

Zobrazenie na e-shope

Podkategórie môžu mať pre lepšiu orientáciu nastavené vlastné zoznamové obrázky (viac tu). Inak sa zobrazí východisková ikonka zložky.

Rozbaliť podkategórie vždy

V ľavom menu je možné nastaviť pri kategórii automatické rozbalenie všetkých ich podkategórií. Toto nastavenie sa nastavuje pre každú kategóriu zvlášť. Pri duplikácii ľavého menu do horného je rovnako možné nastaviť trvalé rozbalenie ľavého menu.

Postup v administrácii

 1. Prejdite do sekcie Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Otvorte si konkrétnu kategóriu.
 3. Prejdite do oddielu Rozšírené.
 4. Zaškrtnite pole Rozbaliť vždy.
 5. Vykonané zmeny uložte.

Rozbaliť podkategórie na hlavnej stránke

V ľavom menu je možné nastaviť pri kategórii automatické rozbalenie všetkých jej podkategórií na hlavnej stránke e-shopu. Toto nastavenie sa nastavuje pre každú kategóriu zvlášť.

Postup v administrácii

 1. Prejdite do sekcie Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Otvorte si konkrétnu kategóriu.
 3. Prejdite do oddielu Rozšírené.
 4. Zaškrtnite pole Rozbaliť len na hlavnej stránke.
 5. Vykonané zmeny uložte.

Nastavenie dizajnu

Grafiku komponenty upravíte v module Dizajnér. Vyberte šablónu Zoznam produktov a komponentu Podkategórie v sekcii Rozloženie. Univerzálny postup podľa nápovede tu.

Tip! Pokiaľ chcete mať náhľadové obrázky podkategórií pekne zrovnané, odporúčame u nich zachovať rovnaký pomer strán (ideálne štvorcový tvar).

Breadrumbs navigácia

Cesta zanorenia stránky alebo článku v stromovej štruktúre menu. Slúži pre lepšiu orientáciu zákazníka na e-shope. Prepája jednotlivé kategórie a odkazy a tým zlepšuje indexáciu stránok a významne podporuje SEO optimalizáciu.

Nachádza sa nad hlavným nadpisom stránky. Nevyskytuje sa na hlavnej stránke (viac tu), stránke výrobcu (viac tu) a v rámci objednávkového systému (viac tu).

Pokiaľ napr. produkt zaradzujete do viacerých kategórií menu (viac tu), do breadrumbs navigácie sa vkladá hlavné zaradenie.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora