Zákazníci

Najcennejšie informácie pre váš marketing a obchod sú samozrejme tie o vašich zákazníkoch. Mať dobre vedenú ich databázu, ktorá sa automaticky aktualizuje podľa toho, aké udalosti zákazník na e-shope vykoná, je základnou úlohou tohto modulu. Všetko je zohľadnené z hľadiska GDPR.

Pod každou správou alebo udalosťou, ktorá sa dostane z e-shopu do vašej administrácie, je "podpísaná" nejaká osoba, ktorá ju vytvorila alebo iniciovala. Text správy sa zapíše do modulu správy (viac tu), informácie o osobe odosielateľa do databázy zákazníkov. Tá sa navyše v čase vyvíja - dopĺňa sa o nové informácie podľa toho, ako s e-shopom zákazník pracuje.

Zákazník vs. Kontakt

V zozname zákazníkov môžete nájsť položky, ktoré sú označené čiernou alebo bielou ikonkou.

 • Biela ikonka identifikuje zákazníka typu kontakt. Ten nemá vytvorený zákaznícky účet (viac tu). Kontakt sa založí tak, že napíše do diskusie, vyplní nejaký formulár, požiada o zasielanie newslettera na svoj e-mail alebo si objedná nejaké produkty, ale nevyužije možnosť založenia zákazníckeho účtu.
 • Čierna ikonka znamená registrovaný zákazník, ktorý má vytvorený zákaznícky účet (viac tu). Na e-shope sa registroval alebo nakúpil a využil možnosť založenia zákazníckeho účtu.

Zmena typu zákazníka

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Zákazníci / Zoznam zákazníkov.
 2. Vyberte zákazníka, pri ktorom chcete zmeniť Typ.
 3. Uistite sa, že ste v záložke Popis.
 4. Prejdite do oddielu Hlavné.
 5. Nastavte Typ v otváracom poli.
 6. Uložte.

Filtrovanie podľa typu zákazníka

V administrácii je možné filtrovať 4 typy zákazníkov:

 1. Kontakt - neregistrovaný zákazník.
 2. Zákazník - filtruje typy Zákazník (firma) a Zákazník (osoba) súčasne. Teda všetci registrovaní zákazníci.
 3. Zákazník (firma) - zákazníci firmy, ktorí majú vyplnené údaje o firme.
 4. Zákazník (osoba) - registrovaný nepodnikateľský zákazník.

Vytvorenie zákazníka na e-shope

Návštevník vášho e-shopu si môže založiť zákaznícky účet pomocou registračného formulára alebo v rámci objednávkového procesu. Viac tu.

Zákaznícky účet

Účet registrovaného zákazníka je profil, ktorý slúži pre uchovanie zákazníckych informácií. Viac tu.

Vytvorenie zákazníka v administrácii

Zákazníkov môžete vytvoriť tiež vy sami priamo v administrácii.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Zákazníci / Zoznam zákazníkov.
 2. Kliknite na tlačidlo + Nový.
 3. Vyplňte požadované údaje.
 4. Uložte.

Zákazníkov môžete do systému tiež hromadne importovať. Viac tu.

Poznámka k zákazníkovi

Pri zákazníkovi si môžete vložiť poznámku s informáciou, že napr. ide o problémového zákazníka.

Zobrazenie poznámky

 • Detail zákazníka - sekcia Zákazníci / Zoznam zákazníkov.
 • Zoznam zákazníkov - zobrazte stĺpec Poznámka v Zozname zákazníkov. Viac tu.
 • Detail objednávky - sekcia Objednávky / Zoznam objednávok, záložka Zákazník, oddiel Rozšírené.
 • Zoznam objednávok - zobrazte stĺpec Poznámka k zákazníkovi v Zozname objednávok. Viac tu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Zákazníci / Zoznam zákazníkov. Prípadne je možné tiež upravovať v detaile objednávky v záložke Zákazník, oddiel Rozšírené.
 2. Vyberte konkrétneho zákazníka.
 3. Uistite sa, že ste v záložke Popis.
 4. Prejdite do oddielu Rozšírené.
 5. Vyplňte pole Poznámka.
 6. Vykonané zmeny Uložte.

Adresy doručenia

Zákazník má možnosť si vo svojom účte prednastaviť ďalšie Adresy doručenia. Obvykle sa to využíva pri opakovaných nákupoch pri veľkoobchodnom spôsobe predaja. Zákazníkovi to ušetrí čas pri opakovanom vypĺňaní doručovacích adries v objednávke.

Počet adries pre doručenie nie je obmedzený.

Nastavenie dodacích adries v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Zákazníci / Zoznam zákazníkov.
 2. Vyberte požadovaného zákazníka.
 3. Uistite sa, že sa nachádzate v záložke Popis.
 4. Prejdite do oddielu Doručovacie adresy.
 5. Kliknite na tlačidlo + Nová.
 6. Vyplňte požadované údaje.
 7. Uložte.

Nastavenie dodacích adries v Zákazníckom účte

 1. Zákazník sa prihlási pod svojimi prihlasovacími údajmi do Zákazníckeho účtu (viac tu).
 2. Klikne do záložky Profil.
 3. Prejde do oddielu Dodacie adresy.
 4. Klikne na tlačidlo Pridať novú doručovaciu adresu.
 5. Vyplní požadované údaje.
 6. Úpravy potvrdí tlačidlom Uložiť.

