Konfigurácie

Čo sú to konfigurácie

Konfigurácie dávajú zákazníkovi možnosť nastaviť si produkt podľa konkrétnych parametrov. Hlavným zmyslom konfigurácií je to, že si nastavíte základný produkt za základnú cenu a vďaka konfigurácii parametrov je možné túto cenu zmeniť. Je možné pomocou nich navýšiť alebo naopak znížiť cenu produktu v závislosti od jeho výberu.

Základný rozdiel medzi variantom a konfiguráciou je ten, že predaj variantu fyzicky odpočíta tovar zo skladu a konfigurácia zasiela len informáciu k objednávke, obomi spôsobmi je však možné upraviť cenu hlavného produktu (viac o rozdieloch tu).

Obvykle existuje viac správnych spôsobov nastavenia požadovaného riešenia, je však len na vás, ktorému dáte prednosť a akým spôsobom vec vyriešite. Napríklad len chcete ponúkať predĺženú záruku k tovaru, môžete to urobiť na základe práve konfigurácií alebo aj cez doplnky k nákupu (viac tu).  

Príklad: Počítač predávate za cenu základnej zostavy. Zákazník si ho ale prekonfiguruje tak, že zmení parameter "monitor" z hodnoty 30" na 32". Základná cena sa mu tak zvýši. Nikde však nedochádza k evidencii počtu kusov monitorov na sklade. Ide len o informáciu, ktorá navyšuje / znižuje cenu základného produktu.

Aktivácia konfigurácie

Na používanie konfigurácií bude potrebovať dve veci:

 • Založiť bežným spôsobom parametre a hodnoty parametrov (viac tu). Na ich základe budete konfigurácie vytvárať.
 • Aktivácia doplnku Parametre - konfigurácia


Aktiváciu doplnku môžete vykonať z detailu karty produktu Produkty / Zoznam produktov / Vami zvolený produkt / Varianty a konfigurácia - Konfigurácia tu postačí kliknúť na tlačidlo Aktivovať. Poprípade môžete doplnok vyhľadať priamo v Doplnky / Zoznam doplnkov a aktivovať ho v tomto zozname.

Nastavenie konfigurácie

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Parametre.
 2. Vyhľadajte si parameter, pri ktorom budete chcieť konfigurácie nastaviť a na pravej strane kliknite na ikonku Hodnoty.

 3. Po otvorení zoznamu hodnôt, na ľavej strane zoznamu zaškrtnite voľby aktívne pri hodnotách parametra, ktoré bude možné v konfiguráciách použiť.

Odlišná cena konfigurácie

Pokiaľ výber parametra v konfigurácii ovplyvní výšku základnej ceny, nastavte o koľko to bude.

 1. V sekcii Nastavenia / Produkty / Parametre / Hodnoty.
 2. Na riadku s parametrom kliknite na ikonku ceruzky.
 3. V časti Ceny do konfigurácie nastavte základnú matematickú operáciu.
 4. Pridajte čiastku, o koľko konfigurácia zmení cenu hlavného produktu.
 5. Uložte zmeny.

Pridanie konfigurácie k produktu

Vytvorené konfigurácie môžete pridávať k jednotlivým produktom.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte produkt, ktorý chcete konfigurovať.
 3. Zvoľte záložku Varianty a konfigurácie.
 4. Prejdite do oddielu Konfigurácie.
 5. Kliknite na tlačidlo + Pridať.
 6. Zvoľte Typ konfigurácie Parameter.
 7. Vyberte parametre, ktoré chcete pridať do konfigurácie.
 8. Kliknite uložiť.

Úprava pridanej konfigurácie v produkte

 • Pridaný parameter môžete ďalej nastavovať. Jeho hodnoty si zobrazíte kliknutím na roztváraciu šípku.
 • V ponuke sa objavia len hodnoty, ktoré ste si v nastavení konfigurácie označili ako aktívne (viď nápoveda vyššie).
 • Pomocou ikony  je možné konfiguráciu upraviť na úrovni konkrétneho produktu. Napr. prepísať východiskovú cenu.

Výber hodnoty konfigurácie

V niektorých prípadoch je potrebné umožniť zákazníkovi špecifikovať detaily objednaného produktu. Predíde sa tým stornovaniu objednávky zo strany zákazníka, pretože nedostal to, čo pôvodne predpokladal.

