Zobrazenie vybraných kategórií menu len určitým skupinám návštevníkov (zákazníkov). Môžu to byť napr. stránky s katalógy pre veľkoobchodníkov, cenníky, interné dokumenty atď.

Návštevník sa na webe zaregistruje a získa prístupové práva. Administrátor mu pridelí status, že smie vidieť skryté stránky (prípadne zvolí inú možnosť, viď. nižšie). Po prihlásení sa návštevníkovi zobrazí v menu neverejnej kategórie.

Typy práv na zobrazenie obsahu

  • Verejný (smie vidieť všetci návštevníci vrátane neprihlásených).
  • Len pre prihlásených (stačí mať len aktívne zákaznícky účet).
  • Iba zákazníci, ktorí môžu vidieť skryté stránky (iba tí, ktorí majú aktívny zákaznícky účet a zároveň majú pridelený status, že smie " vidieť skryté stránky ".)
  • Iba zákazníci z konkrétnych skupín (prihlásení zákazníci, ktorí majú nastavenú určitú zákaznícku skupinu).