Najčastejšie chyby v produktových obrázkoch a ako na ne

Obrázky dávajú mnoho vizuálnych informácií o produkte a sú jednou z prvých vecí, na ktorú zákazníkom padne zrak. Je preto dôležité venovať im zvýšenú pozornosť. Takmer každý e-shop sa stretáva s chybami v obrázkoch a mnohé z nich nie sú na prvý pohľad viditeľné.

Pokiaľ máte vo vašom e-shope veľké množstvo produktov, odhalenie chýb zaberie hodiny času. Ukážeme si, ako ich detekovať a akú majú príčinu a dopad na inzerciu. A poradíme vám, ako sa nadobro vyhnúť tomu, aby sa opakovali. Pomocníkom na tejto ceste vám bude webový nástroj Audit obrázkov a online aplikácia pre úpravu obrazovej inzercie Feed Image Editor.

Chýbajúce obrázky

Jedným z najzávažnejších problémov, s ktorým sa môžete stretnúť, sú chýbajúce obrázky. Produkty bez obrázkov strácajú na atraktivite a pre zákazníkov budú na okraji záujmu. Hlavným problémom je aj to, že ich potom nebudete môcť inzerovať na porovnávačoch produktov.

Dôvodov, prečo sa vám obrázky nezobrazujú, môže byť viacero:

  1. Chýbajúca URL adresa obrázku v elemente IMGURL. Riešenie je jednoduché - vyhľadať vo feede chýbajúce pole a doplniť adresy. Pokiaľ máte tisíc produktov, zaberie vám to obrovské množstvo času. Dobrým pomocníkom vám tu bude audit obrázkov, ktorý tieto chyby odhalí rýchlo a hromadne v celom feede.
  2. Chýbajúce obrázky. Zatiaľčo sa URL adresy dajú hravo doplniť do elementov, obrázky sa vám budú hľadať horšie. Najskôr si ich skúste vyžiadať priamo od výrobcu alebo dodávateľa. Pokiaľ u nich neuspejete, môžete využiť jednu z mnohých produktových fotobánk. Vyhľadávanie v jednej z najznámejších je integrované priamo vo Feed Image Editore. Za predpokladu, že pri týchto produktoch máte vo feede dostupné EAN kódy, vyhľadáte chýbajúce obrázky na jedno kliknutie. Keď sa vám ich napriek tomu nepodarí vyhľadať, neostáva vám nič iné, ako aby ste si ich nafotili sami, prípadne si pre tento účel najali agentúru alebo freelancera.

Nedostupné obrázky

Nedostupné obrázky predstavujú podobný problém ako v predošlom prípade. Obrázky sa nebudú pri produktoch zobrazovať, príčina je však odlišná. Element IMGURL máte vyplnený správne a obrázkové súbory vám nechýbajú. 

Chyba je v tomto prípade na strane webového servera, na ktorom máte svoje obrázky uložené. Môže ísť o dočasný výpadok, nesprávne nastavené prístupové práva alebo inú technickú chybu. Tieto problémy sú ľahko prehliadnuteľné a zbytočne zabrzdia inzerciu vášho tovaru. Riešením je obrátiť sa na správcu webového servera.

Nepodporovaný formát

Existujú desiatky grafických formátov, v ktorých môžu byť vaše produktové obrázky vytvorené. Porovnávače a inzertné kanály však podporuje len niekoľko vybraných. Ktoré to sú, nájdete vo väčšine prípadov priamo na ich stránkach v špecifikáciách XML feedu. Aj keď väčšina z nich podporuje formáty .jpeg a .png, neplatí to pre všetky a jednotný štandard neexistuje. Obrázky v nepodporovaných formátoch vám nebudú akceptované, čo predstavuje prekážku v inzercii. Častým zmätkom býva, keď obrázok vo svojom názve obsahuje príponu súboru, ktorá nezodpovedá skutočnému formátu súboru. Obrázok tak na prvý dojem vyzerá, že je v správnom formáte, ale porovnávač ho zamietne.

Nepovolené znaky v URL adrese

Jednou z ďalších prekážok, ktorá zabrzdí inzerciu, je príliš dlhá URL adresa obrázkov. Cenové porovnávače limitujú ich maximálnu dĺžku a keď ju prekročíte, nebudú vám tieto produkty akceptovať. Kameňom úrazu býva tiež diakritika a medzery v názve obrázku alebo priamo v URL adrese.

