Operácie s položkami

V rámci jednotlivých položiek, ktorými sú myslené napr. produkty, články, kategórie atď., je možné vykonávať nasledujúce operácie.

Ak je položka zároveň upravovaná z viacerých zdrojov (napr. viacerými užívateľmi administrácie, importom a užívateľom v rovnakom čase a pod.), potom môže dochádzať k vzájomnému prepisovaniu údajov. Je potrebné sa uistiť, že v daný okamih dochádza k úprave iba jedným zdrojom (užívateľom administrácie, importom a pod.).

Vytvorenie položky

Položku môžete založiť nasledujúcimi spôsobmi.

Postup v administrácii

  1. Založíte ju priamo v ľavom menu pomocou ikony .
  2. Nad zoznamom produktov sa zobrazuje funkčné tlačidlo Nový.

Ďalšie spôsoby založenia položky

Okrem ručného pridania položky ju môžete ešte založiť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Duplikovaním už vytvorenej položky - nemusíte opakovane vypĺňať všetky údaje pre každý produkt. Viac tu.
 2. Importom - pomocou CSV alebo XML importu. Viac tu.
 3. API - podľa dokumentácie API. Viac tu.

Zobrazenie položky na e-shope

Zobrazenie aktuálne spravovaného obsahu v novom okne prehliadača tak, ako ho uvidia zákazníci vášho e-shopu.

Tabuľka položiek - Niektoré moduly umožňujú prekliknúť sa na stránku e-shopu priamo zo zoznamu položiek. Obrázok nižšie zobrazuje tabuľku v module Správy.

Funkčné tlačidlo - Nájdete ho v detaile položky. Tlačidlo sa objaví až po založení novej položky, čiže po prvotnom uložení.

Upraviť položku

Na stránku editácie položky v jej detaile sa dostanete nasledujúcimi spôsobmi.

 1. V menu administrácie zvoľte modul s požadovanou položkou. Napr. Produkty / Zoznam produktov.
 2. Prekliknite sa na detail položky pomocou odkazu v názve položky alebo pomocou tlačidla
 3. Vykonajte požadované úpravy.
 4. Uložte. 

Upraviť vybrané položky - hromadne

Pomocou hromadných úprav môžete meniť informácie vo vybraných položkách spolu. Ušetríte tak veľa času prechádzaním jedného detailu položky za druhým. Hromadné úpravy vám výrazne uľahčia prácu s produktmi, článkami, objednávkami a podobne.

Funkcia pomôže hlavne pri hromadnom precenení veľkého množstva produktov. Ďalej je možné upravovať zľavy, obrázky, dostupnosti, varianty a takmer čokoľvek vás napadne. Hromadné úpravy vám šetria čas a je veľmi jednoduché ich používať.

Postup v administrácii

 1. Označte v zozname položky, ktoré chcete hromadne upraviť - kliknite na zaškrtávacie pole na začiatku riadku. Alebo zaškrtnite naraz všetky viditeľné položky na stránke pomocou ikony Označiť všetko v záhlaví tabuľky.

 1. Po označení spomínanej ikonky sa vás systém opýta, či prípadne nechcete vybrať aj položky na ostatných stránkach zoznamu.

 1. Vo výbere pod zoznamom položiek vyberte typ úpravy, ktorú chcete vykonať a všetko potvrďte tlačidlom Odoslať. 2. Budete presmerovaní do rozhrania hromadných úprav. Tu vykonajte potrebné zmeny.

Nie je možné hromadne upravovať údaje, ktoré vyžadujú unikátnosť (napr. názov a kód položky, zobraziť v jazyku, SEO atď.), alebo na ktoré je naviazaná automatika (napr. dostupnosť podľa stavu zásob).

V prípade hromadných úprav cien je možné týmto spôsobom upravovať len ručne zadané ceny (tzv. "natvrdo"). Viac tu.
Pokiaľ sa cena vypočítava automaticky z východiskového cenníka, potom je možné v hromadných úpravách použiť pre danú cenu len operátor = (rovná sa). Pri použití ostatných operátorov nedôjde k hromadnej zmene ceny.

Hromadné úpravy variant

U variant možno tiež využiť hromadné úpravy pre zmenu ich dát.

Postup v administrácii

 1. Vyberte konkrétne varianty na úpravu podobným spôsobom ako v prípade vyššie uvedených produktov.
 2. Po kliknutí na tlačidlo Odoslať v časti Upraviť hromadne sa zobrazí vyskakovacie okno pre hromadné úpravy variantov.
 3. Vykonajte potrebné úpravy.
 4. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Rozhranie hromadných úprav

Po odoslaní vybraných položiek do hromadných úprav sa zobrazí rozhranie, v ktorom môžete upravovať konkrétne údaje.

Kde rozhranie nájdete?

 1. Produkty (viac tu, obrázok nižšie),
 2. Zákazníci (viac tu),
 3. Kategórie (viac tu),
 4. Články (viac tu).

Ako hromadne upraviť údaje?

 1. Hromadne je možné upraviť len tie údaje, pri ktorých je rozkliknutá ikona.
 2. Zobrazí sa pole pre vloženie alebo výber informácie:
  • Pokiaľ toto pole nastavíte, pri všetkých produktoch bude pole hromadne nastavené.
  • Pokiaľ pole necháte nenastavené, pri všetkých produktoch sa pole hromadne zadá ako nenastavené.
  Podobnou logikou sa riadite v prípade akýchkoľvek iných údajov. Pokiaľ nedôjde v poli k žiadnej zmene, potom sa nevykonajú ani nadväzujúce automatické udalosti (napr. automatické nastavenie dostupnosti podľa skladových zásob a pod.).
 3. Ikona vracia úpravu údajov do stavu nerozkliknutia.

Upraviť vybrané položky - jednotlivo

Možnosť rýchlej úpravy v detaile vybraných položiek bez nutnosti prechádzať späť do zoznamu položiek. Listujete pomocou tlačidiel Ďalší a Predchádzajúci

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu, ktorá umožňuje hromadnú úpravu - jednotlivo. Napr. produkty alebo objednávky.
 2. Zaškrtnite položky, ktoré chcete spravovať. Viac o možnostiach označenia vybraných položiek nájdete tu.
 3. V ponuke Vybrané položky pod tabuľkou zvoľte Upraviť - jednotlivo.
 4. Kliknite Odoslať.

 1. Automaticky prejdete do detailu prvej položky vo výbere.
 2. V spodnej časti obrazovky pribudlo nové funkčné tlačidlo. Pomocou šípok sa môžete prekliknúť na ďalší alebo predchádzajúci produkt.
 3. Nabehnite myšou na tlačidlo Uložiť, otvorí sa podmenu, kde kliknete na a ďalší.
 4. Tým ste sa presunuli do detailu ďalšej položky vo výbere.

Položky vo výbere sú zoradené vždy od najnovšej pridanej po najstaršiu. Teda tak, ako je to v zozname položiek vo východiskovom stave bez akéhokoľvek následného filtrovania a radenia. 

Duplikácia položky

Kópiu položky môžete vytvoriť duplikáciou. Následne potom stačí len vybraný obsah upraviť. Ušetríte veľa času, ktorý by ste strávili namáhavým vytváraním nových položiek vždy od začiatku. Takto si môžete v administrácii navrhnúť niekoľko univerzálnych šablón a potom už len upravovať ich duplikáty.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Kliknite na symbol pre duplikáciu na riadku požadovanej položky.

 1. V novom produkte sa zobrazí všetok obsah z kopírovaného produktu, len za unikátne prvky ako názov a kód sa pridá postfix -KÓPIA.

Ďalšie možnosti duplikácie

Druhou možnosťou ako je možné aktuálne upravovanú položku duplikovať je pomocou funkčného tlačidla "Viac" na strane administrácie. Po nabehnutí na ikonku tlačidla vyberte z ponuky Duplikovať.

Odobratie položky

Odobratie položky neznamená jej nenávratné zmazanie z administrácie e-shopu. Na rozdiel od Odstránenia položky (viac tu). Odobratie znamená odobratie položky z určitého miesta - zrušenie jej väzby na dané miesto. 

Napr. môžete odobrať článok zo stránky, čo neznamená, že tento článok nenávratne zmažete. Článok stále zostáva v databáze článkov.

Odobratie vykonávate v zozname položiek pomocou ikonky. 

Odstránenie položky

Odstránenie konkrétnej položky zo zoznamu položiek. Vymaže sa z databázy, čo je nevratný krok.

Pokiaľ sa mažú stránky, po zadaní ich URL adresy do prehliadača sa zobrazí Stránka nenájdená (404). Rovnako tak sa zobrazí stránka nenájdená po kliknutí na odkaz vedúci na danú URL adresu.

Možnosti odstránenia

Zoznam položiek - Odstránenie položky jednoducho vykonáte pomocou ikony nižšie.

Funkčné tlačidlo - Nájdete ho v detaile položky. Tlačidlo sa objaví až po prvotnom uložení formulára.

Hromadné úpravy - Možnosť odstránenia viacerých položiek naraz. Viac tu.

Importom - ten je možné nastaviť tak, že sa budú produkty vo feede zakladať, upravovať a aj mazať. Viac tu.

API - podľa dokumentácie API. Viac tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora