Personalizácia s Leadhubom: diel 1. - Úvod do personalizácie a vysvetlenie segmentácie

V spolupráci s doplnkom Leadhub sme si pre vás pripravili nový seriál o e-mailovej personalizácii. V prvom diele sa budeme venovať vysvetleniu základných pojmov.

Čo je to vlastne personalizácia?

Začnime tým, čo personalizácia nie je. Nie je to kobercový nálet jedného zhodného oznámenia na celú databázu príjemcov.

Personalizovaný e-mail je taký, ktorý je “ušitý” čo najviac na mieru konkrétnemu príjemcovi. A to v rámci jednej kampane. Neznamená to ale, že ručne píšete unikátny e-mail pre každého jedného príjemcu. Personalizáciu rieši a automatizuje e-mailingový nástroj na základe údajov, ktoré má o príjemcoch.

Čo všetko je možné v rámci e-mailovej kampane personalizovať?

Prečo by ste mali svoju e-mailovú komunikáciu personalizovať?

Pretože sa to oplatí! 

 • Personalizované e-maily majú omnoho vyšší open rate (až o 40 %) a click rate (2x vyšší).
 • Na web privádzajú zainteresovanejšie publikum.
 • Také publikum strávi na webe omnoho viac času.
 • A je omnoho vyššia šanca, že nakúpia a stanú sa vracajúcimi sa zákazníkmi.

Je to práve tá úžasná vlastnosť e-mailingu, že vám dáva obrovský priestor pre nadviazanie vzťahu s príjemcami a zákazníkmi a získanie dôvery. 

Len e-mailingom môžete dokázať to, že v príjemcovi vyvoláte pocit, že táto správa je len pre neho a nie pre tisíc ďalších ľudí.

Ako sa tá personalizácia teda reálne vykonáva?

Drvivú väčšinu práce za vás urobí váš e-mailingový nástroj.

Začneme tým, ako zasiahnuť relevantné publikum vhodným oznámením a naučíme sa segmentovať.

Čo je segmentácia?

Ide o rozdelenie kontaktov odberateľskej databázy do presne definovaných skupín (tzv. segmentov) podľa najrôznejších kritérií (nákupného správania, webovej a e-mailovej aktivity, znalosti kontaktov, záujmov, preferencií..). Jedine tak vždy doručíte najrelevantnejší obsah na mieru vybraným segmentom príjemcov a v správnej chvíli zareagujete na ich potreby. A nepochybne tým zvýšite celkovú úspešnosť e-mailových kampaní.

Majte na pamäti: odberateľská databáza kontaktov musí byť čo najkvalitnejšia a najaktívnejšia. Bez nej vás totiž ani prepracovaná segmentácia či krásne vyzerajúce e-maily nezachránia. Odberateľská databáza je základným pilierom celej úspešnej e-mail marketingovej stratégie. O tom sa môžete dočítať napríklad tu.

Prečo sa oplatí?

Vďaka segmentácii zaistíte u svojich kampaní vyššiu:

 • mieru otvorenia (open rate)
 • mieru prekliku (click rate)
 • konverzný pomer
 • počet relevantných návštevníkov e-shopu
 • dôveryhodnosť, profesionalitu a osobný prístup
 • relevantnosť oznámenia

Na druhej strane znížite:

 • počet odhlásených odberateľov
 • mieru okamžitého opustenia webu

A čo je najdôležitejšie? Vyhnete sa kobercovým náletom na celú odberateľskú databázu. V prípade, že to tak neurobíte, hrozí, že odberatelia nebudú vaše e-maily otvárať, začnú ich označovať za spam, a tým môže dôjsť k poškodeniu doménovej reputácie a s ňou súvisiacemu zhoršeniu doručiteľnosti e-mailov.

Doručujte čo najrelevantnejšie oznámenia vhodnému segmentu odberateľov.

Na základe čoho segmentovať?

 znalosti odberateľov a zákazníkov - meno, kedy sa kontakt registroval, kedy má sviatok, narodeniny, ďalšie výročie

webovej a e-mailovej aktivity - chodia na web, ne/otvárajú či ne/preklikávajú e-maily, opustenie košíka, neaktívne kontakty

  nákupného správania - minutá suma, dátum nákupu, uplynulá doba od posledného nákupu, nákup konkrétneho produktu či nákup z kategórie, nákupná frekvencia,....

  záujmu - o prejavený obsah či preferencie

demografických údajov - pohlavie, vek, lokalita, dátum narodenia

Ako to docielite?

Pomocou segmentačných pravidiel. V Leadhube nájdete množstvo možností či už na základe znalosti kontaktu, jeho aktivity alebo nákupného správania. 

Čo na to potrebujete?

Automatické kampane to odmakajú za vás

Segmentáciu využijete ako pri automatických kampaniach, tak pri cielení newsletterov. Vďaka nej budú kampane výkonnejšie a zasiahnu správny segment v relevantný čas. 

Automatická kampaň reaguje na vami nastavené segmentačné pravidlá a akonáhle ich odberateľ splní, pošle sa mu automaticky e-mail. Šetrí čas aj peniaze, to je jasné. Pozrite sa na 6 najobľúbenejších a najvýkonnejších automatických kampaní.

Poďte do toho a experimentujte!

Vďaka segmentácii aj personalizácii e-mailových kampaní prináša lepšie e-mailingové výsledky. To vám garantujeme. Pretože personalizácia e-mailových kampaní je dôležitá, tak vám o nej povieme nabudúce. Máte sa na čo tešiť 🙂

Ako prepojiť Leadhub a váš e-shop na platforme Upgates?

Za pár minút máte hotovo. Stačí si založiť účet v Leadhub, kde nájdete všetky pokyny na integráciu. V krátkosti - skopírujete merací script, a ten vložíte do vašej administrácie e-shopu. Pre predstavu mrknite sem.

Ďalší článok
Ako prostredníctvom e-mailingu zvýšiť konverzný pomer e-shopu