V prípade konfigurácií produktu umožňuje systém:

 • Voľbu jednej hodnoty z výberového poľa - zobrazí sa výberové pole, v ktorom si zákazník zvolí len jednu možnosť. Napr. pri predaji monitora si zákazník vyberie uhlopriečku.
 • Zaškrtnutie jednej alebo viac možností z výberu - zobrazí sa zoznam zaškrtávacích polí a zákazník si vyberie tie, o ktoré má záujem. Napr. pri predaji darčekového koša si zákazník nakonfiguruje, z akých potravín sa bude skladať.
 • Ručne napísať hodnotu - zobrazí sa textové pole, do ktorého napíše zákazník konkrétny text k produktu. Napr. pri predaji psích obojkov je potrebné vyplniť meno psíka.
  Nastavenie Ručne napísať hodnotu nie je možné v prípade obrázkového zobrazenia hodnoty parametra.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Parametre.
 2. Uistite sa, že ste v záložke Parametre.
 3. Vyberte konkrétny parameter, pri ktorom chcete nastaviť spôsob zobrazenia.
 4. Otvorí sa vyskakovacie okno s možnosťami nastavenia.
 5. Pri funkcii Spôsob výberu nastavte požadované zobrazenie.
 6. Ďalej spresnite, či je vyplnenie nejakej hodnoty povinné zaškrtnutím hodnoty Povinné pole.
 7. Vykonané zmeny Uložte.

Zobrazenie na e-shope

V detaile produktu si zákazník nastaví podľa svojho výberu jednotlivé konfigurácie.

Skrytie ceny konfigurácie

Zobrazenie ceny konfigurácie možno deaktivovať v Nastavenie / Produkty / Rozšírené - Cena konfigurácie.

Rekapitulácia objednávky

Rekapitulácia objednávky v košíku zobrazuje len upozornenie na prítomnosť konfigurácií pri konkrétnom produkte. Tento spôsob zobrazenia nemožno zmeniť na výpis jednotlivých konfigurácií, pretože môže ísť o veľké množstvo údajov.

Skupiny konfigurácií

Skupiny konfigurácií vám umožnia rýchlejšiu prácu s konfiguráciami produktov. Výhodou je, že pri vytvorení nového parametra v skupine sa pridá tento parameter automaticky ku všetkým produktom, pri ktorých bola skupina použitá. Pri bežných parametroch ich musíte pridať pre každý produkt zvlášť.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Parametre.
 2. Prejdite do záložky Skupiny konfigurácií.
 3. Kliknite na tlačidlo + Nový.
 4. Vyplňte názov skupiny a či sa tento názov zobrazí tiež na e-shope v detaile produktu.
 5. Označte parametre, ktoré má skupina obsahovať.
 6. Uložte.

Pridanie skupiny k produktu

Vytvorené skupiny konfigurácií môžete pridať k jednotlivým produktom.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte produkt, ktorý chcete konfigurovať.
 3. Zvoľte záložku Varianty a konfigurácie.
 4. Prejdite do oddielu Konfigurácie.
 5. Kliknite na tlačidlo + Nová.
 6. Zvoľte Typ konfigurácie Skupina.
 7. Vyberte skupiny konfigurácií, ktoré chcete pridať do produktu
 1. Kliknite na Uložiť.

Aktivovanie hodnôt parametrov v konfiguráciách a ich skupinách

Pokiaľ si pri parametri aktivujete pre konfigurácie niektorú z jeho hodnôt, potom nedôjde k automatickej aktivácii tejto hodnoty v priradených konfiguráciách a skupinách konfigurácií. Je potrebné ručne povoliť danú hodnotu v parametri pre konkrétnu konfiguráciu alebo skupinu konfigurácií.

Pokiaľ bola pri niektorom parametri v skupine konfigurácií zaškrtnutá možnosť Všetky hodnoty, potom sa po deaktivácii hodnoty parametra v nastavení parametrov táto možnosť odškrtne. A zostanú zaškrtnuté len zvyšné hodnoty tohto parametra.

Opätovnou aktiváciou tejto hodnoty v nastavení parametra sa hodnota sprístupní pri parametri v skupine konfigurácií, ale nebude zaškrtnutá. Je potrebné si ju ručne zaškrtnúť, aby sa stala aktívna v danom parametri tejto skupiny konfigurácií.

Obmedzenie konfigurácií

Konfigurácie produktov nie je možné použiť v e-mailových šablónach pre rozosielanie e-mailingu. V tele e-mailu je možné zobraziť len varianty. Vzhľadom na to, že bývajú konfigurácie obsiahlejšie, sú uvádzané len v dokumente objednávka.

Z pohľadu hmotnosti pre výpočet dopravy sa v systéme počíta len hmotnosť, ktorá je pri hlavnom produkte. Hmotnosť nie je možné meniť v nadväznosti na zvolenú konfiguráciu.

Pokročilé konfigurátory a nastavenia

Komplexné a pokročilejšie konfigurátory môžu nastaviť alebo prispôsobiť externé agentúry, ktoré už majú skúsenosti. Ich aktuálnu ponuku nájdete tu.

Rozdiel medzi parametrom, variantom a konfiguráciou

Viac v nápovede tu.

Import údajov

Konfigurácie je možné hromadne aktualizovať tiež  pomocou XML importu. Viac tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora