Reklamy na Facebook Ads: ako ich nastaviť a spustiť prvé reklamy?

Čo sa v tomto článku dozviete?

  1. Založenie reklamného účtu a nastavenie kampane
  2. Nastavenie pixelu a prepojenie s e-shopom
  3. Vytvorenie katalógu produktov
  4. Orientácia v účte facebookových reklám
  5. Typy kampaní
  6. Vytvorenie a spustenie prvej kampane

Facebook sociálnym sieťam kraľuje už dlhé roky. Počas nich si ho osvojilo hneď niekoľko generácií. Pre predstavu stačí jedno číslo. Facebookový účet si len v Česku založilo cez 5 miliónov ľudí. Väčšina z nich na modrej sociálnej sieti denne sleduje novinky zo svojho okolia, debatuje o aktuálnom dianí, alebo komunikuje s priateľmi. Všetci títo užívatelia pri tom zároveň viac či menej vedome prijímajú reklamné oznámenia. A na základe všetkých interakcií užívateľov s obsahom o nich Facebook zbiera obrovské množstvo signálov, vďaka ktorým ich dokáže roztriediť do záujmových skupín a tým veľmi efektívne reklamy zacieliť. 

Práve vďaka reklamnému systému Facebook Ads býva táto sieť v centre záujmu aj pre majiteľov e-shopov. Ako teda na Facebooku nastaviť reklamy a spustiť prvé kampane?

Facebook Ads verzus iné reklamné systémy

Facebook je ako reklamný systém celkom špecifický. Na rozdiel od Google Ads, alebo lokálneho Skliku totiž spravuje reklamy primárne na vlastných sociálnych sieťach. Aj spoločnosť Meta ale v tomto smere expanduje. V rámci takzvanej Audience Network už totiž dokáže cieliť tiež v rámci aplikácií, alebo webov tretích strán. Tiež preto sú tieto reklamy vďaka množstvu času, ktorý ľudia v online priestore trávia, medzi internetovými obchodníkmi veľmi populárne. 

Napríklad oproti Google nájdeme na Facebooku drobné odlišnosti aj v tom, ako si svoje reklamy účtuje. Zatiaľ čo Google Ads je predovšetkým u vyhľadávacích kampaní typickým predstaviteľom takzvanej PPC reklamy, kedy podnikateľ platí len v prípade, kedy koncový užívateľ na reklamu klikne, na Facebooku sa vo východiskovom nastavení platí za samotné zobrazenie. 

Založenie reklamného účtu a nastavenie kampane

Teraz už môžeme pokročiť k založeniu reklamného účtu a nastaveniu kampane. Počas tohto procesu si vysvetlíme všetky dostupné možnosti nastavenia a ich vlastnosti.

Prečo vôbec zakladať reklamný účet. Nestačí písať klasické príspevky?

Možno by vás mohlo napadnúť, prečo si na Facebooku vlastne reklamný účet vôbec zakladať. Nestačí písať príspevky na stenu vášho firemného profilu? Ani na tieto posty by ste nemali zabúdať. Prostredníctvom nich totiž dávate najavo, že to vo vašej firme žije. Inak vám ale mnoho nových zákazníkov neprinesú. Facebook totiž dlhodobo obmedzuje organický dosah firemných príspevkov. Tým firemných užívateľov motivuje k tomu, aby využívali reklamy. Práve preto sú pre predaj cez sociálne siete sponzorované príspevky zásadné. Ponúkajú navyše široké možnosti formátu a personalizácie, aby pravým užívateľom ukazovali obsah, ktorý zvyšuje ich šancu na konverziu.  

Firemnú stránku na Facebooku už asi máte založenú. Pokiaľ náhodou nie, využite na to sprievodcu od Facebooku

Pre tvorbu reklám pre vás bude dôležitý nástroj Facebook Ads Manager, alebo Správca reklám. Na ten prídete cez Meta Business Suite, čo je nástroj pre správu firemných funkcií Facebooku. 

V prípade, že ešte Meta Business Suite v rámci Facebooku nevyužívate, stačí si ho založiť, prepojiť s firemnou stránkou. S týmto nastavením vám pomôžu nápovedy od Facebooku

Veľmi dôležitým krokom je potom vytvorenie samotného reklamného účtu, ktorému pridelíte platobnú kartu a fakturačné údaje. Reklamných účtov môžete mať aj viacero. Pre štart reklamných kampaní bude ale bohato stačiť jeden. Do Business Suite môžete tiež pridať existujúci účet, prípadne požiadať o prístup do reklamnému účtu iného majiteľa. 

Možností, ako sa dostať k voľbe pre vytvorenie nového reklamného účtu je viacero (ako je vlastne pri Facebooku zvykom). Založenie nového účtu pre reklamu môžete urobiť prvým spustením správcu reklám. Neskôr sa k tejto možnosti môžete dostať napríklad takto: 

Najskôr sa cez svoju Facebookovú hlavnú stránku dostanete do Business Manager/ozubené koliesko dole a potom do Nastavenia firmy.

Tu v ľavom stĺpci nájdete možnosť Účty pre reklamu a v nich cez tlačidlo Pridať aj voľbu vytvoriť nový reklamný účet

Teraz môžete vytvoriť reklamný účet. 

Ďalej môžete účet priradiť do existujúcej firmy (preferovaná voľba), alebo vytvoriť inú. Vzhľadom na to, že už Business Manager máte založený, vyberte prvú menovanú možnosť.

Svoj nový reklamný účet si najskôr pomenujte, zvoľte správne časové pásmo a menu. Tú vyberte rozvážne. Spätne už totiž nie je možné ju editovať. Náklady na všetky reklamy v tomto účte vám bude Facebook účtovať v mene, ktorú teraz zvolíte. Pokiaľ by ste v budúcnosti chceli inzerovať v inej mene, bude potrebné založiť si nový účet. 

V nadväzujúcom kroku vyberte, kto bude účet používať. Vo vašom prípade to s najväčšou pravdepodobnosťou bude možnosť: Moja firma. 

Po absolvovaní tohto, prípadne potom ešte niekoľkých nadväzujúcich krokov by sa vám mal otvoriť správca reklám. Inak sa ale do správcu reklám dostanete cez voľbu Všetky nástroje a Správca reklám

Tu k svojmu novému účtu nastavíte fakturáciu pridaním všetkých potrebných údajov vrátane platobnej karty. 

Nastavenie pixelu a prepojenie s e-shopom

Nastavenie meracieho pixelu (Facebook Conversions API) a prepojenie s e-shopom je pre internetových obchodníkov zásadné. Len potom bude totiž možné sledovať návštevníkov na webe, vyhodnocovať úspešnosť reklám, plniť remarketingové publikum a mnoho ďalšieho.

Vytvorenie pixelu

Teraz sa musíte opäť vrátiť do Nastavení firmy. Ako sa tam dostať, sme si ukázali o niekoľko odsekov vyššie. Tentokrát ale zvoľte možnosť Zdroje údajov a potom Súpravy údajov.

Tu môžete pridať nový pixel. 

Ten si najskôr pomenujte. 

Potom nový pixel pripojte k svojmu reklamnému účtu. 

Po priradení nového pixelu k reklamnému účtu je ale toto prostredie potrebné opustiť. Aj tu je totiž Facebook aktuálne dosť chaotický. Nastavenie dokončíte v prostredí správcu udalostí

Už máme skoro hotovo. Teraz už stačí len pixel prepojiť so svojím e-shopom. Do administrácie Upgates vložte svoje unikátne ID podľa tohto návodu. Svoje pixel ID nájdete tiež v ľavom stĺpci v správcovi udalostí. Ide o číselný kód za ID: …. Tento kód vložte do administrácie Upgates.

Stále dôležitejšie je založenie tiež Conversions API. Facebook touto technológiou postupne nahrádza pôvodný Pixel. S Upgates e-shopom je to jednoduché. Stačí kliknúť na Nastavenie pixelu a nájsť tlačidlo Vygenerovať prístupový token

Ten potom v administrácii Upgates vložíte do políčka, ktoré nájdete v sekcii Doplnky/Facebook/Conversions API.

Vloženie XML feedov pre produkty

Ani po prepojení pixelu ešte s nastavovaním nekončíme. Ešte je totiž potrebné naservírovať Facebooku produkty zo svojho e-shopu, ktoré potom Facebook v určitých typoch reklám využíva.

V Business Meta Suite nájdete položku Commerce (Áno, aj pre pridanie produktového katalógu sa musíte dostať do iného prostredia.)

