Co vše přináší nová verze modulu Designer? 

Nový Layout 5

V Šablóny / Rozloženie nájdete novo veľmi moderné rozloženie č.5 bez hornej hlavičky s ľavým stĺpcom.

Upravený Layout 1

U rozloženie č. 1 bola zväčšená šírka kontajnera. Okolie stránky je tak novo užší ako v predchádzajúcej verzii Designera.

Elastická veľkosť písma

Šablóny boli prerobené do jednotiek em. Tie umožňujú prispôsobenie štruktúry e-shopu v nadväznosti na zväčšujúci sa písmo u väčších veľkostí okna prehliadača.

Zmena Headlines č. 3

U štruktúry headlines č. 3 boli zrušené rozostupy medzi jednotlivými položkami.

Automatický výber stránky s výrobcami

Novo prerobený rozcestník so zoznamom výrobcov, do ktorého sa automaticky načítajú stránky výrobcov. Nie je potrebné nič manuálne zakladať v administrácii.

Nové možnosti prispôsobenia obrázku na pozadí

Obrázok na pozadí jednotlivých boxov môžete teraz prispôsobiť ako Cover (Prekryť) alebo ako obsah bez funkcie Cover (Obsah). V predchádzajúcej verzii bolo zobrazenie obrázku na pozadí iba spôsobom Cover.

Pridanie možností pre opakovanie obrázkového pozadia v boxe

Teraz možno novo opakovanie obrázkového pozadia boxu nastaviť buďto pre os x alebo y. Prípadne v oboch smeroch. V predchádzajúcej verzii bola iba možnosť opakovať alebo neopakovať pozadia.