Maximálne limity na alternatívne obrázky

Alternatívne obrázky sú obmedzené maximálnym počtom, ktorý je možné pri produkte zobraziť. Limity sa na strane cenových porovnávačov líšia. Pokiaľ ich prekročíte, neznamená to, že produkty nebudete môcť inzerovať. Obrázky, ktoré budú nad povoleným limitom, vám nebudú akceptované a na porovnávačoch sa nezobrazia. Myslite na to a zvoľte do inzercie tie najatraktívnejšie obrázky.

Vodoznaky

Vodoznaky v obrázkoch plnia funkciu ochranného prvku. Výrobcovia a dodávatelia sa týmto spôsobom chránia pred tým, aby ich obrázky nepoužívali tretie strany. Porovnávače vám tieto produkty nebudú akceptovať. Odporúčame ich odstrániť alebo vyhľadať náhradné obrázky pomocou fotobanky priamo vo Feed Image Editore.

Kvalita

Kvalitné produktové obrázky zlepšujú predstavu o produkte a prilákajú viacej zákazníkov. Dajte si pozor na to, aby vaše obrázky vyzerali dobre v malých náhľadoch aj v detaile produktu. Pokiaľ pri produktových obrázkoch používate funkciu zoom, platí to dvojnásobne. Rozpixelované a neostré detaily pôsobia neprofesionálne.

V prípade, že obrázky obsahujú názov značky alebo iný textový doplnok produktu, presvedčte sa, že je dostatočne čitateľný a ostrý. Rozmazané popisky zákazníkov odradia od nákupu.

Pozadie

Biele pozadie je štandardom u mnohých porovnávačov a inzertných kanáloch. Obrázky, ktoré nespĺňajú túto podmienku, nebudú akceptované. Riešením môže byť odstránenie pozadia v grafických nástrojoch. V takých prípadoch nezabudnite odstránené pozadie nahradiť bielym. Pokiaľ pri obrázkoch necháte priehľadné pozadie, je pravdepodobné, že sa vám doplní automaticky s nepredvídateľným výsledkom, alebo vám budú produkty zamietnuté.

Zvýšenú pozornosť venujte aj produktom v bielom farebnom vyhotovení. Môže sa stať, že taký produkt na bielom pozadí nebude mať jasné kontúry a bude s pozadím splývať. V týchto prípadoch odporúčame jemne upraviť kontrast obrázku tak, aby prechod medzi produktom a pozadím bol výraznejší.

Pozícia produktu na obrázku

Každý produkt má rozdielny tvar a ideálny spôsob, ako by mal byť umiestnený na obrázku, neexistuje. Aby vaše produkty vyzerali dobre v náhľadoch ale aj jednotlivo, odporúčame, aby boli zarovnané na stred a vypĺňali 75 až 90 % plochy celého obrázku.

Nepodporované farebné modely

Pri úprave obrázkov v grafických editoroch si pri exporte dajte pozor na to, aký v ňom máte prednastavený farebný model. Napríklad model CMYK, ktorý je medzi grafikmi obľúbený, je vhodný pre účely tlače. Na obrazovke počítača alebo mobilného zariadenia budú mať také obrázky skreslenú farebnosť a môžu odradiť od nákupu. Pre produktové obrázky preto odporúčame používať farebný model RGB.

Optimalizácia dátovej veľkosti

Väčšina porovnávačov limituje maximálnu dátovú veľkosť obrázkov. Tie, ktoré ju prekročia, nebudú akceptované. Na jednej strane je dobré používať čo najkvalitnejšie obrázky, na strane druhej to môže spomaľovať ich načítanie. V posledných rokoch sa stále viac zvyšuje podiel nákupov, uskutočnených na mobilných zariadeniach. To môže predstavovať riziko, že zákazník bude na načítanie obrázkov čakať dlhšie, ako je ochotný a odíde zo stránky.

Hromadná kompresia obrázkov predstavuje riešenie, ako nájsť rozumný kompromis medzi kvalitou a dátovou veľkosťou. Názory SEO expertov sa na optimálnu veľkosť líšia, pohybujú sa v rozmedzí 200-400 kB my sa ich odporúčame držať.

Vráťte produkty späť do inzercie

Točí sa vám po prečítaní tohto článku zo všetkých problémov hlava? Nezúfajte, nie je to tak zložité, ako to vyzerá. Začnite auditom obrázkov, ktorý skontroluje požiadavky produktových porovnávačov za vás a odhalí chyby. Je dostupný zadarmo a nájdete ho na audit-obrazku.cz

Feed Image Editor vám pomôže chyby v obrázkoch opraviť a vytvoriť osobitú obrazovú inzerciu. Desiatky návodov a tipov na našom blogu vám pomôže hravo vrátiť produkty do hry a navýšiť tržby. Appku nájdete v Mergado Store, na prvých 10 dní je zadarmo.