Konverzia

Majiteľ každého e-shopu túži po tom, aby sa čo najviac návštevníkov premenilo v zákazníkmi. V marketingu tomuto procesu hovoríme konverzie.

Čo je to konverzia

Konverzia nemusí byť vždy spojená len s e-shopom. Konverzií môže naopak byť akákoľvek požadovaná akcia. Môže ísť o registrácii používateľa, prihlásenie k odberu noviniek, prihlásenie na udalosť alebo napríklad zhliadnutí videa. Záleží len na tom, čo je cieľom prevádzkovateľov webových stránok. Podiel užívateľov, ktorí konverziu vykonajú voči celkovému počtu návštevníkov webu, sa nazýva konverzný pomer alebo tiež miera konverzie. Cieľom je samozrejme dosiahnuť čo najvyššieho pomeru. Mierou konverzie sa tiež najčastejšie meria úspešnosť PPC kampaní, rovnako ako inzercie na sociálnych sieťach.

Na základe nákladov vynaložených na marketingové kampane voči počtu konverzií, je potom možné vypočítať tiež cenu konverzie. Inými slovami ide o sumu, ktorú bolo potrebné v reklamných kanáloch využiť na získanie jedného používateľa. Túto cenu je potom nutné dať do súvislosti s obratom realizovanom na základe konverzií.