Návod na bezpečnú migráciu webu očami SEO špecialistu

Cítite, že by váš web či e-shop potreboval posunúť na vyšší level, avšak súčasné technické riešenie na to nestačí? Je tak prirodzené, že raz za čas dospejete do štádia, kedy budete potrebovať presunúť internetové stránky na inú platformu. V článku, ktorý vznikol v spolupráci s agentúrou SHEAN vám ukážeme, ako presun nielen v systéme Upgates vykonať bez straty veľkej časti organickej návštevnosti.

Postup migrácie krok za krokom

 1. Vyberte si technické riešenie, ktoré bude vyhovovať vašich požiadavkám.
 2. Spíšte si nutné kroky potrebné na bezproblémový prechod na nové riešenie.
 3. Realizujte migráciu.
 4. Vykonajte spätnú kontrolu a zachyťte prípadné chyby.

Výber technického riešenia pre web / e-shop

To bude na vás, či už sa rozhodnete pre Upgates, či inú platformu, princípy zostávajú. Pri našom riešení je hlavnou výhodou, že väčšinu krokov pre úspešnú migráciu máme pripravenú. V prípade potreby môžeme tiež odporučiť odborníkov, ktorí sú schopní zariadiť jednotlivé kroky samotnej migrácie.

Súpis nevyhnutných krokov na prenos údajov

Predtým ako sa pustíte do práce, odporúčame si vytvoriť súpis bodov, ktoré bude potrebné riešiť. Máme na mysli úplne individuálny zoznam závislý od konkrétneho riešenia a publikácie. Pre predstavu vám predstavíme aspoň všeobecný zoznam, z ktorého môžete vychádzať.

Pozn.: V tomto prípade budeme uvažovať nad situáciou, kedy nedochádza k zmene domény.

Checklist bodov spojených s migráciou e-shopu

 • Určiť si, čo a prečo bude na novej platforme fungovať inak.
 • Pri prenose obsahu nesmieme zanedbať:
  • titulky,
  • meta description,
  • hlavné nadpisy,
  • obsah,
  • fotky / obrázky,
  • súbory (PDF, textové dokumenty atď.),
  • multimediálny obsah – podcasty, YouTube videá, ...
 • Povedať si, odkiaľ budeme obsah prenášať:
  • homepage,
  • kategórie s produktmi,
  • obsahové kategórie,
  • detaily produktov,
  • novinky,
  • články,
  • indexovateľné parametre,
  • URL s indexovaným interným vyhľadávaním (pokiaľ je využívané).
 • Zaobstarať technikálie:
  • prenos historických linkov (vieme preniesť URL s otáznikom?),
  • správna implementácia HTTPS,
  • kanonizácia (pozor, ako je riešená pri indexovateľných filtroch).
 • Zaobstarať jazykové mutácie:
  • správna implementácia meta značky hreflang.

Fáza realizácie alebo Ako postupovať počas migrácie

Migrácia webu a e-shopu je natoľko obsiahla vec, že v rozsahu tohto článku nie sme schopní podchytiť všetky možné scenáre, ktoré môžu nastať. Rozoberieme tak najčastejšie otázky našich zákazníkov spojené s migráciou e-shopu, na ktorých názorne ukážeme dôležité momenty.

Otázka 1: Kde zistím, aké stránky sú pre mňa dôležité?

Spôsobov, ako sa k týmto údajom dostať, existuje celý rad. My si ukážeme 3 základné postupy:

 1. Google Analytics,
 2. Google Search Console,
 3. Svatý grál od Collabim.

Využitie údajov z Google Analytics

Pre zistenie údajov v GA budeme uvažovať verziu GA4. Základná myšlienka je taká, že potrebujeme poznať URL pristávacích stránok len v segmente organic. Ako na to?

 1. Vyberieme základný prehľad v GA4.
 1. Vytvoríme filter len pre organickú návštevnosť.

Následne vyberieme požadované rozpätie údajov. V GA4 záleží, kedy sme ho nasadili – pokiaľ napríklad pred pol rokom, môžeme zozbierať údaje za posledný polrok.

Ďalšou možnosťou je využiť funkciu Preskúmať a zostaviť si vlastný jednoduchý dashboard. Cieľom je vziať si vstupy na konkrétnu URL len pre organickú návštevnosť:

Využitie údajov z Google Search Console

Na nasledujúcom obrázku vidíte zobrazenie najnavštevovanejších stránok v GSC.

Využitie údajov zo ,,Svatého grálu” od Collabim

Ak máte prístup do nástroja Collabim, môžete zistiť, na ktoré kľúčové slová sa zobrazujete vo výsledkoch vyhľadávania na Seznam a Google do 60. pozície a akú pristávaciu stránku do výsledkov Google a Seznam priradí.

Viac o ,,svatém grálu” nájdete na stránkach Collabim.

Čo si z toho odniesť? Týmto spôsobom ste pre váš business schopní detekovať stránky, ktoré k vám nesú najväčšiu organickú návštevnosť (zatiaľ tento postup nerieši komplexné stiahnutie všetkých URL k prenosu historických linkov, ale ukáže vám tie najdôležitejšie).

Otázka 2: Ako sa jednoducho dostanem k obsahu titulkov, nadpisov, meta description, obsahu na stránke a ako ich evidovať?

Pre túto analýzu budeme využívať opäť nástroj Collabim, prípadne môžeme využiť aj Marketing Miner – oba sú skvelé a veľmi nám uľahčia prácu. Jediné, čo potrebujeme pre zadanie, je zoznam URL, ku ktorým chceme stiahnuť titulky, nadpisy H1 a meta descriptions.

Kde teda URL vezmeme? Najjednoduchšia cesta je sitemapa. 

Kde ju nájdeme? Väčšinou pod konkrétnou URL, ktorá by mala byť uvedená v súbore robots.txt, ten väčšinou nájdete na URL vasadomena.tld/robots.txt. Pokiaľ tu väzba na sitemapu nie je, skúste rovno zavolať adresu vasadomena.tld/sitemap.xml.

Sitemapa neexistuje – čo teraz?

Môžete si nechať zozbierať URL robotom – napríklad pomôže nástroj Xenu alebo Screaming Frog, Sitebulb apod. U dvoch naposledy spomenutých ide o platené nástroje, ktoré síce dostanete na využitie zadarmo, ale sú buď časovo obmedzené alebo vám neprejde viac ako 500 URL.

Pri oboch nástrojoch sa nemusíte starať o separáciu údajov z XML – dokážu sa o tento krok postarať automaticky, čo vám pár minút ušetrí. 

Pre zistenie obsahových častí stránok u Collabim vyberiete jednorazovú analýzu:

Pokiaľ sa sitemapa skladá z viacerých vnorených sitemap, stačí ich v Collabim zadať po sebe – pamätá si totiž predošlé vložené URL.

Pri nástroji Marketing Miner je postup podobný, len v inom rozhraní:

Výstupom bude súbor s požadovanými údajmi pre všetky URL, ktoré sme zadali na analýzu.

Otázka 3: Kde sa dostanem ku všetkým URL, ktoré potrebujem presmerovať s nasadením nového webu?

Toto je jeden z najkomplexnejších bodov celého procesu. Váš obchod môže mať 200 URL stránok alebo tiež napríklad viac ako 100 tisíc. V oboch prípadoch budeme voliť iný postup. Všeobecne sa stretávame s niekoľkými základnými problémami:

 • Pokiaľ chceme ťažiť údaje zo sitemap, stáva sa, že neobsahujú všetky – to je problém, pretože nám môže uniknúť významná URL.
 • Pokiaľ chceme ťažiť údaje z Google Search Console, nedá vám jednoducho viac ako 1000 URL pre export.
 • Pokiaľ pustíte na web robota pre stiahnutie URL webu, môže a pravdepodobne bude prechádzať aj také, ktoré napríklad nie sú v indexe vyhľadávačov. Nie všetky také URL potrebujeme prenášať – príkladom môžu byť URL parametrov ako cenové posuvníky, interné vyhľadávanie (pokiaľ ho zámerne nevyužívame, ale to vyžaduje sofistikovanú stratégiu) a ďalšie kombinácie.

Ako z toho von?

 • Stiahnuť všetky údaje, ku ktorým sa dostanete.
 • Vylúčiť duplicity – tento nástroj vám pomôže veľmi jednoducho duplicity vylúčiť (Pri vylučovaní duplicít pozor: aj fyzicky iná URL môže znamenať duplicitu – rôzne nástroje si do URL pridávajú svoje identifikátory – napríklad Facebook známy “fbclid”, iný identifikátor dá seznam). 
  • Príklad duplicitných URL: www.domena.sk/kategorie/?fbclid=1456 je pre nás duplicitou s URL: www.domena.sk/kategorie/
 • Všetky URL podrobiť testu indexácie – s tým opäť pomôže Collabim alebo Marketing Miner.
 • Finálnu množinu URL potom zostavíme výberom URL, ktoré sú indexované na Google alebo Seznam, prípadne obomi zároveň.

Otázka 4: Tých URL pre prenos je veľa, musím prenášať všetky?

Ideálne áno. Prečo? Aj pokiaľ sa vám zdá, že ide o nevýznamné URL, mohli by na ne viesť externé odkazy a o tie nechceme prísť. Pokiaľ by sme chceli rozoznať vhodnosť prenosu danej URL, museli by sme okrem doručovaného trafficu zvážiť aj počet prichádzajúcich linkov, čo kladie nároky na ďalšie analýzy.

Avšak v praxi situácia nemusí byť taká kritická. Pri produktoch hľadajte párovací kľúč. Čo to je? Napríklad ID produktu, ktoré je na starom aj novom webe a pokiaľ sa dostaneme k nasledujúcej kombinácii údajov:

 • starý web: ID produktu + URL,
 • nový web: ID produktu + URL.

Je už veľmi jednoduché údaje spárovať napríklad v Google Sheets pomocou funkcie =vyhľadať / =vlookup.

Následne nám zostanú len URL mimo detailov produktov a tie sa dajú vyriešiť ručným napárovaním, prípadne skriptom, ktorý určí podobnosť URL automaticky. Pokiaľ vás toto riešenie zaujíma viac, skúste konzultáciu s firmou SHEAN s.r.o..

Otázka 5: Je na proces prenosu historických linkov systém Upgates pripravený?

Áno, podrobný návod nájdete tu.

Kontrola zmigrovaných údajov

Ak všetky úkony prebehnú hladko, dôjde k spusteniu e-shopu na novej platforme. Odporúčame si nastaviť spätnú kontrolu, pretože žiadny systém nie je nepriestrelný a je vhodné prípadné chyby zachytávať. Nižšie ponúkame pár návrhov, na aké body sa zamerať:

 • Robotom analyzovať interné väzby – v tomto bode vás zaujíma, či nezostali na webe zbytočné väzby 301 a 404. Tie určite chceme odstrániť a s touto analýzou vám pomôžu nástroje:
  • Screaming frog,
  • Sitebulb,
  • Xenu,
  • a ďalšie.
 • Kontrola sitemapy – tu vás zaujíma, či:
 • sú v sitemape všetky dôležité URL,
 • nie sú prítomné URL, ktoré by vracali stav. kód 301 alebo 404,
 • sú URL so správnym protokolom (HTTPS) a verziou (www),
 • nie sú uvedené URL napríklad z testovacej verzie.
 • Tracking 404 do GA – ako na to? V princípe nejde o nič zložité. Určite nájdete X rôznych spôsobov, ako dostať chybové stránky do GA. Jedným z tých jednoduchších postupov je vyhodnotenie, že sa v titulku nachádza nejaká konkrétna fráza. V našom prípade „Stránka nenájdená“ (zvážte len riziko toho, že sa titulok môže systémovo zmeniť, potom by sa musela hodnota, ktorú detekujeme, zmeniť), v GTM potom hodnotu titulku dostanete nasledovne:

Následne už potrebujete len založiť event, ktorý detekuje výskyt 404. To vykonáte tak, že spúšťač daného eventu nastavíte pri výskyte frázy „Stránka neexistuje“:

V GA4 ďalšie parametre ako URL odovzdávať nemusíte – v prehľadoch sú dostupné automaticky. V Universal Analytics by ste si ešte museli do štítku alebo akcie v nastavení eventu pridať URL, ktoré vyvolalo 404. Vzhľadom na to, že článok vzniká pred ukončením GA UA už tento variant nezvažujeme.

Výhodou je, že všetky tieto technické body za vás postráži nastavenie Upgates.

 • Kontrola nastavení robots.txt – je vhodné si postrážiť, či je uvedený odkaz na sitemapy + v ďalšej fáze riešiť, aby robot nechodil na stránky, kde nie je potrebné. Typicky sú to rôzne radenia produktov, URL s posuvníkmi cien a ďalšie.
 • Zber údajov do Google Search Console – overte si, že zbierate údaje do GSC (môže totiž dôjsť k chybe v protokole alebo verzii s / bez www, najlepšie overovať na úrovni domény).
 • Zákaz indexácie po spustení – toto za vás našťastie opäť vyrieši systém Upgates.

Prajeme veľa trpezlivosti a disciplíny pri spustení svojho riešenia na novej platforme. Pokiaľ sa rozhodnete pre Upgates, radi vám pomôžeme, aby všetko prebehlo hladko.

Neviete si so zmenou e-shopového riešenia dať rady? Vždy sa môžete obrátiť na špecialistov z agentúry SHEAN.

Viac informácií sa dozviete na adrese upgates@shean.cz.

Ďalší článok
Analýza z pohľadu SEO svojpomocne. Na čo sa zamerať?