Parametre

Parametre nám v zásade rozširujú dlhý popis produktu. Sú prehľadne zobrazené formou tabuľky vo zvláštnej záložke alebo oddiele v detaile produktu.

Každý parameter má súpravu hodnôt.

 • Parameter = farba
 • Hodnoty = červená, modrá, čierna

Parametre sa používajú pre:

 • Popis produktu - Zobrazí sa v prehľadnej tabuľke v detaile produktu. Možnosť nastavenia jednej alebo viacerých hodnôt parametra.
 • Rýchle info o produkte - Zobrazenie rýchlych informácií o produkte priamo v zozname produktov. Viac tu.
 • Varianty produktu - Vytvorené parametre využijete pre generovanie variantov produktov. Viac tu.
 • Konfigurácia produktu - Vytvorené parametre využijete pre nastavenie konfigurácie produktov. Viac tu.
 • Filtrovanie produktov - Na základe vyššie uvedených možností je možné produkty filtrovať v zozname produktov. Výnimkou je stránka s výrobcami. V tej nie je technicky možné filtrovanie vytvoriť. Viac tu.

Zobrazenie na e-shope

V popise produktu

Pri variantoch a konfiguráciách produktu

Vo filtrovaní produktov

V rýchlom info produktu

Vytvorenie parametra

Takto vytvorené parametre môžete následne využiť pre zobrazenie v popise produktu, v nastavení variantov a konfigurácií produktu. Viac tu.

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Parametre.
 2. Kliknite na tlačidlo + Nový.
 3. Vo vyskakovacom okne vyplňte požadované údaje.
 4. Uložte.

Po založení sa nový parameter automaticky prejaví pri kategórii ako aktívny vo filtroch. Je potrebné dodatočne označiť parameter ako neaktívny vo filtroch. Viac tu.

Pridanie parametra k produktu

Vytvorený parameter je možné pridať do produktu nasledujúcim spôsobom.

Na základe priradenia parametra k produktu dôjde automaticky k vytvoreniu filtra, pomocou ktorého môže zákazník filtrovať v zozname produktov podľa daného parametra. Viac tu.

Podľa nastavených parametrov vznikajú tiež tzv. Filtračné stránky. Viac tu.

Popis v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Produkty / Zoznam produktov.
 2. Vyberte produkt, pri ktorom chcete pridať parametre.
 3. Zbehnite nižšie na oddiel Parametre.
 4. Kliknite na tlačidlo + Pridať.
 5. Kliknutím do poľa parametra môžete pridávať hodnoty.
 6. Pokiaľ v zozname nejaká hodnota chýba, vytvorte si ju v nastavení (viac tu), alebo tlačidlom "+Nový".
 7. Odobratie parametra môžete vykonať pomocou ikonky koša.

Zobraziť / skryť parameter

V nastavení je možné vybrať, či sa má parameter zobrazovať v zozname produktov a detaile produktu. Táto funkcia je dostupná od grafických šablón verzie 3.7 pre modul Dizajnér. Svoju verziu šablón zistíte nasledujúcim postupom.

Vo východiskovom stave je zaškrtnutá len možnosť zobrazenia v detaile produktu.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Parametre.
 2. Kliknite na ikonku ceruzky na riadku parametra, pri ktorom chcete zmeniť zobrazenie.
 3. Upravte zaškrtávacie pole Zobraziť v zozname produktov a/alebo Zobraziť v detaile produktu.
 4. Uložte.

V prípade zaškrtnutia možnosti zobrazenia v zozname produktov sa vybrané parametre zobrazia len vtedy, ak máte v module Dizajnér vybranú šablónu, ktorá toto zobrazenie umožňuje.

Zobrazenie hodnôt parametrov

Hodnoty parametrov je možné zobrazovať textovo alebo obrázkovo. Textové zobrazenie umožňuje navyše ďalšiu možnosť nastavenia pomocou slideru vo filtroch produktov.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Produkty / Parametre.
 2. Kliknite na ikonku ceruzky na riadku súpravy parametrov, pri ktorej chcete zmeniť zobrazenie.
 3. Upravte hodnotu v poli Zobrazenie hodnôt.
 4. Uložte.

Zobrazenie na e-shope

Textové

Hodnoty parametra sa vypíšu textovo alebo vo forme výberového poľa.

Obrázkové

Hodnoty parametra sa zobrazia vo forme obrázka. Pokiaľ obrázok nie je nastavený, zobrazia sa ako textový odkaz.

Dlaždicové

Hodnoty parametru se zobrazí ve formě dlaždic. Pokud je nastaven obrázek, zobrazí se dlaždice s obrázkem a textem.

Zobraziť ako slider vo filtroch 

Možnosť sa zobrazí len v prípade nastavenia Zobrazenie hodnôt Textové.

Zobrazenie hodnôt parametrov formou posuvníka typu slider vo filtroch na stránke zoznamu produktov. V nastavení parametra je potrebné zaškrtnúť funkciu Zobraziť slider vo filtrovaní produktov (viď náhľad vyššie).

Jednotlivé hodnoty dokážu pracovať aj s textovým reťazcom, pokiaľ obsahuje nejaké číslo. Napr. hodnoty 1m, 3m, 5m, 10m po orezaní pracujú ako 1, 3, 5, 10. Také hodnoty je možné už použiť v radení. 

Ako počiatočná a konečná hodnota intervalu v slideri sa použije najnižšia a najvyššia hodnota vo výbere parametrov. Z týchto dvoch hodnôt sa určí tiež textový popis (napr. jednotka kg).

V slideri pre filtráciu ceny produktov je možné zadať priamo minimálnu a maximálnu čiastku pre filtrovanie.

Po kliknutí do poľa vpíšete požadovanú čiastku a následne sa vykoná filtrácia z dostupných produktov. Táto funkcia je dostupná od grafických šablón verzie 4.0 (viac tu).

Duplicitné parametre pri produkte

Nedopatrením sa môže vytvoriť duplicitný parameter a priradiť ho k produktu, napr. importom. Následne máte napríklad pri oblečení dvakrát parameter Veľkosť.

Duplicitný parameter odstránite nasledovne:

 1. Vyfiltrujete si produkty s duplicitným parametrom v zozname produktov. Viac tu.
 2. Cez hromadné úpravy týmto produktom priradíte správny parameter a hodnotu, duplicity odoberiete. Viac tu.

Rozdiel medzi parametrom, variantom a konfiguráciou

V Upgates sa môžete stretnúť s tromi základnými pojmami, ktoré sa týkajú špecifikácie objednania produktu.

Parametre

Rozširujú popis produktu. Pokiaľ ich k položke priradíte, zobrazia sa pri dlhom popise produktu. Ide len o statickú informáciu zákazníkovi, pomocou ktorej je možné v zozname produktov filtrovať. Viac tu.

 • Parameter = farba
 • Hodnoty = červená, modrá, čierna

Viac tu.

Varianty

Variant je v podstate samostatný produkt so špecifickými parametrami, medzi ktorými si zákazník vyberá. Každý môže mať vlastný počet kusov na sklade, kód alebo cenu. 

Všeobecné pravidlo je, že parametre, ktoré ovplyvňujú identifikáciu produktu na sklade (farba, veľkosť atď.), nastavujete ako varianty produktu, ostatné ako konfigurácie (viď nižšie). Viac tu.

Konfigurácie

Konfigurácie sa zobrazujú na e-shope rovnako ako varianty (viď vyššie).

Ich hlavným zmyslom je to, že si nastavíte základný produkt za základnú cenu a vďaka konfiguráciám ju môžete navýšiť alebo znížiť. Na rozdiel od variantov, konfigurácie nemajú svoj unikátny kód a stavy zásob. Viac tu.

Príklad

Pri predaji tričiek zvolíte farebný variant z tých, ktoré máte na sklade (čierna, sivá, biela - to sú varianty) a k nim pripočítajte či chce zákazník obrázok ako nášivku (+ 150 Kč) alebo potlač (+ 200 Kč). Farby sú varianty a obrázok je konfiguráciou. Stav štítkov alebo potlačí na sklade sa nikde neeviduje. Je to len informácia, ktorá sa odosiela spolu s objednávkou a navyšuje / znižuje jej cenu.

Radenie parametrov

Poradie jednotlivých parametrov a ich hodnôt je možné ručne upraviť podľa potreby. Toto poradie sa následne prejaví na všetkých miestach, kde sa tieto parametre a hodnoty používajú (napr. vo variantoch, konfiguráciách, filtrovaní produktov atď.).

Postup v administrácii

 1. Prejdite do potrebnej sekcie alebo oddielu s položkami.
 2. Uchopte myšou ikonu  a pretiahnite ju na novú pozíciu smerom hore alebo dole.
 3. Vykonané zmeny Uložte.

Zoradiť podľa abecedy

Touto voľbou dôjde k automatickému zoradeniu parametrov a ich hodnôt podľa abecedy.

Voľba Zoradiť podľa abecedy je nevratný proces! Po tomto zoradení sa už nemožno vrátiť späť k pôvodnému poradiu parametrov a ich hodnôt, je potrebné vykonať ich ručné zoradenie.

Vysvetlivky k parametrom

Vlastné a podrobné vysvetlivky k jednotlivým parametrom nie je možné nastaviť priamo v rámci administrácie. Môžete ich však zaviesť pomocou služieb externých agentúr. Aktuálnu ponuku nájdete tu.

Hromadné úpravy parametrov

V prípade, že chcete zmeniť parametre a ich hodnoty pri viacerých produktoch naraz, nie je potrebné to robiť ručne pre každý produkt zvlášť. Viac tu

Import údajov

Parametre je možné hromadne aktualizovať tiež pomocou importu. Viac tu.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora