Google Na koľko vás prídu kampane

V spolupráci so serverom Fondik.cz vám prinášame prehľadné informácie ohľadom kampaní na Google Ads , možnosti voľby ich cieľov a tiež finančnej náročnosti. Platená reklama totiž môže byť v určitej fáze e-shopu veľmi užitočný nástroj pre ďalší rast, zvýšenie návštev stránok e-shopu a hlavne navýšenie konverzií. Finálnu cenu útraty v jednotlivých kampaniach si určujete sami denným rozpočtom. Kampane je ale treba správne nastaviť, vytvoriť a pravidelne optimalizovať, aby dochádzalo k správnemu investovanie prostriedkov a platená reklama mala Tizen efekt. Nižšie si povieme viac o cieľoch a typoch kampaní. Ale aj o tom, s akými približne nákladmi a výslednými efekty môžete počítať pri jednotlivých kampaní.

Kampane na Google Ads by ste mali zvoliť podľa vašich konkrétnych požiadaviek. Každá zo piatich dostupných kampaní totiž plnia rôzne ciele. Google Ads ponúka výber z týchto cieľov:

 • Predaj
 • Potenciálni zákazníci
 • Návštevnosť webu
 • Zvažovanie produktu a značky
 • Povedomie o značke a zásah
 • Propagovanie aplikácie

Typy kampaní:

 • Kampane vo vyhľadávacej sieti
 • Kampane v obsahovej sieti
 • Kampane v nákupe Google
 • videokampaň
 • Kampane na aplikáciu

Pre e-shop sú relevantné prvé štyri typy Google Ads kampaní z piatich uvedených. Tieto štyri si preberieme detailnejšie.

Kampane vo vyhľadávacej sieti

Tieto kampane sa zobrazujú pri výsledkoch vyhľadávania Google a v iných partnerských vyhľadávačoch od Google (partnerské weby môžete vylúčiť). Ak inzerujete vo vyhľadávacej sieti a používateľ zadá dotaz zodpovedajúce niektorému z vašich kľúčových slov, môže sa mu nad výsledkami vyhľadávania zobraziť vaša reklama. Všetko sa odvíja od aukcie medzi jednotlivými inzerentmi, ktorý prebieha u každého takéhoto vyhľadávania. U kľúčových slov môžete využiť presnú zhodu, frázovú zhodu alebo voľnú zhodu. Táto kampaň a výber kľúčových slov by mal ideálne zacieliť na používateľov nachádzajúce sa v druhom a treťom cykle SEE-DO-THINK-CARE. Preto u nej možno očakávať nielen kvalitné návštevy, ale aj vyššiu mieru konverzií.

Reklamu vo vyhľadávacích sieťach môžete používať textovú, dynamickú či reklamu iba na zavolanie. Zároveň vám pre lepšiu prehľadnosť a kvalitné vyhodnocovanie odporúčame kampane deliť do reklamných zostáv a každú z nich zamerať čisto na jedno kľúčové slovo či súbor veľmi podobný slov.

Na koľko vás kampaň vyjde? Záleží to na počte kľúčových slov v kampani, voľbe zhody u kľúčových slov, výške konkurencie u kľúčových slov a tiež na priemernej cene za kliknutie jednotlivých kľúčových slov. Toto všetko si môžete jednoducho zistiť v nástroji Plánovač kľúčových slov od Google. Ceny preklikov sa môžu líšiť, začínajú od jednotiek až desiatok korún pre jednotlivé kľúčové slová. V niektorých prípadoch sa môže cena prekliku u kľúčového slova vyšplhať až na stovky korún. Stratégiu ponúk môžete zamerať na zisk konverzií, kliknutí, podiel zobrazení vo výsledkoch vyhľadávania alebo využiť niektoré z automatizovaných stratégií cenových ponúk. Napríklad cieľová CPA, kde zadáte cenu, ktorú chce maximálne vynaložiť na zisk konverzie. Google Ads podľa toho nastavuje ponuky do jednotlivých aukcií tak, aby ste za cieľovú sumu získali čo najviac konverzií.

Kampane v obsahovej sieti

Grafické / bannerové kampane vám umožní osloviť ľudí pri prehliadaní ich obľúbených webov. Užívateľom sa zobrazujú v skoršej fáze nákupného cyklu. A to síce v prvom cykle SEE-DO-THINK-CARE. Kampane v obsahovej sieti môžete zacieliť konkrétne publika užívateľov siete Google, prípadne na návštevníkov konkrétnych webových portálov. Obmedziť môžete kampane taktiež podľa ďalších aspektov ako je geografická poloha alebo demografické údaje, napríklad vek. Ďalej môžete zacieliť len na Učiť zariadení. Využiť môžete tiež remarketing, teda zobrazovať bannery ľuďom, ktorí už váš e-shop navštívili alebo na ňom nakúpili. Cieľom môžu byť konverzia alebo viditeľná zobrazenia. Táto kampaň každopádne umožní masívny zásah a počty zobrazení, na čo sa v rámci výšky denného rozpočtu môže nadviazať tiež veľké množstvo kliknutí a navýšenie počtu návštev e-shopu. Od týchto návštev však nemožno očakávať prílišnú kvalitu a ich miera odchodov bude dosť možno veľmi vysoká. Cieľom tejto kampane je šírenie povedomia o značke a zásah alebo návštevnosť webu.

Na koľko vás kampaň vyjde? Platíte buď za kliknutie banneru vedúce na stránky vášho e-shopu alebo za viditeľná zobrazenia. Cena prekliku sa pohybuje v cenovej hladine jednotiek korún. Môže sa tak jednať napríklad o 3 Kč alebo 5 Kč za jeden kliknutie. U remarketingových kampaní sa môže cena za kliknutie vyšplhať vyššie. Várazně odporúčame obmedziť zobrazovanie pomocou zacielenie na publika, umiestnenie a pod. Inak môžete denné rozpočty vyčerpať v priebehu pár hodín.

Kampane v nákupe Google

Pre maloobchodné e-shop predajcu ideálny kanál k rozšíreniu zásahu a získanie nových potencionálnych zákazníkov a objednávok. Do Google Merchant centra stačí nahrať príslušný dátový feed a poskytnú tak svoje produkty. Potom ich môžete inzerovať. Oproti reklamám vo vyhľadávacej sieti sa produkty zobrazujú v sekcii Nákupov a zobrazujú sa vrátane fotky a ceny.

Kde všade sa môžu reklamy zobrazovať? Na karte nákupov Google, vo výsledkoch vyhľadávania Google, vo výsledkoch vyhľadávania partnerských sietí a v Obsahové sieti Google (Youtube, Gmail a pod.).

Na koľko vás kampaň vyjde? Opäť je tu platba za kliknutie (CPC) a cena za neho je závislá na aukcii prebiehajúce pri vyhľadávaní. Podľa ponúkané sumy a ďalších parametrov sa umiestňuje váš sponzorovaný produkt. Zvoliť môžete tiež cenovú stratégiu maximálnu CPE. O tej sa viac dočítate priamo v článku tu. Ceny za kliknutie sú tu taktiež ako u vyhľadávacích kampaní individuálne. Ďalším nákladom môže byť tvorba bannerov v potrebných rozmeroch.

videokampaň

Umožňuje zobrazovať vaše propagačné videá na Youtube a v obsahovej sieti Google. Môžete zvoliť z nasledujúcich typov reklám:

 • In-stream
 • Video discovery
 • Out-stream
 • Nepřeskočitelné in-stream reklamy
 • Mikrospoty

Jednotlivé formáty reklám máte detailne popísané tu. Podobne ako reklamy v obsahovej sieti ho možno zacieliť a obmedzovať len na určité skupiny ľudí alebo využiť tiež remarketing. V nadväznosti na rozpočty umožňuje videokampaň osloviť početná publika, podobne ako kampaň v obsahovej sieti.

Na koľko vás kampaň vyjde? Vybrať si môžete stratégie cenových ponúk za konverziu, za počet zobrazení (CPM) alebo zhliadnutí (CPV). Pri počte zobrazení platíte za 1000 zobrazení a cena sa tu pohybuje väčšinou v desiatkach alebo nižších stovkách korún. U ceny za pozretie potom platíte za každého užívateľa, ktorý video pozrie aspoň po dobu 30s alebo vykoná interakciu, teda preklikne sa. Tu sa potom cena pohybuje väčšinou v desiatkach halierov za pozretie. Ďalším čiastkovým nákladom pre videokampaň môže byť vytvorenie profi videa.

Ďalší článok
Google: Automatické ponuky a najčastejšie chyby