Platobná brána ComGate novo umožňuje opakovať neúspešnú platbu

Každý prevádzkovateľ e-shopu to iste pozná. Významné percento objednávok končí v stave "nesplatená". Dôvodom môže byť napríklad nesprávne zadané číslo karty, nepotvrdenie platby v internetovom bankovníctve alebo nedostatočný zostatok na zvolenom účtu platiteľa. Vďaka novej funkcii platobnej brány "Restart platby" má zákazník možnosť platbu zadať znovu.

Platobná brána ComGate nabáda používateľa k ďalším pokusom o zaplatení, treba s využitím inej platobnej karty alebo iné platobné metódy. Informácie o stave platby (a možnosť opakovať zadania platobných údajov) je tiež k dispozícii na špeciálnej stránke platobnej brány, ku ktorej sa zákazník dostane z e-mailu, ktorý dostáva pri začatí platobného procesu.

V klientskom portále ComGate si e-shop môže nastaviť dĺžku expirácie platby, teda čas, po ktorom dôjde k preklopeniu objednávky do stavu že nesplatená. Do tejto doby má zákazník možnosť opakovať pokusy o zaplatení. Dĺžku expirácie platby možno nastaviť na hodnoty 7 dní (predvolené nastavenie), 3 dni, 1 deň, 3 hodiny alebo 30 minút. Kratšia doba je vhodná najmä pre predaj služieb alebo tovarov, kde je obmedzená dostupnosť alebo skladová zásoba a pred platbou dochádza k rezervácii služby alebo tovar pre konkrétneho zákazníka.

Hlavné výhody reštartu platby:

  • zvýšenie počtu dokončených platieb
  • po neúspechu prvého pokusu je zákazník vyzvaný k opakovaniu platby
  • možnosť zvoliť inú kartu alebo platobnú metódu
  • jednoduchá administrácia služby zodpovedajúce špecifikám vášho e-shopu
  • detailné informácie nájdete tu, na webových stránkách ComGate
Ďalší článok
Úprava (nielen) dodávateľských XML feedov, automatický bidding aj cenotvorba pomocou nástroja Conviu