Meny

Nastavenie slúži na zadanie zoznamu mien, v ktorých bude možné na e-shope predávať.

V administrácii prejdite do sekcie Nastavenia / Základné / Meny.

Zobrazenie na e-shope

Systém neumožňuje na jednu jazykovú mutáciu naviazať viacero mien. Existuje postup, ako toto obísť. Viac tu.

Východisková mena

Východisková mena je v zozname mien podfarbená oranžovo a nie je možné ju zmazať. Automaticky sa vkladá do hlavnej jazykovej mutácie.

Pokiaľ budete mať len jednu jazykovú mutáciu, nie je potrebné vytvárať ďalšie meny, ale stačí len upraviť túto menu východiskovú.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Meny.
 2. V prvom riadku kliknite na kód meny alebo na ikonu ceruzky na konci riadku.
 3. Vykonajte požadované zmeny.
 4. Uložte.

Vytvorenie novej meny

Aby ste mohli pri konkrétnej jazykovej mutácii nastaviť určitú menu, je potrebné ju najskôr vytvoriť. Postupujte podľa nasledujúceho návodu.

Postup vytvorenia meny

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Meny.
 2. Kliknite na + Nová.
 3. Vyberte Menu s oficiálnym kódom. Nie je možné nastaviť u viacerých mien rovnaký kód.
 4. Uložte.

Pridanie meny do jazykovej mutácie

Vytvorenú menu je potrebné pridať do konkrétnej jazykovej mutácie, aby sa mohla zobraziť na e-shope. Postupujte podľa nasledujúcej nápovede tu.

Východisková mena sa automaticky pridá k východiskovej jazykovej mutácii.

Viacero mien v jazykovej mutácii

Viac informácií nájdete v nápovede tu.

Formát meny

Ku každému zobrazeniu ceny patrí označenie meny. To je možné vykonať daným symbolom (napr. $ alebo textom EUR a pod.). Tieto symboly sa nevypĺňajú automaticky pri založení meny, je potrebné ich doplniť ručne.

Okrem označenia je možné každú menu individuálne formátovať:

 • Zaokrúhlenie cien (využije sa hlavne pri výpočte cien bez alebo s DPH, odpočítanie zliav atď.),
 • Oddeľovač desatín a tisícin.

Nastavenie konkrétnych špecifikácií vykonáte nasledujúcim spôsobom.

Postup v administrácii

 1. Zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Meny.
 2. Vyberte menu, ktorú chcete upravovať.
 3. V jej nastavení doplňte symbol pred alebo za číselnou hodnotou meny.
 4. Vyplňte ďalšie požadované údaje.
 5. Vykonané zmeny uložte.

Zaokrúhľovanie cien

Viac informácií nájdete v nápovede tu.

Nastavenie kurzu meny

Vzťah medzi menami určuje ich vzájomný kurz. Podľa neho sa ceny produktov prepočítavajú tak, že stačí zadať cenu v hlavnej mene a v ostatných menách sa ceny automaticky vypočítajú.

Vždy máte možnosť túto vypočítanú cenu ručne nahradiť vlastnou cenou (napr. v prípade, kedy chcete cenu v cudzej mene marketingovo pekne zaokrúhliť).

Možnosti nastavenia

 • Ručne zadaný - vložíte aktuálny kurz manuálne na pevno.
 • Automaticky vložený podľa ČNB / ECB - Importuje sa podľa aktuálnych informácií z Českej národnej banky (mena CZK, viac tu) alebo Európskej centrálnej banky (mena EUR, viac tu). Aktualizácia sa vykonáva vždy po polnoci na začiatku dňa. Importovaný kurz je možné dodatočne zvýšiť alebo znížiť.

Postup v administrácii (automaticky vložený kurz)

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Meny.
 2. Vyberte menu, ktorá nie je označená ako Hlavná.
 3. Zaškrtnite pole Importovať z ČNB.
 4. Vo vyskakovacom okne vyplňte pole v časti Zmeniť importovaný kurz.
  • v otváracom menu zvoľte požadovaný symbol pre matematickú úpravu,
  • do textového poľa vedľa napíšte hodnotu, o ktorú sa má kurz upraviť.
 5. Vykonané zmeny uložte.

Kurz meny pre daňové účely

Viac informácií nájdete v nápovede tu.

Príklady úpravy importovaného kurzu meny

V nasledujúcich príkladoch je ukázané, ako dosiahnuť zvýšenie alebo zníženie importovaného kurzu ČNB.

Ako ukážkový kurz pre Euro použijeme hodnotu 25 Kč / EUR. Do poľa Kurz sa automaticky importuje hodnota 0,04 (EUR / Kč).

Príklad zvýšenia kurzu meny

Importovaný kurz meny je možné upraviť násobením alebo pripočítaním.

Zvýšenie kurzu násobením o 5%

 • V otváracom menu zvoľte symbol *.
 • Do textového poľa zadajte hodnotu 1,05.

Percentuálnu hodnotu je nutné zadávať ako desatinné číslo. Nie je možné zadávať priamo navýšenie o 5%, ale ako 1,05.

Výsledný Kurz po prepočte meny má teraz hodnotu 0,03809, čo je 26,25 Kč / EUR. To je navýšenie o 5% proti pôvodnej hodnote podľa ČNB.

Zvýšenie kurzu pripočítaním

 • V otváracom menu zvoľte symbol +.
 • Do textového poľa zadajte hodnotu 1.

Výsledný Kurz po prepočte meny má teraz hodnotu 0,03846. Kurz vychádza na 26 Kč / EUR.

Počas pričítania sa zadaná hodnota +1 pričíta k pôvodnému kurzu 25 Kč / EUR. Dostaneme teda kurz 26 Kč / EUR, z ktorého sa vypočíta Kurz 0,03846.

Príklad zníženia kurzu meny

Importovaný kurz meny je možné upraviť delením alebo odpočítaním.

Zníženie kurzu delením o 5%

 • V otváracom menu zvoľte symbol /.
 • Do textového poľa zadajte hodnotu 1,05.

Percentuálnu hodnotu je nutné zadávať ako desatinné číslo. Nie je možné zadávať priamo zníženie o 5%, ale ako 1,05.

Výsledný Kurz po prepočte meny má teraz hodnotu 0,042. Kurz sa týmto zníži na 23,8095 Kč / EUR, čo je zníženie o 5% oproti pôvodnej hodnote podľa ČNB.

Zníženie kurzu odpočítaním

 • V otváracom menu zvoľte symbol -.
 • Do textového poľa zadajte hodnotu 1.

Výsledný Kurz po prepočte meny má teraz hodnotu 0,04166. Kurz vychádza na 24 Kč / EUR.

Počas odpočítania sa zadaná hodnota -1 odpočíta od pôvodného kurzu 25 Kč / EUR. Dostaneme teda kurz 24 Kč / EUR, z ktorého sa vypočíta Kurz 0,04166.

Odstránenie meny

Vami založené meny môžete trvalo odstrániť.

Nie je možné odstrániť menu, ktorá je aktívne nastavená v určitej jazykovej mutácii. Je potrebné ju najskôr v danom jazyku nahradiť za inú. 

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Meny.
 2. Na riadku požadovanej meny kliknite na ikonku odstrániť.
 3. Potvrďte ÁNO.
Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora