Money S3

Profil doplnku

Aktivácia doplnku

V administrácii e-shopu prejdite do sekcie  Doplnky / Money S3 - oddiel Inštalácia. Tu sú vypísané detaily potrebné pre napojenie.

Pokiaľ nemáte sekciu Money S3 dostupnú,  je potrebné ju najskôr aktivovať:

 1. V administrácii e-shopu prejdite do sekcie Doplnky / + Zoznam doplnkov.
 2. Vyhľadajte doplnok Money.
 3. Pri doplnku Money S3 kliknite na tlačidlo Aktivovať.

Potom sa sprístupní sekcia Doplnky / Money S3. Tu si podľa potreby aktivujte import produktov a prípadne vykonajte dodatočné nastavenia. Ďalší postup popisujeme v sekcii Nastavenia v Money S3.

Import produktov

Nastavenie importu produktov zodpovedá štandardnému nastaveniu podľa nápovede tu.

Import automaticky vytvorí a vyplní pri produktoch pole GUID (money_product_guid) a GUID skladu (money_stock_guid). Podľa týchto údajov prebieha automatická synchronizácia produktov medzi e-shopom a Money S3. Oboje GUID sú uvedené buď v detaile samotného produktu, alebo jeho variantov. GUID pri variantoch sú viditeľné v zozname vlastných polí (ikona puzzle - viac tu).

Pokiaľ pri niektorých produktoch nie sú tieto polia automaticky vyplnené, mohlo dôjsť k chybe počas prenosu údajov. V Money S3 je možnosť si ručne cez E-shop konektor odoslať všetky údaje do e-shopu. Týmto spôsobom sa doplnia chýbajúce údaje.

Ostatné cenníky produktov sa párujú podľa názvu. V Money aj v e-shope teda musí byť použitý rovnaký názov pre tieto cenníky, aby došlo k synchronizácii cien.

Kategórie produktu sa priradzujú podľa Kategórie v rámci Obchodovania na internete v Money S3.

Upgates prepojením nemožno prenášať obsah užívateľských polí produktov z Money S3 do administrácie e-shopu.

Synchronizácia produktov

Synchronizáciu existujúcich produktov medzi Money S3 a e-shopom je možné vykonať len na základe kódu produktu, ktorý sa musí zhodovať v e-shope aj Money S3. Synchronizácia podľa iných údajov (napr. názov produktu) nie je možná.

V prípade rozdielnych kódov pre rovnaký produkt by došlo k založeniu duplicitného produktu s rovnakým obsahom, len pod iným kódom.

Import sa stále odkladá

Znamená to, že import nemá dostupné údaje (z Money sa neodosielajú informácie o produktoch).

 1. Skontrolujte, či máte Money nastavený podľa návodu na prepojenie a pokynov v sekcii Prepojenia / Money S3.
 2. Následne v Money zvoľte sekciu Nastavenia obchodovania na internete a kliknite na tlačidlo Test spojenia. Tým sa ihneď prenesú skúšobné údaje a prepojenie sa overí, bez toho aby ste museli čakať na ďalší import.
 3. Pokiaľ je prepojenie aj v takom prípade stále nedostupné, kontaktujte našu technickú podporu.

Export objednávok

Export objednávok pre Money S3 prebieha pravidelne v 5-minútových intervaloch.

Exportujú sa vždy objednávky od dátumu a času nastaveného v poli Posledný export. Posunutím dátumu a času si môžete znovu vyexportovať objednávky, ktoré už v Money S3 máte.

Tlačidlo Exportovať všetko nastaví dátum a čas tak, aby sa exportovali všetky objednávky.

Objednávky v režime OSS

Ak objednávka spadá v e-shope do režimu OSS, potom je do Money exportovaná s príznakom StatMOSS. Na jeho základe Money správne spracuje danú objednávku v režime OSS.

Nastavenie v Money S3

 1. V ponuke Money / Možnosti a nastavenia / Obchodovanie na internete v záložke Všeobecné nastavte Typ obchodného domu na E-shop konektor.
 2. V záložke Súbory nastavte Používať zložky FTP servera.
 3. Vyplniť Nastavenie pripojenia FTP servera podľa informácií v administrácii. Prejdite do Doplnky / Money S3 oddiel Inštalácia.
 4. Vyplňte Vzdialené adresáre na FTP:
  • Export (dáta): money-export
  • Export (obrázky): money-export/images
  • Import: money-import
 5. Zakliknúť Použiť pasívny režim FTP.
 6. Po nastavení môžete vyskúšať tlačidlo Test spojenia. V prípade správneho nastavenia sa zobrazí hlásenie Testovanie spojenia prebehlo úspešne.

Pokiaľ si nastavujete prepojenie s Money počas testovacieho obdobia e-shopu, potom po prechode e-shopu na platenú prevádzku (viac tu) dôjde k zmene prihlasovacích údajov. Je potrebné si upraviť napojenie v Money podľa zmenených údajov.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora