Kde čerpať marketingovú inšpiráciu?

Aj ten najbystrejší marketingový mozog niekde potrebuje čerpať inšpiráciu a nestratiť krok s aktuálnymi marketingovými trendmi. Kde ale takú inšpiráciu priebežne hľadať? Aj na to si v dnešnom článku odpovieme. 

Prečo sa v marketingu inšpirovať? 

Marketing je dynamické odvetvie a neustále sa mení. Pre úspešné marketingové kampane je kľúčová inšpirácia, ktorá nám pomáha odlíšiť sa od konkurencie a vytvárať inovatívne stratégie.

Inšpirácia vs. kopírovanie

Inšpiráciu je potrebné oddeliť od jednoduchého kopírovania. To by zvládol každý. Pri napodobenine originálu by ste navyše len ťažko mohli očakávať dobré výsledky. Skôr riskujete hanbu. Inšpirácia naopak pracuje s vlastnými nápadmi, ktoré už uskutočnené zámery len formujú. Mali by ste ich skrátka povzniesť na vyššiu úroveň, aby nikoho ani nenapadlo myslieť si, že ste nejaký nápad v minulosti vykradli. 

Kde čerpať inšpiráciu pre moderný marketing?

Historický kontext: Niekedy je dobré pozrieť sa späť. Minulé marketingové stratégie nám môžu poskytnúť hlboký pohľad do toho, čo fungovalo a čo nie. Z histórie sa môžeme poučiť a vyvarovať sa opakovaniu chýb. Práve poučenie ohľadom slepých uličiek je to najcennejšie, čo vám pohľad do histórie môže ponúknuť. Využite skrátka to, že mnoho chýb už marketéri alebo podnikatelia urobili namiesto vás.

Feministický plagát "We can do it" z druhej svetovej vojny sa stal inšpiráciou pre mnoho moderných kampaní.

Marketingové knihy, literatúra a weby: Literatúra je nekonečnou studnicou znalostí. Existuje mnoho kníh, ktoré poskytujú osvedčené rady, analýzy a prípadové štúdie z reálneho sveta. Pravidelné čítanie nás môže udržať v obraze a ponúknuť nové perspektívy. Nenechajte sa ani odradiť dátumom vydania konkrétnej publikácie. Mnoho marketingových princípov je univerzálnych a s neobmedzenou platnosťou. Zároveň ale vždy premýšľajte nad tým, ako dané princípy a nápady zasadiť do kontextu moderného marketingu. Sledujte tiež relevantné marketingové média. Ich prostredníctvom sa dozviete o aktuálnych trendoch, alebo zaujímavých kampaniach veľkých hráčov. 

Konferencia a workshopy: Nič nenahradí osobné stretnutie s odborníkmi v odbore. Konferencie a workshopy nám umožňujú vymieňať si nápady, diskutovať o nových trendoch a nadväzovať cenné kontakty. Vždy navyše načerpáte novinky z odboru, dostanete sa do kontaktu so svojimi zákazníkmi a zistíte, čo aktuálne riešia. Práve tieto kontakty môžu byť pri zrode budúcich marketingových nápadov a stratégií neoceniteľné. 

Podcasty a webináre: Podcasty a ďalší obsah je prakticky nevyčerpateľnou studnicou najrôznejších myšlienok, nápadov a skúseností. Existuje nepreberné množstvo odborovo vymedzeného obsahu, z ktorého môžete čerpať. Nájdite si teda podcasty, relácie a kanály, ktoré sú vám blízke a myslíte si, že by vás mohli obohatiť. 

Štúdium konkurencie: Dôkladné sledovanie konkurencie môže byť prínosné. Sledujte, ako a čo vaši súperi aktuálne komunikujú a s akými výsledkami sa stretávajú. Práve u konkurencie je potrebné inšpirovať sa opatrne, aby ste nemuseli čeliť obvineniam z kopírovania. Napriek tomu je ale potrebné udržiavať si prehľad o tom, čo sa práve u vašich súperov deje. 

Kreatívne techniky a brainstorming: Pravidelné brainstormingové sedenie s tímom môže odkryť nové nápady a posunúť hranice nášho marketingového myslenia. Dajte priestor všetkým nápadom. Aj v tých, ktoré znejú na prvý pohľad scestne, môže byť ukrytý zaujímavý nápad. 

Zákazníci a ich spätná väzba: Zákazníci sú zdrojom najlepšej spätnej väzby. Ich názory a pripomienky nám môžu pomôcť lepšie pochopiť, čo očakávajú, a vytvárať relevantné marketingové kampane. Môžu vás inšpirovať k rozšíreniu produktového sortimentu, alebo vám napríklad rovno vnuknúť zaujímavý nápad, ktorý využijete vo svojej marketingovej komunikácii.

Cestovanie a rôznorodosť skúseností: Rôzne kultúry a trhy nám môžu ponúknuť odlišné pohľady na marketing. Cestovanie a spoznávanie nových miest nám môže priniesť čerstvé nápady. 

Sociálne siete a online komunity: Sociálne siete sú nielen miestom pre propagáciu, ale tiež pre sledovanie trendov, nápadov a spätnej väzby od kolegov z brandže. A nielen to. Veľmi často na sociálnych sieťach nájdete tiež príspevky, ktoré vám úplne jasne ukážu, akým smerom sa naopak nevydávať. Aj to je neoceniteľné. 

Niekedy marketingová inšpirácia dorazí sama a niekedy je k nej potrebný impulz. Napríklad zo strany profesionálneho agentúrneho partnera. Tých je náš Marketplace určených exkluzívne pre klientov e-shopového riešenia Upgates plný. Presvedčte sa sami.

Ďalší článok
Čo je to brand marketing a ako správne budovať značku?