Ak chcete používať automatické nastavenie dostupnosti, je nutné viesť presnú evidenciu stavov zásob jednotlivých produktov. Ak tieto stavy importujete, je aktualizácia dostupnosťou úplne bez práce.

Funkciu aktivujete v Nastavenie / Hlavné / oddiel Produkty.

Pri vybraných dostupnosťou Nastavenie / Produkty / Dostupnosti nastavíte skladovací limit (pole je zobrazené len, keď je aktívna funkcia dostupnosť podľa stavu zásob).

Ak sa produkt s určitým stavom zásob dostane nad skladovací limit, nastaví sa automaticky príslušná dostupnosť. Akonáhle klesne pod limit, dostupnosť sa zmení.

Ak u niektorých z dostupnosťou nenastavíte žiadny skladovací limit, túto dostupnosť bude automatika ignorovať.

V detaile produktu potom dostupnosť vyzerá tak, že ju nemožno rozkliknúť a medzi stavom zásob a dostupnosťou sa zobrazuje šípka znázorňujúca zapnuté automatické nastavenie dostupnosti.

Pri vybraných produktov je možné automatiku zrušiť tak, že zmažte hodnotu v poli stav zásob. Dostupnosť vám potom ponúkne možnosti.

Príklad fungovania automatiky

Máme nastavené tieto limity dostupnosťou:

Nie je skladom = 0 ks
Do 5 dní = 1 - 2 ks
sklade = 3 ks a viac

Na sklade je 50 ks, teda produkt je Skladom. Za 15 dní klesol stav zásob na 2 ks, teda produkt má dostupnosť Do 5 dní. Akonáhle stav zásob klesne na 0, dostupnosť sa zmení na Nie je na sklade.

Poznámka

Dostupnosť produktu možno nastaviť aj na základe stavov zásob jeho jednotlivých variantov. Viac viď. článok stav zásoby produktu podľa variantov.
Diskusia