Menu

Kategórie tvoria stromovú štruktúru stránok. Sú to jednotlivé položky v menu. Hlavná štruktúra menu je rozdelená do hlavných kategórií:

V tejto štruktúre môžete upravovať poradie kategórií (viac tu) alebo založiť nové kategórie (viac tu). Každá kategória musí mať nastavený obsah (viac tu). 

V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií. Zobrazí sa aktuálna stromová štruktúra celého menu.

Zobrazenie na e-shope

Príklad zobrazenia horného menu.

Pridanie kategórie do menu

Nasledujúci návod vám pomôže vytvoriť kategóriu v menu. Základom je určiť, v ktorom menu ju chcete mať.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Na riadku kategórie alebo podkategórie, do ktorej chcete vložiť novú podkategóriu kliknite na tlačidlo .
 3. Vyplňte požadované údaje v detaile kategórie.
 4. Uložte.

Zobrazenie jednej kategórie vo viacerých menu

Kategórie sa zaradzujú vždy len do jedného menu. Je ale možné sprístupniť kategóriu z viacerých menu súčasne (napríklad z horného aj ľavého). Riešením je založiť v ďalšom menu kategóriu odkazujúcu na túto pôvodnú kategóriu.

Tým zamedzíte duplicitnému obsahu, ktorý by inak musel byť vytvorený na dvoch miestach. Zároveň to je vhodné riešenie pre SEO.

Príklad kategórie vo viacerých menu

Kategória Domov je zaradená v hornom menu. Zároveň ju chceme umiestniť aj do ľavého menu e-shopu.

Preto založíme v ľavom menu novú kategóriu s názvom Domov, ktorá bude typu Odkaz na inú kategóriu. Cieľová kategória bude Domov, umiestnená v hornom menu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Otvorte konkrétnu kategóriu, ktorú chcete upraviť. Alebo založte novú kategóriu.
 3. V poli Typ kategórie zvoľte hodnotu Odkaz na inú kategóriu.
 4. V poli Cieľová kategória zvoľte pôvodnú kategóriu, na ktorú sa bude odkazovať.
 5. Prípadne vyplňte ďalšie požadované údaje v detaile kategórie.
 6. Uložte.

Zmena nadradenej kategórie

Pre presun kategórie do inej nadradenej kategórie slúži funkcia Nadradená kategória. Týmto spôsobom môžete tiež kategórie presúvať medzi jednotlivými menu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Kliknite na kategóriu, ktorú chcete upraviť.
 3. Kliknite na roztváraciu ponuku Nadradená kategória.
 4. V okne so stromovou štruktúrou vyberte nadradenú kategóriu.

Zmena pozície kategórie v menu

Máte možnosť zmeniť pozíciu existujúcej kategórie v rámci rovnakej úrovne menu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategória / Zoznam kategórií.
 2. Vyberte konkrétnu kategóriu, pri ktorej potrebujete zmeniť pozíciu.
 3. Po nabehnutí myšou na kategóriu sa zobrazí ikona troch čiarok. Uchopením tejto ikony pretiahnete kategóriu na novú pozíciu.

  Systém vám dovolí pohybovať sa len v rámci rovnakej úrovne menu.

Duplikácia menu

Na e-shope je možné nastaviť zobrazenie rovnakých kategórií v ľavom aj hornom menu pomocou automatickej duplikácie jedného menu do druhého. Stačí si teda vytvoriť kategórie len v jednom z týchto menu.

Štandardne je zapnuté duplikovanie ľavého menu do horného.

Postup v administrácii

 1. Prejdite do sekcie Nastavenia / Kategórie.
 2. V otváracom menu Duplikovať menu si vyberte jednu z volieb.
 3. Uložte.

Zobrazenie zlúčených menu

V zozname kategórií v sekcii Kategórie dôjde k spojeniu oboch menu do jedného.

Po kliknutí na ikonu vedľa názvu menu budete presmerovaní do sekcie Nastavenia / Kategórie (viac tu).

Pokiaľ zobrazíte kategóriu, ktorá je zaradená v menu, do ktorého sa druhé menu duplikuje, toto menu sa znázorní ako preškrtnuté.

Ikony v menu pre kategóriu

Zobrazenie ikon v menu jednotlivých kategórií nie je možné nastaviť v rámci administrácie. Môžete to dosiahnuť prispôsobením kódu, ktorý ponúkajú externé agentúry. Aktuálnu ponuku nájdete tu.

Zobrazenie menu v mobile a tablete

V desktope sa Horné a Ľavé menu e-shopu zobrazujú oddelene na svojich typických pozíciách. V mobile a tablete sa obe menu zlúčia a schovajú sa pod ikonku "hamburgera" umiestnenú v hlavičke e-shopu.

Rozloženie a zobrazenie menu pre mobil a tablet môžete upraviť nasledujúcim spôsobom.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Kategórie.
 2. Prejdite do časti Zobrazenie v mobile a tablete.
 3. Upravte funkcie Skryť menu a Poradie menu.
 4. Uložte.

Skryť menu

Toto nastavenie umožňuje v zobrazení pre mobil a tablet skryť jedno z menu.

 • Skrytie horného menu - Pokiaľ napr. Horné menu vášho e-shopu obsahuje len rozcestník s kategóriami, nie je nutné ho zobrazovať tiež v mobile a tablete, pretože sú v ňom obe menu štandardne zlúčené.
 • Skrytie ľavého menu - Rovnako tak, pokiaľ ľavé menu v mobile a tablete z nejakého dôvodu mať nechcete, môžete ho vypnúť.

Poradie menu

Možnosť uprednostniť horné alebo ľavé menu.

Napr. pokiaľ ľavé menu obsahuje kategórie e-shopu a horné menu informácie o spoločnosti, uprednostníte skôr menu ľavé pred horným.

Skrytie kategórie v menu

Kategória sa vždy vo východiskovom stave v menu zobrazuje. Nasledujúcim postupom ju môžete z menu vybrať tak, že sa na ňu nebude možné z menu prekliknúť. Zároveň však bude stále platiť nasledujúce:

 • Vyhľadávače budú stránku naďalej indexovať.
 • Bude tiež v mape stránok.
 • Po zadaní adresy do prehliadača sa stránka rovnako zobrazí.
 • Obsah je možné vyhľadať pomocou fulltextového hľadania na e-shope.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Vyberte kategóriu, ktorú chcete skryť v menu.
 3. Prejdite do oddielu Rozšírené.
 4. Odškrtnite pole Zobrazovať v menu.
 5. Uložte.

Zmazanie kategórie

Každú kategóriu je možné nenávratne zmazať. Pokiaľ nechcete, aby išlo o trvalý stav, kategóriu len deaktivujte (viac tu).

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Kategórie / Zoznam kategórií.
 2. Na riadku kategórie, ktorú chcete zmazať kliknite na ikonu koša.
 3. Uložte.

Hromadné úpravy kategórií

V prípade, že chcete zmeniť kategórie, nie je potrebné to robiť ručne. Viac tu

Import údajov

Kategórie je možné hromadne aktualizovať tiež pomocou importu. Párovanie prebieha podľa kódu kategórie. Viac tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora