Google: Automatické ponuky a najčastejšie chyby

V prístupe k ponúkanie ceny za kliknutie u PPC reklamy možno v poslednej dobe sledovať určitý posun. Zatiaľ čo ešte nedávno väčšina inzerentov spoliehala na ručné ponúkanie cien za kliknutie, založené na analýzach výkonu, návštevnosti a podobne, v poslednom roku sa stále viac z nich obracia k automatickým ponukám ceny za kliknutie.

Stratégia automatických ponúk totiž dokážu ušetriť neuveriteľné množstvo práce a času, ktoré môžete venovať ďalšiemu rozvíjaniu vášho biznisu. Obzvlášť ak spravujete veľký účet so stovkami reklám a tisíckami produktov, je úspora naozaj značná.

Stále sa však môžeme stretnúť s názormi e-shoper, ktorí nemajú s automatickými ponukami tie najlepšie skúsenosti. Ak je to aj váš prípad, skúste najskôr skontrolovať, či ste sa nedopustili niektoré z nasledujúcich chýb, než stratégiu automatických ponúk zavrhnete.

Zle zvolená stratégia ponúk

Tento problém je vcelku bežný, hoci sa mu dá veľmi ľahko vyhnúť. Každá zo stratégií ponúk je totiž určená pre iné typy kampaní a reklamných cieľov. Ak sa teda rozhodujete, ktorú ponukovú stratégiu zvoliť, mali by ste mať na zreteli cieľ, ktorý chcete dosiahnuť.

Každá zo stratégií má totiž svoj cieľ, ktorého sa Google snaží dosiahnuť. Ak však existuje rozdiel medzi tým, čo používate na meranie výkonu a hlavným cieľom stratégie ponúk, je pravdepodobné, že výsledky nebudú také, aké očakávate.

Príliš vysoké rozpočty

Pokiaľ ide o automatizované stratégie ponúk, kontrola rozpočtu je jednou z hlavných podmienok úspechu. Príliš vysoký limit výdavkov môže byť veľkým problémom ihneď po spustení kampane. Na konci dňa sa totiž Google Ads snaží minúť čo najviac peňazí v rámci denného rozpočtu, aby dosiahol prijateľnú úroveň návratnosti. Automatické ponuky fungujú tým lepšie, čím viac dát majú k dispozícii. Snažia sa preto minúť maximum z vášho rozpočtu.

Vďaka tomu sa často stáva, že počas fázy učenia automatické algoritmy vyčerpajú vaše denné rozpočty s nepríliš uspokojivým výsledkom.

Príliš vysoký denný rozpočet môže navyše viesť k nadsadené cene za kliknutie a naopak k zníženiu efektivity kampane. S ohľadom na túto skutočnosť by ste pri prechode na automatizované ponuky mali začínať opatrne. Skúste začať s rozpočtami, ktoré sú zhruba o 15-20% nižšie, než bol váš denný priemer pri manuálnom zadávaní ponúk. Vďaka tomuto prístupu neminiete zo začiatku príliš veľa.

Príliš nízke denné rozpočty

Problém môže byť tiež príliš nízka suma denného rozpočtu. Nielen že to predĺži fázu učenia, počas ktorého umelá inteligencia získava dáta na nastavenie vašej kampane. Príliš malý rozpočet môže navyše viesť aj k nejednotnému výkonu v danom týždni alebo mesiaci. Niekedy totiž vďaka nedostatočnému dennému rozpočtu nedokáže automatická stratégie splniť požadované ciele, a tým dochádza k nejednotnosti, ktorá bráni stratégiu v optimálnom nastavení.

Nemáte nastavené obmedzenie ceny za kliknutie

Google vás takmer vždy vyzve na odstránenie všetkých limitov na maximálnu cenu za kliknutie v automatizovaných stratégiách ponúk. Hoci Google tvrdí, že ak máte denné rozpočty a ciele nastavené na správnu úroveň, limity na cenu za kliknutie nie sú potrebné, predsa len je lepšie si ich nechať, ak nedôverujete umelej inteligencii Googlu natoľko, aby ste boli pripravení umožniť mu neobmedzenú vládu nad vaším účtom.

Nemáte k dispozícii dostatok dát o konverzii

Úspech automatických ponúk závisí na dostatočnom množstve konzistentných údajov. Ak váš účet nedosahuje potrebného množstva konverzií, nemá sa strojové učenie Google čoho chytiť a výsledky kampaní potom samozrejme nezodpovedajú očakávania. Google Ads tvrdí, že pre správne fungovanie automatických ponúk budete potrebovať vo vašej kampani dosiahnuť aspoň 15 konverzií mesačne.

V skutočnosti je však týchto 15 konverzií úplným minimom a pre správne fungovanie budete potrebovať niekoľkonásobne viac. Ak nedosahujete ani 15konverzí za mesiac, nebudú vám automatické stratégie ponúk správne fungovať.

Nemáte dosť trpezlivosti

Posledný chybou v automatizovaných ponukách je nedostatok trpezlivosti. Akonáhle na svojom účte nastavíte novú automatickú stratégiu, algoritmus potrebuje dostatok času, aby sa naučil, aká výška ponuky bude mať najlepší efekt. Bude skúšať všetky možné nastavenia a kombinácie, aby dospel k optimálnemu výsledku. To je presne ten dôvod, prečo je potrebné zo začiatku nastaviť nižšie denné limity, pretože počas periódy učenia pravdepodobne bude dochádzať k rôznym výkyvom.

Počas fázy učenia nemeňte žiadne parametre kampane, pretože by to reštartovaní celý proces a systém by začal s učením od začiatku.

Záver

Automatizované ponuky dokážu ušetriť veľa času a peňazí, ktoré môžete venovať niečomu významnejší. Hoci mnohí stále využívajú osvedčené metódy manuálneho nastavovania cien za kliknutie, automatické stratégia si získavajú medzi inzerentmi čoraz väčšiu obľubu. Vyhnete Ak sa týmto vyššie mieneným chybám, budete pravdepodobne pri testovaní nových stratégií ponúk Google Ads oveľa úspešnejší.

Článek připravila digitální agentura PPC Profits, která realizuje SEOPPC reklamuemailing, správu sociálních sítí, správu zbožových vyhledávačůobsahový marketing.

Ďalší článok
Google: Reklamy v Nákupech - využite naplno ich potenciál