Tu potom uvidíte možnosť Pridať katalóg

Ďalším krokom je voľba typu katalógu. Zvoľte E-commerce

Katalóg pomenujte a ponechajte možnosť “Nahrať informácie o produkte”

Dajte dokončiť. Obrazovka vás pošle do prostredia nástroja Commerce. Tu pod Zdroje údajov vyberte možnosť Data Feed.

Teraz bude potrebné navštíviť administráciu e-shopu Upgates. Ako získať odkaz na URL feed sa dozviete v našej nápovede

Túto URL adresu vložte do príslušnej kolónky v nástroji Commerce

Prepojenie s Instagramom

Úplná väčšina internetových podnikateľov spravuje svojej firme tiež Instagramový profil. Preto v rámci vytvárania Facebook Ads účtu odporúčame prepojiť reklamný účet tiež s Instagramom. Vďaka tomu môžete rozšíriť svoju inzertnú sieť a zasiahnuť potenciálnych užívateľov na platforme, kde časť z nich trávi veľké množstvo času. 

Orientácia v účte

Ako sami vidíte, postup pri zakladaní reklamného účtu a prepojenie s e-shopom dokážu byť celkom krkolomné. Po absolvovaní všetkých týchto krokov máte základné prepojenie e-shopu a Facebooku pripravené. Môžeme si teda ukázať, čo v reklamnom účte Facebooku nájdete. 

Pokiaľ už sa orientujete v prostredí Google Ads, alebo Skliku, asi sa v systéme zorientujete rýchlo. Logika usporiadania je totiž celkom podobná. Aj vo Facebooku sa inzertný obsah člení na Kampane -> Zostavy -> Reklamy

  • Na úrovni kampaní volíte jej účel a hlavné zameranie. 
  • Reklamná zostava definuje predovšetkým cieľové publikum.
  • Jednotlivé reklamy sa potom líšia kreativitou a ich umiestnením.

Typy kampaní

V našom návode, ktorý nájdete o niečo nižšie, si prejdeme postup, ako založiť jednoduchú kampaň zameranú na predaj vašich produktov. Pre úplnosť si ale krátko vysvetlíme jednotlivé typy cielenia reklamy, ktoré Facebook aktuálne ponúka. 

Povedomie: tento typ kampane na Facebooku slúži na vytvorenie väčšieho povedomia o vašej značke. Reklama sa bude zobrazovať ľuďom, u ktorých je šanca, že im utkvie v pamäti. Tento účel kampane je dôležitý pre budovanie známosti vašej značky a mali by ste ho používať spoločne s kampaňami zameranými na konverzie. Ide teda o maximalizáciu dosahu reklamného oznámenia a tým pádom tiež získanie čo najväčšieho počtu zobrazenia v cieľovej skupine. 

Návštevnosť: optimalizovať svoje kampane môžete tiež na návštevnosť. Inzeráty v týchto kampaniach budú užívateľa lákať na návštevu vášho webu, facebookovej stránky, alebo aj do správ na Messengeri a Instagrame.

Prejavený záujem: ako už jej názov napovedá, v tomto prípade bude optimalizácia kampaní prebiehať s cieľom získať čo najviac prejaveného záujmu na promované príspevky. Zaujímavé výsledky môže táto kampaň prinášať napríklad v spojení s propagáciou videí.

Potenciálni zákazníci: ide vám predovšetkým o leady a získanie kontaktov na potenciálnych zákazníkov? Presne pre tento typ marketingovej kampane je tu optimalizácia na Potenciálnych zákazníkov. 

Propagácia aplikácie: táto kampaň bude zákazníkov motivovať k inštalácii vašej aplikácie. 

Predaje: kampane zamerané na predaj budú asi väčšinu e-shoperov zaujímať najviac. Ich účelom je totiž maximalizácia predajov a tým pádom tiež dosiahnutie čo najväčšej návratnosti investícií do reklamy. 

Vytvorenie a spustenie kampane

Teraz už sa môžeme pustiť do tvorby vašej prvej reklamnej kampane. Zatiaľ čo doposiaľ by sa vám to mohlo zdať krkolomné, teraz už to bude o niečo jednoduchšie. Nastavenie kampane je totiž paradoxne pomerne jednoduché. V dobe umelej inteligencie sú totiž možnosti kampaní veľmi automatizované. Stačí tak zvoliť niekoľko základných parametrov a zvyšok nechať na umelú inteligenciu.

V správcovi reklám nájdete tlačidlo + Vytvoriť 

Na hornej strane vyskakovacieho okna sa uistite, že ste v záložke Vytvoriť novú kampaň

Tu si potom zvolíte účet vašej kampane. A pretože tohto sprievodcu píšeme predovšetkým pre e-shoperov, zvolíme účet kampane Predaj. Rovnako tak ale môžete vybrať podľa svojich preferencií a potrieb iný typ kampane. 

Teraz bude záležať na tom, akú dôveru chcete do rúk inteligentných technológií Facebooku vložiť. Ďalšie nastavovanie kampane totiž môžete ponechať na voľbe Advantage+, alebo postupovať s ručným nastavením. Automatizácie sa v rámci Facebook Ads rozhodne nemusíte obávať. Vďaka rozvoju umelej inteligencie dosahujú tieto reklamy stále presnejšie a efektívnejšie výsledky. 

Pretože chceme, aby nastavovanie vašej prvej predajnej kampane zostalo čo najjednoduchšie, ponecháme možnosť Advantage+. Tá sa vyznačuje maximálnou mierou automatizácie.  

Kampaň si najskôr pomenujte a potom skontrolujte, že máte správne miesto a udalosť konverzie (web). Väčšinou budete od kampane očakávať nákupy. V kolónke Pixel tiež priraďte správny merací pixel, ktorý sme založili v predošlých krokoch.

Optimalizovať vždy na Nákup?

Optimalizácia konverzií na nákupy sa zdá byť logická. Nie vždy ide ale o najlepšiu možnosť. Aby reklama fungovala efektívne, potrebuje získavať dostatok signálov. Kampaň by tak mala vykazovať dostatočný počet dosiahnutí cieľa. Často uvádzanou metódou je 50 akcií týždenne. V prípade, že takýto počet konverzií kampaň nedosahuje, odporúčame znížiť cieľ optimalizácie o stupienok nižšie. V tomto prípade na pridanie do košíka.

Pre ďalšie nastavovanie zbehnite trochu nižšie. Dostanete sa k nastaveniu okruhu užívateľov, rozpočtu a dĺžky kampane. Čo sa týka okruhu užívateľov, tu sa stále viac Facebook špecialistov prikláňa k názoru, aby ste Facebooku dali maximálnu voľnosť. Okruhy užívateľov tak Facebooku nemusíte vôbec nijako zužovať a jeho algoritmy potom potenciálnych zákazníkov pre váš e-shop medzi svojimi miliónmi užívateľov nájdu. 

V ďalšom kroku potom kampani prideľte denný rozpočet a definovať môžete tiež časový plán dokedy bude kampaň aktívna. Teraz sa môžete posunúť na ďalšiu stránku. 

Teraz už sa rovno posuniete k tvorbe konkrétnej reklamy. Najskôr ju opäť pomenujte a spojte s existujúcou Facebookovou stránkou. 

O niečo nižšie potom zvolíte formu reklamy. Buďto ručne vytvoríte Facebookový post alebo budete promovať prepojený katalóg. Pre začiatok odporúčame začať s ručným nahrávaním obsahu, teda vytvorenie pútavého príspevku. Rentabilný predaj cez katalóg je otázkou zložitejšieho nastavenia a väčších rozpočtov.

Treťou kolónkou je potom voľba formátu. Máte na výber z toho obrázku/videa, alebo rotujúci formát, ktorý strieda viac obsahu. 

Potom už stačí len dodať grafiku a pridať niekoľko verzií titulkov a popiskov. Vaša reklama je týmto pripravená na zverejnenie. 

A čo tlačidlo propagovať pod príspevkami?

Pod každým príspevkom na Facebooku si môžete všimnúť tlačidlo “Propagovať”. Dá sa facebookovú reklamu riešiť aj takto? V skratke dá. Ide ale o veľmi obmedzenú funkcionalitu, ktorá ponúka len zlomok toho, čo nájdete vo Facebook Ads Manager. Akonáhle ovládnete tento nástroj, propagácia priamo pod príspevkami už vás nebude zaujímať.

Tento článok vznikol v spolupráci s expertom na sociálne siete Jánom Horákom