Vlastné prepojenie

Ponuka hotových prepojení

Predtým, ako sa pustíte do programovania nového prepojenia, zistite, či už toto prepojenie Upgates napríklad neponúka. Viac tu.

Ako si môžem systém sám napojiť?

Upgates je možné napojiť na akúkoľvek externú službu, ktorá podporuje export a import údajov vo formáte CSV, XML alebo prepojenie prostredníctvom API.

Môj systém podporuje CSV alebo XML

Najväčším problémom napojenia bude to, že údaje z vášho systému nebudú vo formáte, aký požaduje Upgates. V takom prípade bude nutné vykonať transformáciu údajov. Transformáciu je nutné vykonať ako v prípade exportu z vášho externého systému (do formátu Upgates), tak v prípade importu do vášho externého systému (z formátu Upgates).

Príklad

Máte vlastný externý účtovnícky systém vytvorený na mieru, ktorý potrebujete prepojiť s Upgates. Systém beží na vašom serveri a dokáže exportovať a importovať XML v špeciálnom dátovom súbore. Systém dokáže export produktov, kategórií, zákazníkov a objednávok. Všetky tieto údaje budete chcieť prenášať do e-shopu (pri objednávkach len aktualizovať stavy). Späť do externého systému budete chcieť prenášať len objednávky.

Pre napojenie takého systému bude potrebný mostík, ktorý bude riešiť transformáciu a odovzdávanie údajov. Odporúčame si preštudovať dokumentáciu k vášmu externému systému a dokumentáciu k napojeniu na Upgates.

Z externého systému do Upgates

 1. Externý systém vyexportuje XML alebo CSV.
 2. Mostík si ho načíta a vykoná transformáciu do formátu Upgates a nahrá ho napr. na FTP tak, aby bol prístupný z URL adresy.
 3. Upgates načíta XML z URL a spracuje import (import je potrebné nastaviť v administrácii).

Z Upgates do externého systému

 1. Upgates vyexportuje XML alebo CSV, ktoré bude dostupné na URL.
 2. Mostík stiahne súbor z URL, vykoná transformáciu do formátu externého systému a nahrá súbor tak, aby bol prístupný z URL adresy.
 3. Externý systém spracuje importovaný súbor.

Nevýhoda tohto riešenia je v časovom oneskorení jednotlivých operácií. Exporty z Upgates prebiehajú len v stanovených intervaloch. Nejaký čas zaberie tiež transformácia a import údajov. Údaje tak nemožno mať aktualizované v reálnom čase.

Môj systém podporuje API

Pokiaľ váš systém podporuje API a chcete plne využiť jeho možnosti (prenos údajov v reálnom čase), je potrebné vytvoriť mostík pre odovzdávanie údajov. Dokumentáciu API nájdete tu.

Príklad

Máte vlastný externý účtovnícky systém, ktorý potrebujete napojiť. Systém beží na vlastnom serveri a pre komunikáciu podporuje API. Cez API je možné získať a aktualizovať akékoľvek údaje v reálnom čase. Budete chcieť prenášať produkty, kategórie, zákazníkov a objednávky.

Pre napojenie takého systému bude potrebné urobiť mostík, ktorý bude riešiť odovzdávanie údajov. Mostík bude volať API na strane Upgates aj na strane externého systému. Môže sa stať, že niektoré údaje aktuálne nebudú v API dostupné. V tom prípade kontaktujte technickú podporu Upgates (viac tu) a pokiaľ to bude kapacitne možné, obratom údaje do API pridáme. 

Výhodou prenosu údajov pomocou API je napojenie takmer v reálnom čase.

Kombinácia oboch prístupov

Možná je tiež kombinácia oboch prístupov, tzn. komplexný import a export XML (prípadne CSV) a rýchla aktualizácia pomocou API.

Čo Upgates nedokáže?

 • Časy exportov nie je možné meniť, sú pevne dané.
 • Nemožno exportovať údaje v reálnom čase (napr. po zavolaní URL).
 • Časy importov je možné po predošlom dohovore s technickou podporou posunúť na iný ako východiskový čas. Nie je však možné vykonávať import častejšie.

Koľko ma to bude stáť?

Pokiaľ máte systém, ktorý je už na Upgates napojený, neplatí sa žiadny vstupný poplatok a cena za mesačnú prevádzku sa účtuje podľa aktuálneho cenníka.

Pokiaľ si napájate systém vlastnými silami, všetky náklady na prepojenie sú vo vašej réžii.

Tipy pre napojenie

Postup pre napojenie vášho systému na Upgates

 1. Preštudovať dokumentácie oboch systémov, zistiť obmedzenia, napr. aké údaje sú povinné pri vytvorení položiek, správanie v konkrétnych situáciách, napr. zmena stavu objednávky, zmena dostupnosti, skladu, a iné špecifiká. Dokumentácia Upgates - XML, CSV a API.
 2. Podľa možností systému vybrať najvhodnejší spôsob prenosu údajov (XML, CSV alebo i API).
 3. Pristúpiť k vytvoreniu mostíka medzi Upgates a vaším systémom.

Kategórie

 • Najskôr je dobré importovať kategórie, aby sa neskôr importované produkty do nich mohli správne zaradiť.
 • Urobiť kompletný import do Upgates. Raz denne aktualizovať kompletný zoznam kategórií vrátane založenia nových.

Produkty

 • Urobiť kompletný import do Upgates. Aktualizovať pomocou API alebo malého importu. Raz denne aktualizovať kompletný zoznam produktov vrátane založenia nových.

Zákazníci

 • Urobiť kompletný import do Upgates. Aktualizovať pomocou API. Raz denne aktualizovať všetkých zákazníkov, vrátane založenia nových.

Objednávky

 • Objednávky je možné spravovať pomocou API.

Faktúry

 • Faktúry je možné spravovať pomocou API.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fora

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora