Vernostný program umožňuje vašim zákazníkom uplatniť zľavu za nazbierané body z predošlých nákupov. Nastavenie sa vykonáva pod Nastavenie / Obchod / Vernostný systém.

Bodov sa uplatňujú v košíku a znižujú konečnú cenu objednávky. Zákazníka môžete obmedziť dĺžkou platnosti bodu, maximálnou veľkosťou zľavy (napr. Môže uplatniť body len v hodnote, ktorá nepresiahne 50% celkového nákupu) alebo minimálnym objemom nákupu, od ktorého sa body uplatní.

V zákazníckom účte sa zákazníkovi zobrazuje aktuálne suma získaných bodov. Túto sumu má možnosť administrátor v prípade potreby ručne upravovať v profile kontakte (Komunikácia / Kontakty).

Príklad výpočtu získaných bodov v košíku

Výpočet prebieha podľa stanovených intervalov. Máme nastavený jeden interval:
1. 1000 a viac CZK = 1 bod za každých 100 CZK

Zákazník nakúpil za 1600 CZK.
1600/100 = 16 bodov (body sa vypočítavajú podľa intervale 1000 a viac CZK a zaokrúhľujú sa matematicky).

Celkový počet získaných bodov je 16.

Diskusia