Každú webovú stránku, e-shop nevynímajúc, je potrebné vylepšiť o nejaké tie obrázky. Prípadne návštevníkom ponúknuť súbory k stiahnutiu. Pre začiatok si povieme, ako vložiť obrázok do produktu. Rovnaké je to v prípade článkov, stránok a ďalších modulov.

V detaile produktu choďte do oddielu obrázky. Je buď prázdny alebo už nejaké vložené obrázky obsahuje.

Pridáme nový obrázok pomocou

Otvorí sa správca súborov (modul sa nachádza v ľavom menu pod Súbory). Z neho si môžete vybrať už nahraný obrázok. Pridanie obrázku urobíte pomocou

Nahranie nového súboru

Väčšinou ale potrebujete do správcu súborov nahrať nový súbor z vášho počítača. Kliknite teda na tlačidlo pridať súbory alebo súbory rovno pretiahnite.

Vybraté súbory sa načítajú do správcu súborov. Teraz už stačí len spustiť nahrávanie.

Nahrané súbory vložíte do produktu tak, že kliknete na tlačidlo .

Zložky v správcovi súborov

Súbory môžete pridávať do rôznych zložiek zobrazených v ľavom stĺpci. Stačí kliknúť na názov priečinka a začať pridávať obrázky. Máte možnosť pridávať nové podpriečinky, upravovať a mazať zložky.

Všetky obrázky sa automaticky zmenšujú na maximálnu výšku alebo šírku 1000 px. Iba obrázky nahrané do zložky grafika (a jeho podpriečinkov) sa nezmenšujú ani znovu nekomprimuje. Je určená pre vkladanie obrázkov do grafiky - napr. bannerov.

Typy obrázkov

Označujú je podtržníkom v spodnej časti boxu obrázku.

Hlavné

Obrázok sa zobrazuje v detaile stránky. Jedná sa o väčší samostatný obrázok umiestnený pod hlavným nadpisom. Po rozkliknutí sa zväčšení na veľký formát.

Pre zoznam

Obrázok, ktorý sa zobrazuje v zoznamoch. Napr. v náhľade produktu v zozname produktov, náhľadu článku alebo podkategórie.

Fotogaléria a ostatné obrázky

Ak nie je obrázok označený ani ako hlavný, ani zoznamovať, vloží sa do fotogalérie alebo v prípade produktu do ostatných obrázkov. Po rozkliknutí sa objaví zväčšený formát obrázku.

Obrázok ako súčasť textu

Obrázok možné vložiť aj priamo do textu pomocou ikonky Vložiť / upraviť obrázok v textovom editore. Nevýhodou je, že takýto obrázok nemožno rozkliknúť na detail a jeho rozmery si musíte sami upraviť tak, aby vyhovovali veľkosti stránky (systém je automaticky neupravuje).

Z hľadiska SEO optimalizácie je dobré u vkladaného obrázka vyplniť popisok a titulok obrázku. Uveďte v nich kľúčové slová, aby ich ľahko zaindexovaly internetové vyhľadávače.

Diskusia