Voľba dodacej adresy v objednávke

 1. Zákazník sa nachádza v treťom kroku objednávky na e-shope Dodacie údaje.
 2. V poli Adresa doručenia si zvolí možnosť z otváracieho menu.
 3. Adresa sa načíta do formulára.
 4. Tieto načítané údaje môže zákazník ďalej upravovať podľa potreby.

Oslovenie zákazníka

E-maily je možné posielať zákazníkom s personifikovaným oslovením. Najskôr sa oslovenie musí vytvoriť a potom sa vloží do šablóny e-mailu ako dynamický zástupca {$customer_salutation} (viac tu).

Vytvorenie oslovenia

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Zákazníci / Oslovenie.
 2. Kliknite na + Nové.
 3. Vyplňte požadované.
 4. Pole Východiskové zaškrtnite, pokiaľ chcete mať dané oslovenie predvyplnené pri každom zákazníkovi.
 5. Uložte.

Priradenie oslovenia zákazníkovi

Po vytvorení oslovenia je potrebné ho priradiť konkrétnemu zákazníkovi. Akonáhle sa bude zákazníkovi posielať z administrácie e-mail (systémový alebo e-mailing), vyplní sa jeho oslovenie do šablóny správy.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Zákazníci / Zoznam zákazníkov.
 2. Vyberte zákazníka, ktorému chcete priradiť oslovenie.
 3. Uistite sa, že sa nachádzate v záložke Popis.
 4. Prejdite do oddielu Komunikácia.
 5. Vykonajte výber v poli Oslovenie.
 6. Uložte.

Automatický email v deň sviatku zákazníka

Upgates neumožňuje automatické odosielanie e-mailov podľa mena zákazníka. Túto možnosť možno použiť s niektorými externými službami, napr. Incomaker, Ecomail, Leadhub a ďalšími.

Skloňovanie mena zákazníka

Pokiaľ chcete e-mail začínať oslovením s konkrétnym menom, do systému je potrebné ručne nastaviť správny tvar mena prípadne tiež oslovenie pán / pani / slečna. 

Do šablóny sa vkladá pomocou dynamického zástupcu {$customer_declension} (viac tu).

Popis v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Zákazníci / Zoznam zákazníkov.
 2. Zbehnite nižšie do oddielu Komunikácia.
 3. Vyplňte pole Skloňovanie. 
 4. Uložte.

PRÍKLAD Pre oslovenie v e-maile "Dobrý deň, pán Lukáš" je potrebné nastaviť:

 • Oslovenie "Dobrý deň, " (viac tu).
 • Skloňovanie "pán Lukáš".

Do samotnej e-mailovej šablóny vložíte dynamického zástupcu pre oslovenie {$customer_salutation} a skloňovanie {$customer_declension}.

Systém neumožňuje automatické skloňovanie.

Prehľady zákazníka

Prehľady sú ďalšou záložkou v detaile zákazníka (sekcia Zákazníci / Zoznam zákazníkov).

Tu nájdete štatistické informácie o zákazníkovi, jeho objednávky, prehľad komunikácie, v akých e-mailingových kampaniach bol oslovený a s akým oznámením svojich osobných údajov súhlasil v rámci GDPR.

Súhrnné štatistiky zákazníkov môžete sledovať tiež v priamo určenej sekcii administrácie Štatistika / Zákazníci.

Zablokovanie zákazníka

Pokiaľ potrebujete zákazníkovi zamedziť opakované objednanie na vašom e-shope, môžete tak urobiť pomocou funkcie Zablokovaný. Zákazník pritom nemusí mať ani vytvorený zákaznícky účet (v prípade zákazníka typu Kontakt). Zablokujú sa všetky objednávky pod daným e-mailom.

Okrem tejto možnosti môžete overovať IP adresu zákazníka (viac tu), ktorá sa zapíše pri založení jeho detailu. Detail sa zakladá pri prvej objednávke alebo pri založení účtu zákazníka.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Zákazníci / Zoznam zákazníkov.
 2. Vyberte zákazníka, ktorého chcete zablokovať.
 3. Uistite sa, že ste v záložke Popis.
 4. Prejdite do oddielu Rozšírené.
 5. Zaškrtnite položku Zablokovaný.
 6. Uložte.

Identifikácia zákazníka

Zablokovali ste účet zákazníka podľa postupu vyššie, avšak zákazník objednal znovu, ale pod inou e-mailovou adresou. Tzn. založil sa mu nový detail v administrácii. Ako ale spoznať, že ide o rovnakého zákazníka? Na internete je to náročné. Jediná cesta, ktorá navyše nie je 100%, je pomocou IP adresy zákazníka.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Zákazníci / Zoznam zákazníkov.
 2. Vyberte konkrétneho zákazníka.
 3. Zvoľte záložku Prehľady.
 4. Prejdite do oddielu Štatistiky.

Upozornenie

Jednu IP adresu môže mať viacero zákazníkov. Môže ju zdieľať celá budova, ulica alebo v dnešnej dobe pokojne celá mestská časť alebo dedina. Preto identifikácia zákazníka podľa IP adresy rozhodne nie je 100% spoľahlivá. Môže slúžiť len ako pomocná ruka.

Hromadná úprava zákazníkov

V prípade, že chcete zmeniť informácie u viacerých zákazníkov naraz, nie je potrebné to robiť ručne. Viac tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora