Logo a favicon

Logo je identifikátor vašej spoločnosti alebo obchodnej značky. Ideálne by malo charakterizovať a odlišovať vaše podnikanie od konkurencie. Logo môžete mať pre rôzne jazykové mutácie odlišné. 

Obrázok by mal byť orezaný tak, aby neobsahoval žiadne prázdne okraje.

Základné logo e-shopu

 • Obrázkové logo sa použije tiež v module Dizajnér. Tzn., že sa zobrazí v grafike e-shopu. Viac tu.
 • Textové logo sa zobrazí len v grafike e-shopu. Nie je možné ho vložiť do dokumentov, systémového podpisu atď. Preto odporúčame používať predovšetkým obrázkové logá.
  Textové logo je k dispozícii od grafických šablón verzie 3.4 modulu Dizajnér. Viac tu.

Pokiaľ nemáte zadané obrázkové ani textové logo, zobrazí sa názov e-shopu v textovej podobe.

Kde sa logo zobrazí?

 • Dokumenty - Je prednastavené vo východiskových dokumentoch. V dynamických zástupcoch nájdete značku {$logo}. Viac tu.
 • Systémový e-mail - V dynamických zástupcoch nájdete značku {$logo}. Viac tu.
 • Grafika e-shopu - Prenáša sa do modulu Dizajnér a je vo východiskovom stave zobrazené v grafike e-shopu. Viac tu.

V grafike e-shopu sa logo upravuje responzívne podľa aktuálnej veľkosti obrazovky. Šablóny modulu Dizajnér majú určenú veľkosť loga podľa rozloženia hlavičky (v Dizajnéri oddiel Hlavná stránka / Rozloženie / Hlavička).

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Nastavenie obchodu.
 2. V oddiele Logo a favicon vyplňte požadované údaje.
 3. Uložte zmeny.

SVG formát a alternatívne logo

Pri vkladaní loga vo formáte .svg vám systém ponúkne možnosť vložiť tiež alternatívne logo vo formáte PNG. Tento náhradný formát sa vkladá pre prípad použitia loga v e-mailových správach (niektoré e-mailové služby totiž nedokážu formát SVG spracovať).

Aj napriek tomuto rozhodne odporúčame logá vo formáte .svg používať. Výhodami sú ich rýchle načítanie a predovšetkým vektorový formát. Ten umožňuje obrázok elasticky zväčšovať a zmenšovať bez toho, aby tým došlo k strate kvality.

Pokiaľ sa logo v SVG formáte nezobrazuje správne, uložte ho v inom grafickom editore. A potom ho znova nahrajte do e-shopu.

Logo do grafiky

V module Dizajnér je možné nahradiť základné logo takým, ktoré bude lepšie sedieť do grafiky e-shopu. Viac tu.

Vytvorenie grafiky loga

Pokiaľ ešte nemáte logo pre svoj e-shop:

 • môžete ho získať u niektorej z agentúr na Marketplace,
 • môžete si ho vytvoriť sami pomocou niektorej z online služieb ako je napr. Canva,
 • môžete použiť logo textové.

Logo v systémových e-mailoch

Do systémových e-mailov je možné vložiť logo pomocou dynamického zástupcu {$logo}. Viac tu.

Veľkosť loga generovaného do e-mailov je možné nastaviť podľa potreby. Východiskové rozmery sú 150 x 150 px.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / E-maily / Systémové e-maily.
 2. Na stránke prejdite do oddielu Nastavenia.
 3. Podľa potreby zadajte rozmery Šírka a Výška pre logo.
 4. Uložte.

Favicon

Favicon je malá ikonka, ktorá sa zobrazuje v záložke prehliadača a slúži na rýchly prehľad v otvorených alebo obľúbených záložkách prehliadača. Táto ikonka má veľkosť 16 x 16px a obvykle zobrazuje zjednodušenú verziu loga. Odporúčame teda mať favicon veľmi jednoduchý a dobre identifikovateľný, aby pri takom zmenšení bol dobre rozpoznateľný.

Nahrajte zo svojho počítača obrázok ideálne štvorcový vo formáte .png s priehľadným pozadím s ľubovoľnými rozmermi. Systém ho následne automaticky zmenší na požadovanú veľkosť a uloží do formátu .ico, v ktorom sa zobrazí zákazníkom.

Formát .ico obsahuje široký rad ďalších veľkostí, ktoré sú vhodné pre najrôznejšie typy prehliadačov. Napr. icony v mobilných prehliadačoch majú väčšie rozmery ako uvedených 16 x 16px. Favicon je možné v Upgates generovať len z formátov typu PNG, JPG a GIF. Ostatné nie sú podporované.

Postup nastavenia favicon

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Nastavenie obchodu.
 2. V oddiele Logo a favicon kliknite na plochu Favicon.
 3. Nahrajte a vložte obrázok pomocou správcu súborov.
 4. Uložte.

Pokiaľ sa na stránkach favicona ihneď nezobrazuje, vymažte si pamäť (cache) prehliadača. Zmenu si je možné overiť aj otvorením stránky e-shopu v anonymnom režime prehliadača.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora