Možnosť pridávania, úprav a mazanie kategórií v menu. Počet úrovní menu je neobmedzený. Kategórie je možné deaktivovať v menu úplne alebo len pre konkrétnu jazykovú mutáciu.

Úprava kategórií

 • Zmena poradia kategórií v danej nadkategorii.
 • Presunutie do inej nadkategorie.
 • Iný nadpis, než je názov kategórie.
 • Zobrazenie / nezobrazenia v menu (slepá kategórie, ale aktívny po zadaní URL adresy).
 • Rozbaliť podkategórie na hlavnej stránke (iba pri vertikálnych menu).
 • Rozbaliť podkategórie vždy (len u vertikálnych menu).

Typ kategórie

Hovorí nám, čo sa po kliknutí na kategóriu bude zobrazovať.

 • Stránka (zobrazí obsah stránky ako napr. Kontakty, o nás atď.).
 • Stránka s produktmi (zobrazí obsah stránky rozšírený o produkty a ich funkcionalitu).
 • Odkaz na hlavnú stránku (zobrazí sa domovská stránka).
 • Externý odkaz (zobrazí sa akákoľvek URL adresa, ktorú nastavíte).
 • Odkaz na inú kategóriu (zobrazí sa iná kategória umiestni v akomkoľvek menu).
 • Odkaz na aktuality.
 • Odkaz na samostatnú stránku.

Obchodné oddelenie

Možnosť zobrazenia len aktuálne vetvy ľavého menu. Tzn. oddelenie jednotlivých obchodných oddelení v ľavom menu s možnosťou vytvorenia rozcestníku umiestneného v hornom menu. Vhodné pre obchody s rozsiahlou štruktúrou kategórií (obchodné domy).