Agenturní provize

Prečo by vaša agentúra mala spolupracovať s UPgates?

15% provízie pre vás! Zo všetkých útrat v peňaženke po dobu 12 mesiacov.

Za privedenie vášho klienta na UPgates budete po dobu jedného roka poberať províziu 15% z celkovej hodnoty útrat v peňaženke e-shopu, počnúc prvým nabitím. Do platieb sa nepočítajú jednorazové zákazky na individuálne úpravy vykonávané vývojári UPgates. K vyplatenie provízií bude dochádzať raz za tri mesiace na základe vami vystavenej faktúry.

Podmienky

  • na podpora@upgates.cz si nahlásiť email projektu a jeho názov , ešte pred prechodom na ostrú verziu
  • splnenie podmienok partnera (registrácia, výmena spätného odkazu)

Ďalšie príjem z individuálnych úprav grafiky

Systém UPgates umožňuje jednoduchú správu, administráciu a úpravu e-shopu na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Máte tak jedinečnú možnosť svojmu klientovi predať služby ako napr. Optimálne nastavenie administrácie, grafickej úpravy, SEO, e-mailing, marketingové optimalizácia a mnoho ďalších. Máte prístup do kódu grafických šablón - HTML, CSS alebo JS! Vaša práca bude rýchla a efektívna.

Možnosti predĺženej testovacej verzie e-shopu

Ako partnerská agentúra budete mať do trial verzie e-shopu neobmedzený prístup za účelom testovania a pod. V úlohe technického správcu projektov potom pre dané projekty môžete požiadať o predĺženie ich testovacej verzie.

Zvýhodnená pozície inzerátov

Ako partnerská agentúra máte automaticky nárok na tzv. topovanie inzerátov . Ponuky vašich služieb tak budeme nielen prednostne odporúčať klientom. Budú ale aj v jednotlivých kategóriách lepšie viditeľné , čo zvýši počet oslovených klientov a šancu na získanie ich dopytu.

Výmena spätných odkazov

Súčasťou uzavretie partnerskej spolupráce je tiež vzájomná výmena spätných odkazov . Tá je obojstranne výhodná:

Pre agentúru

Možnosť si upraviť profil Inzerenta / Agentúry. Pridanie odkazov a kľúčových slov. Ukážka tu .

Pre UPgates

Spätný odkaz môže partnerská agentúra na svoje stránky umiestniť ľubovoľne, napr:

  • logo s odkazom partnera do pätičky
  • landing page s UPgates ako partnerom
  • pridanie loga k podporovaným e-shop riešením
  • dodanie tvorby e-shopu UPgates do funkcií či služieb

Ako sa stať partnerskou agentúrou?

Prosíme o vyplnenie vstupných informácií, ktoré overíme a následne Vás budeme kontaktovať ohľadom ďalšieho postupu.