Registrácia partnerskej agentúry

Prečo by ste mali využívať partnerský program Upgates?

15% provízie pre vás! Zo všetkých útrat v peňaženke po dobu 12 mesiacov.

Za privedenie nového klienta na Upgates budete po dobu jedného roka poberať províziu 15% z celkovej hodnoty útrat v peňaženke e-shopu, počnúc prvým nabitím. Do platieb sa nepočítajú jednorazové zákazky na individuálne úpravy vykonávané vývojári Upgates.

Ako to funguje?

Pre nárokovanie provízií musí mať e-shop pri založení agentúrny token. Ten získate v klientskej sekcii provízneho programu po vyplnení IČO. Výpočet a evidencia provízií prebieha automaticky. Provízie sa začínajú počítať od dátumu prechodu e-shopu na platenú verziu

1) Klientovi ručne vytvoríte e-shop cez odkaz v klientskej sekcii tak, aby bol predvyplnený agentúrný token.

2) Zašlite klientovi URL odkaz na vytvorenie e-shopu s predvyplneným tokenom vašej agentúry.

3) Na vaše stránky si umiestnite banner či spätný odkaz, z ktorého sa klient dostane k vytvoreniu e-shopu s predvyplneným tokenom vašej agentúry.

Vyplatenie provízií môžete žiadať v klientskej sekcii po presiahnutí čiastky provízie 20 € a uplynutí času 3 mesiacov od poslednej výplaty.

Ďalšie výhody partnerstva

Príjem nielen z individuálnych úprav grafiky

Systém Upgates umožňuje jednoduchú správu, administráciu a úpravu e-shopu na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Máte tak jedinečnú možnosť svojmu klientovi predať služby ako napr. optimálne nastavenie administrácie, grafickej úpravy, SEO, e-mailing, marketingové optimalizácia a mnoho ďalších. Máte prístup do kódu grafických šablón - HTML, CSS alebo JS! Vaša práca bude rýchla a efektívna.

Ako ľahko získať klientov a zákazky na Marketplace a Facebook poradni

Ponúkať môžete činnosti spadajúce do kategórií ponukového portálu Marketplace. Klientov môžete napriamo osloviť na našej Facebookovej poradni, kde im môžete poradiť a osloviť ich v rámci jej dopytu služieb.

Možnosti predĺženej testovacej verzie e-shopu

Ako partnerská agentúra budete mať do trial verzie e-shopu neobmedzený prístup za účelom testovania a pod. U e-shopov s tokenom vašou agentúry potom môžete žiadať o predĺženie testovacieho obdobia.

Zvýhodnená pozície inzerátov

Ako partnerská agentúra máte automaticky nárok na tzv. topovanie inzerátov v našom ponukovom portále Marketplace. Ponuky vašich služieb tak budeme nielen prednostne odporúčať klientom. Budú ale aj v jednotlivých kategóriách lepšie viditeľné, čo zvýši počet oslovených klientov a šancu na získanie ich dopytu. Zároveň budú vaše inzeráty opatrené odznakom "Partner Upgates".

Všetko pri dodržaní podmienky "Výmeny spätný odkazov".

Výmena spätných odkazov

Súčasťou uzavretie partnerskej spolupráce je tiež vzájomná výmena spätných odkazov. Ako spätný odkaz môžete využiť partnerský odkaz (textový, bannerový) s predvyplneným tokenom vašej agentúry.

Ako sa stať partnerskou agentúrou?

Registrujte sa do systému partnerského programu a spravujte si svoje provízie v jeho klientskej sekcii.

Ďalší článok
Odznak partnera Upgates