Mikulášska nádielka Upgates

Na Mikuláša sme sa v Upgates rozhodli oceniť a motivovať najprínosnejšie členmi našej facebookovej skupiny Upgates - poradňa. Ocenenie získalo 10 členov skupiny, ktorí v roku 2020 svojou aktivitou najviac pomáhali kolegom e-shoperům. Týmto užívateľom bol do peňaženky e-shopu vložený zľavový kupón na prenájom zadarmo. Dĺžka trvania kupónu je závislá na výslednom poradí, ktoré je hodnotené nasledovne:

1. miesto: 30 dní zadarmo
2. miesto: 20 dní zadarmo
3. miesto: 10 dní zadarmo
4. - 6. miesto: 5 dní zadarmo
7. - 10. miesto: 2 dni zadarmo

Víťazom sa stávajú

1. miesto: Peter Ziman

2. miesto: Vladimír Dzurko

3. miesto: Stefan Vosátko

4. miesto: Marián Varga

5. miesto: Martin Puskás

6. miesto: Petr Blažek

7. miesto: Marek Baloun

8. miesto: Tomáš Brada

9. miesto: David Hodák

10. miesto: Víťa Polášek

Všetkým víťazom gratulujeme a zároveň moc ďakujeme za ich aktivitu a ochotu pomáhať druhým, zodpovedať otázky a riešiť problémy. Veľká vďaka patrí taktiež našej zlatej partnerskej agentúre Sniper Design, ktorá sa v čele s pánom Kopeckým stará o správu tejto poradnej skupiny a veľmi aktívne sa spolupodieľa na odpovedanie na otázky.

Ďalší článok
Na Black Friday opäť padali predajné rekordy