Nové cenníky vytvoríte a nastavíte v

Nastavenie / Produkty / Cenníky

Vytvorenie cenníka v administrácii e-shopu UPgates

Cenníky následne priradíte zákazníkom v

Zákazníci / Zoznamy zákazníkov / Zákazník / Osobné údaje

Musí sa vždy jednať o typ Zákazník (firma, osoba). Neprihlásenému zákazníkovi (typ Kontakt) sa vždy zobrazuje Predvolené cenník.

Priradenie cenníka zákazníkom v administrácii e-shopu

Cenník pre novo registrovaného zákazníka nastavíte v

Nastavenie / Hlavné / Cenotvorba

Nastavenie cenníka pre novo registrovaných zákazníkov v administrácii e-shopu UPgates

Diskusia