Konfigurácia

Dajte zákazníkovi možnosť nastaviť si produkt podľa konkrétnych parametrov. Je možné takto navýšiť, alebo naopak znížiť cenu produktu.

Konfigurácia sa zobrazí podobne ako varianty pomocou formuláre s výberovými poľami v boxe pridanie do košíka (predvolené nastavenie) alebo v osobitnom vyskakovacom okne .

Konfigurácia môžu obsahovať:

  • Jednotlivé parametre
  • Skupiny konfigurácií (pozri. nižšie)
  • Nadpis (textový nápis, ktorým možno členiť jednotlivé časti konfigurácie)

Zobrazenie hodnôt parametra

  • Voľba jednej hodnoty z výberového poľa (select)
  • Začiarknutie jednej alebo viacerých možností z výberu (checkboxy)
  • Ručne napísať hodnotu (textarea)

Skupiny konfigurácii

Vytvorte si preddefinované skupiny parametrov a hodnôt pre jednoduché použitie v rôznych konfiguráciách produktov. Skupiny môžete v priebehu času meniť. Výhodou je, že tieto zmeny sa automaticky prejaví vo všetkých konfiguráciách, v ktorých ste skupinu použili.