Novinky v module Designer - archív

Verze 3.7

Výběr země doručení v režimu One Stop Shop (OSS)

Pokud je e-shop v režimu OSS, pak si může nakupující zákazník na stránce e-shopu zvolit zemi doručení. Výběr se provádí v menu jazykové verze e-shopu nebo ve vyskakovacím okně.

Nastavení barvy a ikony dostupnosti

U jednotlivých dostupností produktů lze nastavit barvu a ikonu.

Vlastní obrázek a zkratka pro jazyk e-shopu

K jazyku je možné si nahrát vlastní obrázek a zkratku.

Možnost skrýt přihlášeným zákazníkům ceny pro nepřihlášené

V modulu Designer je možné skrýt cenu Nepřihlášený zákazník. Tato cena se zobrazuje přihlášeným zákazníkům, pokud mají nastavenou ceníkovou slevu oproti nepřihlášeným zákazníkům.

Přidání poznámky ke kalkulačce splátek

Pomocí překladu installment-calculator-note můžete přidat poznámku vedle odkazu na splátkovou kalkulačku v detailu produktu.

Zvětšení hlavního obrázku produktu v mobilním zobrazení

Zvětšení hlavního obrázku produktu je nyní možné také v mobilním zobrazení.

Zobrazení parametru v detailu produktů

U parametru lze nastavit, jestli se má zobrazovat v detailu produktu (v dlouhém popisu).

Možnost skrýt údaje pro platbu převodem

V administraci e-shopu lze nastavit, jestli se po dokončení objednávky s platbou typu bankovní převod zobrazí zákazníkovi údaje pro platbu převodem.

Verzia 3.6

Automatické opravy chýb v grafikách dizajnéra (od verzie 3.0)

Systém teraz opravuje chyby v grafikách e-shopu, ktoré sú realizované v module Designer automaticky. Nerevidujú sa grafiky, u ktorých máte vypnutý modul Designer a aktivované rozšírené možnosti Editora kódu. K automatickým opravám dochádza aj na grafikách preklopených na ostrú doménu. Avšak toto začne fungovať až po ďalšom preklopenie grafiky na ostrú doménu (Grafika / Finalizácia).

Tabuľkové zobrazenie zoznamu produktov

Položka produktu č. 2 sa bude zobrazovať aj s krátkym popisom a parametrami.

Úprava headlines č. 3

Ak sú šablóny zarovnané zľava alebo sprava, ikona sa vloží pred / za text na riadok.

Topleft menu pre zobrazenie v mobile a tabletu

Ľavé menu sa bude načítať bez zapnutej funkcie Zobrazovať iba aktuálne vetvu ľavého menu. V mobilnej a tabliet verziu sa zobrazí horná a ľavé menu po kliknutí na ikonu hamburgeru. Globálne nastavenia Uprednostňovať menu v mobile a tabletu. Podľa toho, ktoré je vybrané, sa prehodí načítanie kategórií. Globálne nastavenie Zakázať menu v mobile a tabletu. U základného rozloženie č. 5 sa zobrazuje vždy iba ľavé menu.

Vypnutie modulu Designer a zapnutie rozšírených možností Editor kódu

Novo nie je potreba kontaktovať technickú podporu pre vypnutie modulu Designer a zapnutia Editora kódu. Túto zmenu môže užívateľ vykonať sám. Postupovať môžete podľa návodu tu. Vypnutie modulu Designer a zapnutia Editora kódu je aktívné len v prípade, že má e-shop vložené finančné prostriedky v Peňaženke.

Verzia 3.5

Pridanie kontaktného menu do všetkých typov hlavičiek mimo č. 6.

Menu sa pridáva rovnako ako ostatné menu v Kategóriách.

Prehodenie hornej časti detailu produktu 

Prozhozen hlavný popis č. 3 a č. 1. Cena je v novom detaile produktu č. 3 umiestnená do boxu pre objednanie, medzi variantmi a tlačidlom do košíka. Pod boxom pre objednanie je krátky popis. Nasleduje box Máte otázku, ktorý sa premiestnil z miesta pod obrázky produktov.

Verzia 3.4

Pri prechode na verziu Designera 3.4 je potreba novo nastaviť odkazy ikon soc. sietí v pätičke e-shopu. Nastavíte podľa návodutu.

Nové prednastavené grafiky Art, Nature a Dekor

Nadpisy

Úprava rozloženie č. 3 - Pri tvorbe grafického prvku pri nadpise sa vychádza z grafiky vybraného motívu. Ak neobsahuje žiadny individuálny prvok, použije sa krátke podčiarknutie.

Headlines

Úprava rozloženie č. 2 - pre vertikálne zarovnanie hore a dole je použité farebné podfarbenie textového obsahu headline.

Podkategória horného menu

Úprava rozloženie Horný podmenu č. 2 - V tretej úrovni horného menu sa zobrazí iba obmedzený počet kategórií. Pre zobrazenie ostatných sa použije rozbaľovacie odkaz.

Rozmazaniu pozadie s obrázkom a videom

Možnosť nastavenia na 2px a 10px rozmazaniu.

Päta

  • Štruktúra č. 1 - Ikony soc. sietí strede nad a na samostatnom riadku
  • Štruktúra č. 2, 3 - Pridanie zvláštneho pruhu s telefónom, emailom a soc. sieťami

Nový štýl tlačidla

Vnútri priehľadné, na okraji farba podľa nastavenia.

Rozostrenie obrázka

Možnosť nastavenia menšieho a väčšieho rozostrenie obrázku na pozadí.

Štítky v zoznamoch produktov

  • 4 nové štruktúry pre rôzne umiestnenia nálepky v položke produkte.

Dlhý popis produktu

  • Štruktúra č. 1 sa presunula na pozíciu č. 2
  • Štruktúra č. 2 je novo na pozícii č. 1 a v prvej záložke Opis sa zobrazujú navyše Parametre a Súbory na stiahnutie.

Verzia 3.1

Nový Layout 5

V Šablóny / Rozloženie nájdete novo veľmi moderné rozloženie č.5 bez hornej hlavičky s ľavým stĺpcom.

Upravený Layout 1

U rozloženie č. 1 bola zväčšená šírka kontajnera. Okolie stránky je tak novo užší ako v predchádzajúcej verzii Designera.

Elastická veľkosť písma

Šablóny boli prerobené do jednotiek em. Tie umožňujú prispôsobenie štruktúry e-shopu v nadväznosti na zväčšujúci sa písmo u väčších veľkostí okna prehliadača.

Zmena Headlines č. 3

U štruktúry headlines č. 3 boli zrušené rozostupy medzi jednotlivými položkami.

Automatický výber stránky s výrobcami

Novo prerobený rozcestník so zoznamom výrobcov, do ktorého sa automaticky načítajú stránky výrobcov. Nie je potrebné nič manuálne zakladať v administrácii.

Nové možnosti prispôsobenia obrázku na pozadí

Obrázok na pozadí jednotlivých boxov môžete teraz prispôsobiť ako Cover (Prekryť) alebo ako obsah bez funkcie Cover (Obsah). V predchádzajúcej verzii bolo zobrazenie obrázku na pozadí iba spôsobom Cover.

Pridanie možností pre opakovanie obrázkového pozadia v boxe

Teraz možno novo opakovanie obrázkového pozadia boxu nastaviť buďto pre os x alebo y. Prípadne v oboch smeroch. V predchádzajúcej verzii bola iba možnosť opakovať alebo neopakovať pozadia.