Platca / Neplatca DPH

Na základe režimu platca / neplatca DPH sa nastavuje zvláštny režim zobrazenia e-shopu a generovania účtovníckych dokumentov.

Nastavenie prevádzkovateľa e-shopu

Pre správne zobrazovanie cien a súvisiace výpočty je potrebné v systéme zadať, či ste ako prevádzkovateľ e-shopu platcom alebo neplatcom DPH. Túto informáciu vkladáte do databázy už pri vytvorení e-shopu. Nastavenie ovplyvňuje, ako sa zobrazujú ceny v administrácii, na e-shope z pohľadu zákazníka, v grafike a v súvisiacich dokumentoch, v ktorých sa s cenami pracuje. Toto nastavenie sa totiž zohľadňuje aj vo faktúre v podobe rozpisu DPH pre daňové účely. Pokiaľ zakladáte e-shop ako neplatca a časom sa platcom stanete, je možné to v administrácii zmeniť nasledujúcim spôsobom.

Popis v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Nastavenie obchodu.
 2. V oddiele Hlavné nastavte pole Platca DPH.
 3. Uložte zmeny.


Zmena z platcu DPH na neplatcu

Pokiaľ bol doteraz prevádzkovateľ e-shopu vedený ako platiteľ DPH, ale teraz sa bude meniť na neplatcu DPH, dôjde po prepnutí v nastavení administrácie k niekoľkým zmenám:

 • ceny u produktov sa nastavia na ceny, ktoré máte zvolené na ukladanie, teda na ceny S DPH.
 • budú odobraté tiež niektoré možnosti, ako napr. nastavenie DPH a OSS, možnosť nastavenia ukladania cien s/bez DPH, Nákup bez DPH pre platiteľa a ostatné nastavenia súvisiace s DPH.

Zákazník ako platca / neplatca DPH

Pokiaľ zákazník prihlásený na e-shope spĺňa podmienky pre nákup bez DPH, zobrazia sa mu v košíku sumy bez DPH.

Nákup bez DPH pre platcov

Pokiaľ ste platcom DPH a chcete umožniť predaj bez DPH právnickým osobám, ktoré sú tiež platcami, je možné na e-shope aktivovať overenie, či je zákazník/firma vykonávajúca objednávku platcom DPH. Pokiaľ je firma z inej krajiny ako prevádzkovateľ e-shopu, nezobrazujú sa jej v košíku sumy s DPH, ale len bez DPH. Rovnako budú uvádzané len sumy bez DPH vo vygenerovanej objednávke.

Na e-shope je možné zaškrtnutie platcu DPH overiť prostredníctvom databázy VIES. Viac tu.

Zobrazenie funkcie na e-shope

 • Košík (Dodacie údaje) - Prejdite do dodacích údajov v košíku. Pole je súčasťou Firemných údajov.
 • Vytvoriť účet (je potrebné nebyť prihlásený) - Prejdite do registračného formulára zákazníka pre založenie účtu. Pole je súčasťou Firemných údajov.
 • Profil zákazníka - Prihláste sa do svojho zákazníckeho účtu (viac tu) a prejdite do záložky Profil. Pole je súčasťou Firemných údajov.

Pole Platcu DPH nie je súčasťou starších grafických šablón modulu Dizajnér. Pokiaľ sa na vašom e-shope toto pole nezobrazuje, overte si, či máte v module Dizajnér upozornenie ohľadom aktualizácie na novšie šablóny. Viac tu.

Aktivácia funkcie v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Nastavenia / Základné / Nastavenie obchodu.
 2. Upravte pole Nákup bez DPH pre platcov na Áno.
 3. Uložte zmeny.

Zobrazenie na e-shope

Zrušenie DPH v administrácii

Ďalšou možnosťou je zrušiť DPH až potom, čo objednávka dorazí do administrácie. Viac tu.  

Overenie platcu DPH (zákazník)

Overenie, či je zákazník, ktorý nakupuje na vašom e-shope, skutočne platcom DPH, ako tvrdí. Funkciu oceníte hlavne v prípade predaja do zahraničia. Pokiaľ je overený zákazník z inej krajiny ako prevádzkovateľ e-shopu, zobrazia sa mu v košíku a v dokumentoch sumy bez DPH. Systém je napojený na databázu VIES (VAT Information Exchange System) a overuje subjekty so sídlom v rámci EÚ.

Pokiaľ sa na základe overenia zistí, že zákazník platcom DPH nie je, automaticky sa pole Platca DPH odškrtne.

Upozornenie! Občas sa stane, že databáza pošle chybu alebo žiadny výsledok overenia. V tom prípade systém nahlási chybu a overenie je potrebné opakovať za chvíľu.

Zobrazenie funkcie v administrácii

Po kliknutí na odkaz Overiť platcu DPH sa otvorí vyskakovacie okno s informáciou, či je alebo nie je zákazník overený na základe podmienok overenia viď nižšie. Funkcia sa vyskytuje v administrácii na týchto miestach:

 • Detail zákazníka - záložka Popis, oddiel Firemné údaje pole DIČ.
 • Detail objednávky - záložka Zákazník, oddiel Firemné údaje pole DIČ.

Aktivácia Overenia DIČ

V administrácii e-shopu je možné podľa potreby (de)aktivovať overenie DIČ systémom VIES.

Postup v administrácii

 1. Prejdite do sekcie Nastavenia / Základné / Nastavenie obchodu.
 2. V časti Hlavné upravte nastavenie v poli Overenie DIČ.
 3. Vykonané zmeny uložte.

Zobrazenie funkcie na e-shope

 • Košík (Dodacie údaje) - Prejdite do dodacích údajov v košíku. Pole je súčasťou Firemných údajov.
 • Vytvoriť účet (je potrebné nebyť prihlásený) - Prejdite do registračného formulára zákazníka pre založenie účtu. Pole je súčasťou Firemných údajov.
 • Profil zákazníka - Prihláste sa do svojho zákazníckeho účtu (viac tu) a prejdite do záložky Profil. Pole je súčasťou Firemných údajov.

Podmienky overenia

Aby bol platca DPH označený ako overený, musí byť splnené:

 • DIČ v databáze VIES existuje v rámci príslušnej krajiny.
 • Názov spoločnosti sa presne zhoduje s názvom v databáze VIES.

IČ DPH (Slovensko)

Pre Slovensko platia nepochybne iné daňové predpisy ako pre Českú republiku. Jedným z nich, ktorý môžete riešiť, je absencia českého DIČ u platcov dane na Slovensku.

Pre označenie slovenských firiem sa používa:

 • IČO majú všetky subjekty,
 • DIČ majú neplatcovia dane,
 • IČ DPH majú len platcovia dane.

V Upgates sa vo východiskovom nastavení zobrazuje len IČO a DIČ. Pokiaľ máte e-shop na Slovensku a ste platcami dane, rieši sa zobrazovanie IČ DPH premenovaním názvu DIČ v prekladoch e-shopu. Pre nastavenie postupujte nasledovne.

Postup v administrácii

 1. V menu administrácie zvoľte sekciu Obsah / Preklady.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte DIČ.
 3. Kliknutím na ikonku ceruzky premenujte z DIČ na IČ DPH. Viac informácií nájdete v nápovede tu.
 4. Vykonané zmeny uložte.

Po novom sa bude namiesto DIČ zobrazovať na všetkých miestach e-shopu vrátane dokladov označenie IČ DPH.

Na tejto stránke

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora