Kódovanie a údaje CSV súboru

Niektoré z prepojení môžu vyžadovať export súboru CSV s požadovanými údajmi v inom kódovaní, ako ktoré je nastavené vo východiskovom stave. Kódovanie exportu je možné nastaviť v administrácii nasledujúcim spôsobom.

Postup v administrácii

  1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Administrácia / Rozšírené.
  2. Kliknite na rolovaciu ponuku Kódovanie CSV.
  3. Zvoľte požadovanú možnosť.
  4. Uložte.

Na výber máte možnosti Windows-1250 (východiskové) alebo UTF-8. Nastavenie Windows-1250 je východiskovým nastavením pre program MS Excel. V ostatných programoch ako napr. Libre Office je potrebné toto kódovanie vybrať pri otváraní súboru.

Otvorenie súboru v MS Excel

Windows-1250 je východiskovým kódovaním pre otváranie súborov v programe MS Excel, takže sa súbor otvorí ihneď správne bez ďalšieho nastavovania.

Otvorenie súboru v LibreOffice

Program je open source a zadarmo k dispozícii. Stiahnuť si ho môžete tu.

Pri otváraní je potrebné nastaviť parametre súboru podľa nasledujúceho náhľadu. Hlavne si dajte pozor na:

  1. Znakovú sadu (kódovanie): je potrebné zvoliť podľa nastavení v e-shope, viac tu. Vo východiskovom nastavení je použitá hodnota Windows-1250.
  2. Možnosti oddeľovača: zvoľte možnosť Oddelené pomocou a zaškrtnite pole Bodkočiarka. Ostatné možnosti je potrebné odškrtnúť.
  3. Oddeľovač reťazcov: nastaviť na znak ".

Údaje v CSV súbore

CSV je vo svojej podstate textový súbor, kde sú jednotlivé údaje rozdelené pomocou rovnakého oddeľovača. Pokiaľ sa CSV súbor otvorí v programe pre prácu s tabuľkami (napr. Excel), potom môže tento program nesprávne vyhodnotiť údaje obsiahnuté v CSV súbore. V otváranom CSV súbore potom nastaví nevhodný typ bunky, ktorý môže vykonať nechcenú zmenu hlavne pri číselných hodnotách. Napríklad pri číslach začínajúcich nulou dôjde k odstráneniu počiatočnej nuly apod.

Tento spôsob správania tabuľkových programov nemožno z našej strany nijako ovplyvniť, ide o vlastnosť daného programu. V CSV súbore sa nedá uložiť žiadna dodatočná informácia, ktorá by oznámila tabuľkovému programu, aký typ bunky má nastaviť pre konkrétne údaje. Pre overenie údajov obsiahnutých v CSV súbore je možné ich otvoriť v textovom programe (Poznámkový blok apod.).

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora