Registrácia partnerskej agentúry

Prečo by ste mali využívať partnerský program Upgates?

15% provízie pre vás! Zo všetkých útrat v peňaženke po dobu 12 mesiacov.

Za privedenie nového klienta na Upgates budete po dobu jedného roka poberať províziu 15% z celkovej hodnoty útrat v peňaženke e-shopu, počnúc prvým nabitím. Do platieb sa nepočítajú jednorazové zákazky na individuálne úpravy vykonávané vývojári Upgates.

Staňte sa partnerom

Ako to funguje?

Pre nárokovanie provízií musí mať e-shop pri založení agentúrny token. Ten získate v klientskej sekcii provízneho programu po vyplnení IČO. Výpočet a evidencia provízií prebieha automaticky. Provízie sa začínajú počítať od dátumu prechodu e-shopu na platenú verziu

1) Klientovi ručne vytvoríte e-shop cez odkaz v klientskej sekcii tak, aby bol predvyplnený agentúrný token.

2) Zašlite klientovi URL odkaz na vytvorenie e-shopu s predvyplneným tokenom vašej agentúry.

3) Na vaše stránky si umiestnite banner či spätný odkaz, z ktorého sa klient dostane k vytvoreniu e-shopu s predvyplneným tokenom vašej agentúry.

Vyplatenie provízií môžete žiadať v klientskej sekcii po presiahnutí čiastky provízie 20 € a uplynutí času 3 mesiacov od poslednej výplaty.

Ďalšie výhody partnerstva

Príjem nielen z individuálnych úprav grafiky

Systém Upgates umožňuje jednoduchú správu, administráciu a úpravu e-shopu na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Máte tak jedinečnú možnosť svojmu klientovi predať služby ako napr. optimálne nastavenie administrácie, grafickej úpravy, SEO, e-mailing, marketingové optimalizácia a mnoho ďalších. Máte prístup do kódu grafických šablón - HTML, CSS alebo JS! Vaša práca bude rýchla a efektívna.

Ako ľahko získať klientov a zákazky na Marketplace a Facebook poradni

Ponúkať môžete činnosti spadajúce do kategórií ponukového portálu Marketplace. Klientov môžete napriamo osloviť na našej Facebookovej poradni, kde im môžete poradiť a osloviť ich v rámci jej dopytu služieb.

Možnosti predĺženej testovacej verzie e-shopu

Ako partnerská agentúra budete mať do trial verzie e-shopu neobmedzený prístup za účelom testovania a pod. U e-shopov s tokenom vašou agentúry potom môžete žiadať o predĺženie testovacieho obdobia.

Výmena spätných odkazov

Súčasťou uzavretie partnerskej spolupráce je tiež vzájomná výmena spätných odkazov. Ako spätný odkaz môžete využiť partnerský odkaz (textový, bannerový) s predvyplneným tokenom vašej agentúry.

Ako sa stať partnerskou agentúrou?

Registrujte sa do systému partnerského programu a spravujte si svoje provízie v jeho klientskej sekcii.

Staňte sa partnerom