Landing Page

V svete marketingu alebo e-commerce sa docela často stretávame s výrazom landing page. O čo vlastne ide?

Čo je to Landing Page

Landing page, čiže dopadová stránka je webová stránka, na ktorú smerujete návštevníkov. je dôležitá predovšetkým na meranie konverzií. Landing Page má totiž unikátny odkaz a ak tu návštevník dokončí konverziu, čím sa premení na zákazníka, má prevádzkovateľ stránok o týchto procesoch prehľad.

Landing Page tak môže byť pre rôzne účely iná. V niektorých prípadoch pôjde o Homepage a inokedy zase o iné špecifické podstránky. Pravdou ale je, že vo väčšine prípadov je pre landing page vhodnejšie voľbou iní než hlavná stránka webu. Zvyčajne nám totiž ide o to, aby užívateľ vykonal konkrétnu akciu. Nakúpil, zaregistroval sa alebo napríklad prispel finančným príspevkom. Napríklad u kampane zamerané na predaj práčok na e-shope s názvom elektrodomu.cz sa môže dopadovou stránkou stať elektrodomu.cz/pracky. Stránku však musíme vybaviť tiež potrebnými parametrami pre meranie návštevnosti, je tak je potom možné merať konverzie vykonané v rámci kampane.

Ďalší článok
Linkbuilding