Nová funkcia: filtrovanie obratu podľa stavu objednávky