Prepojenie na cenníky dodávateľov, informačné systémy a účtovníctvo obsahuje tieto základné možnosti:

Exporty

Export objednávok a zákazníkov. V predvolenom nastavení prebieha každých 5 min. Exportuje sa XML súbor.

Importy

  • Import produktových kariet vrátane skladových stavov, cenníkov, obrázkov, zaradenie do kategórií atď. K synchronizácii dát dochádza zvyčajne raz za hodinu podľa napojenia. Importujú sa XML súbory.
  • Import stavov objednávok prostredníctvom API.
  • Import stromu kategórií.

Napojenie systémy:

Cena

Sadzbu za export / import nájdete v cenníku importov.

Prepojenie sprostredkovaná stranami Dativery, 4profit vyžadujú individuálnu kalkuláciu.

V prípade individuálnych požiadaviek na dodávateľskej feedy nás kontaktujte na podpora@upgates.cz.

Diskusia