Množstvo, metráž a balenie

Funkcia umožňuje špecifikovať množstvo objednaného produktu. Cena každého produktu sa berie ako základ a násobí sa zadaným množstvom. Nastavenie teda umožňuje definovať počet položiek, balenie alebo metráž produktu. Metrážou sa rozumie napr. dĺžka daného produktu atp. 

Množstvo je možné zakomponovať do cenových vzorcov (viac tu).

V kombinácii s variantmi (viac tu) alebo s konfiguráciami (viac tu) je možné nastaviť rôzne špeciálne miery produktu. Ako východisková cena sa berie vždy tá po zvolení variantu alebo kombinácie.

Zobrazenie na e-shope

Po aktivácii množstva sa zákazníkom na e-shope zobrazí pole pre zadanie hodnoty množstva. 

V prípade násobkového krokovania sa hodnota zaokrúhli na predávané množstvo (viac o možnostiach krokovania viď ďalej).

Detail produktu

Košík

Množstvo už v košíku nemožno meniť, na rozdiel od počtu objednaných položiek (viac tu).

Nastavenie v administrácii

Bez použitia funkcie množstva sa zobrazuje pri tlačidle pre pridanie tovaru do košíka bežné celé číslo v nastavených jednotkách, ktoré sa navyšuje alebo znižuje šípkami. Aktiváciou funkcie množstva tento spôsob označenia počtu jednotiek, ktoré sa vložia do košíka, zmeníte.

Jednotka a množstvo produktu musia mať rovnakú hodnotu napr. "ks". Pokiaľ by ste nastavili množstvo na "ks" a jednotku ako "balenie", ponúkal by systém obe možnosti. Viac tu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Kliknite na produkt, pri ktorom chcete nastaviť množstvo.
 3. Uistite sa, že ste v záložke Popis.
 4. Prejdite do oddielu Hlavné.
 5. Kliknite na pole Množstvo
 6. Otvorí sa vyskakovacie okno s nastavením.
 7. Vyplňte požadované údaje.
 8. Vykonané zmeny Uložte.

Krokovanie množstva

Je možné definovať 3 základné metódy zadania množstva zákazníkom.

 • -- Produkt je možné objednať v ľubovoľne zadanom množstve a aj v desatinnom čísle (napr. 1,253 jednotiek).
 • Násobky - V násobku zadaného čísla (napr. pri násobku 2 pôjde objednať len 2 / 4 / 6 alebo 8... jednotiek).
  Keď sa zákazník pokúsi zadať inú hodnotu, ako je zadaný násobok (napr. 3,5), systém za neho automaticky vykoná zaokrúhlenie na relevantné množstvo. Tj. na 4 jednotky.
 • Výber z možností - nastavíte presne dané možnosti výberu.

Spracovanie množstva produktu v košíku

Pri opakovanom vkladaní rovnakého produktu s rôznym množstvom do košíka e-shopu je možné spracovávať množstvo dvomi spôsobmi:

 • V košíku bude produkt ako jedna položka a jeho množstvo sa sčíta.
 • Produkty sa do košíka vkladajú ako samostatné položky, každá s vlastným množstvom.

Sčítanie množstva produktu v košíku

V detaile produktu si nastavte pole Jednotka / balenie a Merná jednotka pri Množstve na rovnakú jednotku. Pri opakovanom vkladaní rovnakého produktu do košíka e-shopu sa jeho výsledné množstvo sčíta.

Napr. zákazník si po prvýkrát vloží do košíka produkt so zadanou metrážou 2 metre. Po druhýkrát si vloží do košíka rovnaký produkt s 3 metrami. V košíku dôjde ku sčítaniu metráže na celkových 5 metrov.

Samostatné položky s rozdielnym množstvom v košíku

V detaile produktu si nastavte pole Jednotka / balenie na hodnotu ks. Hodnotu Merná jednotka pri Množstve produktu si nastavte na požadovanú jednotku, napr. metre. V košíku e-shopu sa bude produkt pri opakovanom vkladaní spracovávať ako samostatné položky, každá s vlastným množstvom.

Napr. zákazník si po prvýkrát vloží do košíka produkt so zadanou metrážou 2 metre. Po druhýkrát si vloží do košíka rovnaký produkt s 3 metrami. V košíku budú dve samostatné položky s metrážou 2 a 3 metre.

Týmto spôsobom je možné vložiť do košíka viac kusov produktu s rovnakým množstvom.

Hromadné úpravy množstva 

Hromadné úpravy množstva vám umožnia rýchlo spravovať väčšie množstvá položiek naraz. Viac v univerzálnom postupe podľa nápovede tu.

Import údajov

Parametre je možné hromadne aktualizovať tiež pomocou importu. Viac tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora